BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Žiaurumo ratas

Moteris skaito laikraščisu ir nuoširdžiai piktinasi dėl to, kad skriaudžiamos moterys:


“Beveik kiekvieną dieną Lietuvos dienraščiuose pasirodo straipsniai apie tai, kaip žinomas veikėjas nušauna žmoną ir dukrą, kitą savaitę-policijos pareigūnas nužudo žmoną, dar po kelių dienų pakelėje randama išprievartauta ir į gabaliukus sukapota studentė. O kiek straipsnių apie konteineriuose rastus naujagimių kūnelius, apie smurtą prieš vaikus? O kiek dingusių be žinios? O kiek Lygių teisių ir galimybių kontrolieriai gauna laiškų iš diskriminuojamų moterų?”


Kartais atrodo, kad besipiktinanti moteris užčiuopė skriaudikų lemtingąją klaidą - jie savo pyktį sukoncentruoja į moterį, nes dėl kokių nors priežasčių ją laiko “bloga”. Štai prietaringas vyras savo žmoną laiko bloga dėl nekaltybės plėvelės stygiaus:


“Kalbėjau ne su viena įvairias diskriminacijos formas patyrusia moterimi. Viena pasakojo, kad po vestuvių vyras jai pradėjo priekaištauti ir pasileidėle vadinti vien dėl to, kad už jo ištekėjo jau būdama ne mergaitė. Įtampa šeimoje augo, nors moteris puikiai žinojo, kad ji nėra jokia pasileidėlė, o vaikystėje išprievartauta patėvio”.


Kitas skriaudikas beapykantą “blogai” moteriai perkėlė į jos vaiką:


“Kita moteris pasakojo, kad ji ištekėjo jau turėdama nesantuokoje gimusį kūdikį. Kai vyras grįždavo girtas, pradėdavo ją visaip niekinti ir žeminti, vadinti kekše, o jos kūdikį-benkartu.”


Kartais žmogus būna nepatenkintas kokia nors situacija, tarkim, nepritekliu, o savo pyktį sutelkia į niekuo dėtą žmogų:


“Dar viena moteris pasakojo, kaip ją ir vaikus vyras išvarydavo žiemą basus ir pusnuogius iš namų vien dėl to, kad grįžęs iš darbo, šaldytuve nerasdavo maisto. Moteris niekur nedirbo. Jos darbas buvo vaikų auginimas ir auklėjimas. Savo uždirbtus pinigus vyras išleisdavo savo asmeninėms reikmėms. Moteriai buvo teigiama, kad ji yra tinginė, nenorinti dirbti ir išlaikyti vyro…Nors ta moteris nebuvo jokia tingine. Pamatytumėt jos sukurtus darbus-pasiūtus, numegztus ir išsiuvinėtus rūbus!..”


Iš pateiktų pavyzdžių matome, kad žiaurus elgesys su kitu atsiranda tada, kai žmogus dėl tariamų ar tikrų nuodėmių ar nemalonių situacijų ima piktintis ne tais nemaloniais dalykais, bet žmogumi, su kuriuo tapatina esamas ar įsivaiduojamas nuodėmes.


O dabar pasižiūrėkime, kuo piktinasi tuos pavyzdžius pateikusi laikraščių skaitytoja. Ar ji piktinasi moterų skriaudimu, ar skriaudikais vyrais? Ar žiaurumu, ar žiauriais žmonėmis?


Trys sakiniai išduoda, kad moteris piktinasi net ne skriaudikais, bet apskritai visais vyrais, nes iš vyrų eina skriauda ir tamsa:


“Kova tebesitęsia. Kova tarp TAMSOS IR ŠVIESOS. Kova tarp vyrų ir moterų.”


Akivaizdi paralelė: TAMSA = vyrai, ŠVIESA = moterys.


Galima daryti prielaidą, kad ir pati autorė yra nukentėjusi nuo kokio nors žiauraus vyro ir dabar visą blogį sieja su vyrų gimine. Ji daro tą pačią klaidą, kaip ir jos  minėtieji vyrai, kurie tariamą arba tikrą blogį siejo su “blogomis” moterimis. Kaip ir daugelis traumuotų moterų, ji mato tik tą blogį, kuris eina  iš “blogų” vyrų, o iš moterų einančio blogio nemato - visi jos pavyzdžiai tik apie “blogus” vyrus ir jų skriaudžiamas “geras” moteris, nors tie patys laikraščiai rašo ir apie kitokius atvejus, kai moterys žiauriai elgiasi su vaikais ir savo vyrais.


