BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Vaikai sulauks

Kalbasi du kunigai.
- Atrodo, ir šis popiežius neatšauks celibato…
- Oi ne! Ko gero, mes nesulauksim. Bet Dievas duos, ir mūsų vaikai sulauks.

Rodyk draugams

Komentarai (7)

Anonimas2005-11-24 08:56

Liudiju Jėzų ir toks anekdotas prieš kunigus. Kažkaip nedera.

Anonimas2005-11-24 09:00

O kodėl negalima tokių anekdokų??? juk ne kunigus Petras liudija…O , anekdotas net gi ir ne anekdotas, tiesiog "ištrauka " iš gyvenimo…

aralzero

Anonimas2005-11-24 09:13

aha, tikrai, kaip čia dabar petrai - toks tikintis žmogus ir prieš kunigus liaudį nuteikinėji. tokius baisius anekdotus rašinėji - oj nubaus tave dievas, jei sekmadienį per votyvą už tą poelgį nesukalbėsi trijų sveika marija

Petras2005-11-24 09:22

Gerai, Alvydai, sukabėsiu 3,5 sveikamarijos… Ir Alarzero teisi - liudiju Jėzų, o ne kleboną ar kokį prelatą. Nors uoliam katalikui klebonas ir Dievas - tai vienas ir tas pats.

Anonimas2005-11-24 10:34

Vakar per LNK TV girdėjau, kad naujausias popiežiaus išleistas dokumentas skelbia, kad į kunigų seminarijas nebebus priimami homoseksualūs vyrai. Kažin, ar čia gerai, ar blogai?

Rita

Anonimas2005-11-24 10:36

VA KAIP TIK RADAU ELTOJE INFORMACIJA IR INTERVIU SU ARKIVYSKUPU APIE HOMOSEKSUALUS. IR TAI VISAI NE BAJERIS. RITA.

A. J. Bačkis: homoseksualūs veiksmai prieštarauja prigimties įstatymui