Jeigu nuskriaustą moterį piktintų žiaurumas, o ne vyrai, ji matytų ir tą žiaurumą, kai žiauriai elgiasi kokia nors moteris.


Žiaurumo ratas sukasi. Nuo žiauraus elgesio nukentėjęs žmogus pats darosi žiaurus, nes ir jis blogį tapatiną su žmogumi. Piktinamasi ne nacizmu, bet nacistais, ne bolševizmu, o bolševikais, ne žudymu, bet žudikais. Taip žmogus pasirengia “teisingam” keršto žygiui.


Nuo žiaurumo nukentėję žmonės retai kada pasisako prieš žiaurumą - dažniausiai jie ima patys skatinti žiaurumą, reikalaudami tokio pat žiauraus, bet “teisingo” elgesio su skriaudiku.


Viename laikraštyje daugybę metų vedžiau visuomenės nuomonės skyrių. Tada internetas dar buvo menkai išsiplėtojęs, ir savo komentarus skaitytojai dėstydavo telefonu, o aš klausydavau pokalbių, įrašinėdavau ir skelbdavau. Sunkiausia būdavo po straipsnių, kuriuose aprašyti nužudyti, sužaloti, išmesti į gatvę ar kitaip nuskriausti vaikai. Telefone kildavo tikra žiaurumo audra, ir iš ragelio pasipildavo žiauriausi pasiūlymai: sušaudyti, iškastruoti, pakarti miesto aikštėje tokius pabaisas, nukapoti jiems pirštus, uždaryti nuogus į šaldymo kameras ir t.t.


Kaip jūs manote, kiek būdavio skambučių, kuriuose skaitytojai pasisakytų ne prieš skriaudikus, bet prieš skriaudą, kiek žmonių pakildavo už pažeistą teisingumą ir mėgindavo jį atstatyti tokiais pasiūlymas: “Kur tas vaikas? Aš norėčiau padėti nuskriaustajam…”


Kiek buvo tokių pasiūlymų?


Jų negirdėjau nei vieno.


Pasaulis taip ir neišgirdo Gerosios Naujienos, kuri skelbia, kad ne nusidėjėlis yra blogas, o nuodėmė.


Nežiūrint į tai, kad pats nenori girdėti maišingiausios Jėzaus minties, religingas žmogus laukia, kad ją išgirstų kažkas kitas, dažniausiai - “blogieji” žmonės:


“Tikiu, kad šių dienų stalinai, hitleriai, musoliniai, kagebistai, išgirdę GERĄJĄ NAUJIENĄ, pakeistų gyvenimo kryptį ir būtų pirmieji dangaus karalystėje”, - dėsto savo lūkesčius nusikaltėliais pasipiktinusi religinga moteris.


Po tokių žodžių galėčiau pritarti: ir aš tikiu, kad išgirdę Gerąją Naujieną ir pasmerkę nuodėmę, o ne nusidėjėlį, tie žmonės taptų pirmaisiais dangaus karalystėje.


Tie kiti - taip.


O aš? Ar aš ją išgirdau? Ar jau skiriu veikėją ir veiksmą? Ar jau atskyriau blogį ir žmogų, tebetarnaujantį blogiui?


Gal ir toliau piktinuosi ne skriaudomis, o skriaudikais, ne žudymu, o žudikais, ne bolševizmu, o bolševikais, ne alkoholizmu, o alkoholikais, ne religigijomis, o religingais žmonėmis, ne nusikaltimais, o nusikaltėliais, ne nacizmu, o naciais?..


Kol Geroji Naujiena bus skirta ne man asmeniškai, o KAŽKAM KITAM, tol pasaulis nepasikeis nė per nago juodimą.


Žiaurumo ratas taip ir nesustos.


Sustabdyti galiu tik aš.


Sustabdyti gali tik tu.


Religija prieš Jėzų

Rodyk draugams

Komentarai (13)

Anonimas2006-06-04 11:40

Nesuprantu, kaip galima atskirti nusikaltimą ir nusikaltėlį. Jeigu atskirsime tuos dalykus, tai turėsime bausti ne nusikaltėlį, o nusikaltimą?

Neįsivaizduoju, kaip gtai reikėtų padaryti…

Petras2006-06-04 12:02

Jeigu esame nusiteikę prieš blogą žmogaus elgesį, galime keisti jo elgseną, už blogą poelgį bausdami, o už gerą - premijuodami. Baudžiamas arba premijuojamas yra žmogus, tačiau mūsų pastangos nutaikytos į blogą elgseną, o ne į blogai beiselgiantį žmogų. Pataisydami blogą elgseną, mes padedame blogai pasielgusiam žmogui, tarsi pagydome jį.

Viskas yra kitaip, jeigu, suerzinti blogo elgesio, nusiteikiame prieš patį žmogų, paskelbdami jį "blogu" ir laikydami savo priešu. Tokiu atveju mes jo elgsenos pakeisti nesitikim, nes "nurašėme" visą žmogų. Kraštutinė tokio nurašymo forma yra vadinamoji mirties bausmė - juk mirties bausme "nubaustas" žmogus pasikeisti negali vien todėl, kad yra sunaikintas.

Anonimas2006-06-04 19:13

Pirmiausia reikia naikinti priežastį, paskatinusią įvykdyti nusikaltimą, tik po to bausti.Blogas iškreiptas tikslo supratimas gimdo blogį. Prisiminkime raganų deginimus…Juk moteris, daranti kažką gero , bet ne taip,kaip priimta visuomenėje buvo jau kalta… kaip ir vyras, mąstantis ne pagal visuotinai priimtas normas. Žymiai paprasčiau yra vėl gi bausti ir teisti, bet ne stengtis suprasti, ar guosti nuskriaustąjį.Moteris nėra kalta, kad vyras iškreiptai supranta jos pareigas gyvenant kartu. Vyras nebuvo išmokytas gerbti kitą žmogų, moterį , savo vaikų motiną. Jėga gimdo jėgą, bet ne švelnumą. Sūnus , matydamas mušamą mamą, puola muštis ir jo sąmonėje užsifiksuos tik tai, kad smurtu galima psiekti daug ką.Bet nesupras, kad jėgą nauodoja tik prieš silpnesnįjį. Tas pats aršuolis tėvas nekelia nei rankos nei balso prieš už save stipresnį…geriausia yra žeminti juk tik silpnuosius…

aralzero

Vilija2006-06-04 20:01

Visiškai nieko nebesuprantu…Toji moteris rašo: Kova tebesitęsia. „Kova tarp TAMSOS IR ŠVIESOS. Kova tarp vyrų ir moterų. Kova tarp tėvų ir vaikų". Kodėl paralelę reikia išvesti tarp vyrų-moterų. O kur tėvai pasiliko? Vyrai, anot Petro -tamsa, moterys-šviesa. O tėvai kas? Kažkur kybo tarp tamsos ir šviesos? Sakinys tai toks…

Na, o jei nepriekabiaujant prie žodžių, tai: „Naktis nuslinko, diena prasidėjo. Tad nusimeskime tamsos darbus, apsiviginkluokime šviesos ginklais! Kaip dieną, elkimės padoriai, saugodamiesi apsirijimo, girtavimo, palaidumo, neskaistumo, nesantaikos ir pavyduliavimo. Apsivilkime Viešpačiu Jėzumi Kristumi ir nelepinkime savo kūno, netenkinkime jo geidulių" (Rom. 13, 12-14)- taip apie tamsą sako Raštas. „Buvo Dievo siųstas žmogus, vardu Jonas. Jis atėjo kaip liudytojas, kad paliudytų šviesą. JIS PATS NEBUVO ŠVIESA, bet turėjo liudyti apie šviesą. BUVO TIKROJI ŠVIESA, KURI APŠVIEČIA KIEKVIENĄ ŽMOGŲ, IR JI ATĖJO Į ŠĮ PASAULĮ" (Jn, 1,6-9),-taip apie Jėzų sako Raštas. Tad kuo čia dėti vyrai ir moterys? Visiškai nieko nebesusigaudau…

Vilija2006-06-04 20:04

Visiškai nieko nebesuprantu…Toji moteris rašo: Kova tebesitęsia. „Kova tarp TAMSOS IR ŠVIESOS. Kova tarp vyrų ir moterų. Kova tarp tėvų ir vaikų". Kodėl paralelę reikia išvesti tarp vyrų-moterų. O kur tėvai pasiliko? Vyrai, anot Petro -tamsa, moterys-šviesa. O tėvai kas? Kažkur kybo tarp tamsos ir šviesos? Sakinys tai toks…

Na, o jei nepriekabiaujant prie žodžių, tai: „Naktis nuslinko, diena prasidėjo. Tad nusimeskime tamsos darbus, apsiviginkluokime šviesos ginklais! Kaip dieną, elkimės padoriai, saugodamiesi apsirijimo, girtavimo, palaidumo, neskaistumo, nesantaikos ir pavyduliavimo. Apsivilkime Viešpačiu Jėzumi Kristumi ir nelepinkime savo kūno, netenkinkime jo geidulių" (Rom. 13, 12-14)- taip apie tamsą sako Raštas. „Buvo Dievo siųstas žmogus, vardu Jonas. Jis atėjo kaip liudytojas, kad paliudytų šviesą. JIS PATS NEBUVO ŠVIESA, bet turėjo liudyti apie šviesą. BUVO TIKROJI ŠVIESA, KURI APŠVIEČIA KIEKVIENĄ ŽMOGŲ, IR JI ATĖJO Į ŠĮ PASAULĮ" (Jn, 1,6-9),-taip apie Jėzų sako Raštas. Tad kuo čia dėti vyrai ir moterys? Visiškai nieko nebesusigaudau…Dievas sukūrė ŽMOGŲ: JĮ IR JĄ SUKŪRĖ DIEVAS.

Vilija2006-06-04 20:04

Visiškai nieko nebesuprantu…Toji moteris rašo: Kova tebesitęsia. „Kova tarp TAMSOS IR ŠVIESOS. Kova tarp vyrų ir moterų. Kova tarp tėvų ir vaikų". Kodėl paralelę reikia išvesti tarp vyrų-moterų. O kur tėvai pasiliko? Vyrai, anot Petro -tamsa, moterys-šviesa. O tėvai kas? Kažkur kybo tarp tamsos ir šviesos? Sakinys tai toks…

Na, o jei nepriekabiaujant prie žodžių, tai: „Naktis nuslinko, diena prasidėjo. Tad nusimeskime tamsos darbus, apsiviginkluokime šviesos ginklais! Kaip dieną, elkimės padoriai, saugodamiesi apsirijimo, girtavimo, palaidumo, neskaistumo, nesantaikos ir pavyduliavimo. Apsivilkime Viešpačiu Jėzumi Kristumi ir nelepinkime savo kūno, netenkinkime jo geidulių" (Rom. 13, 12-14)- taip apie tamsą sako Raštas. „Buvo Dievo siųstas žmogus, vardu Jonas. Jis atėjo kaip liudytojas, kad paliudytų šviesą. JIS PATS NEBUVO ŠVIESA, bet turėjo liudyti apie šviesą. BUVO TIKROJI ŠVIESA, KURI APŠVIEČIA KIEKVIENĄ ŽMOGŲ, IR JI ATĖJO Į ŠĮ PASAULĮ" (Jn, 1,6-9),-taip apie Jėzų sako Raštas. Tad kuo čia dėti vyrai ir moterys? Visiškai nieko nebesusigaudau…Dievas sukūrė ŽMOGŲ: JĮ IR JĄ SUKŪRĖ DIEVAS.

Vilija2006-06-04 20:06

Visiškai nieko nebesuprantu…Toji moteris rašo: Kova tebesitęsia. „Kova tarp TAMSOS IR ŠVIESOS. Kova tarp vyrų ir moterų. Kova tarp tėvų ir vaikų". Kodėl paralelę reikia išvesti tarp vyrų-moterų. O kur tėvai pasiliko? Vyrai, anot Petro -tamsa, moterys-šviesa. O tėvai kas? Kažkur kybo tarp tamsos ir šviesos? Sakinys tai toks…

Na, o jei nepriekabiaujant prie žodžių, tai: „Naktis nuslinko, diena prasidėjo. Tad nusimeskime tamsos darbus, apsiviginkluokime šviesos ginklais! Kaip dieną, elkimės padoriai, saugodamiesi apsirijimo, girtavimo, palaidumo, neskaistumo, nesantaikos ir pavyduliavimo. Apsivilkime Viešpačiu Jėzumi Kristumi ir nelepinkime savo kūno, netenkinkime jo geidulių" (Rom. 13, 12-14)- taip apie tamsą sako Raštas. „Buvo Dievo siųstas žmogus, vardu Jonas. Jis atėjo kaip liudytojas, kad paliudytų šviesą. JIS PATS NEBUVO ŠVIESA, bet turėjo liudyti apie šviesą. BUVO TIKROJI ŠVIESA, KURI APŠVIEČIA KIEKVIENĄ ŽMOGŲ, IR JI ATĖJO Į ŠĮ PASAULĮ" (Jn, 1,6-9),-taip apie Jėzų sako Raštas. Tad kuo čia dėti vyrai ir moterys? Visiškai nieko nebesusigaudau…Dievas sukūrė ŽMOGŲ: JĮ IR JĄ SUKŪRĖ DIEVAS. Nei vieno iš jų nepadarė antrarūšiu…

Vilija2006-06-04 20:18

Išsisiuntė 4 mano komentarai „Nesuprantu". Petrai, būk geras, labai prašau, ištrink pirmuosius tris. Na, o jeigu nori, tai ir visus…

Petras2006-06-04 22:58

Vilija, aš ne prie žodžių kabinėjuosi, o nagrinėju kontekstą. Tikiuosi, esi girdėjusi, kas tai per žvėris kontekstas (deja, vyriškosios giminės) ir su kuo jis valgomas…:)

O kad nepagalvotumei, jog vėl kabinėjuosi, prie tavo komentarų verčiau nekišių nagų. Keturis kartus įdėtas vienas ir tas pats komentaras - daug sakantis riktas. Tai gali bhūti daugiau, negu paprastas susijaudinimas.

Vilija2006-06-05 05:57

Tai kad ne tas pats. Paskutiniai sakiniai skiriasi, nes strigo kompas, o aš, pabaigusi pirmąjį komentarą, sugalvojau jį dar papildyti keliais sakiniais, va taip ir gavosi, kad keli išsisiuntė. Ir nematau jokio reikalo dėl to jaudintis. Kodėl tokią išvadą padarei?

Vilija2006-06-05 06:03

O nagrinėji tai tai iš konteksto ištrauktą pusė sakinio, nes ten rašoma:

„Kova tebesitęsia. Kova tarp TAMSOS IR ŠVIESOS. Kova tarp vyrų ir moterų. Kova tarp tėvų ir vaikų. Tačiau jau prieš 2000 metų ŠVIESA nugalėjo tamsą ir, atrodytų, turėtų viskas keistis. Iš tiesų keičiasi, kai žmogus patiki GERĄJA NAUJIENA. Bet kad patikėti, reikia išgirsti. Išgirsti širdies ausimis. Kitu atveju-tai tik tuščias filosofavimas ir nė iš vietos į priekį. Kalbama labai daug apie pasėkmes. O viso to priežastys? Šaknys kur? Tikrai ne todėl, kad blogi vyrai ar blogos moterys su vaikais. Bloga juose gyvenanti tamsa. Įleisk į širdį ŠVIESOS ir leisk Dievui išrauti piktžolę iš širdies ir ji nebetrukdys gerai sėklai augti…"

Tu pats vyrus priskiri tamsai, o moteris-šviesai. Ir pats puoli…

Vilija2006-06-05 07:05

Jei manęs kaip Mokytojas mokinio klausi apie kontekstą, tai gali pažymį parašyti. KONTEKSTAS-

teksto ištrauka, iš kurios tiksliai suprantama atskiro į ją įeinančio žodžio arba sakinio reikšmė.

Kodėl iš konteksto išmetei: „Kova tarp tėvų ir vaikų"?

Petras2006-06-05 08:36

Nusiramink, Vilija. Atsisisėsk, ramiai pakviepuok, surašyk viską į vieną komentarą, o ne tris arba keturis. Ir jokios vyrais pasibaisėjusios laikraščių skaitytojos nėra ir nebuvo, aš ją tyčia išgalvojau, šiaip sau, iš neturėjimo ką veikti. Nemaniau, kad išgalvota istorija galėtų ką nors šitaip sujaudinti.

Rašyti komentarą

Tavo komentaras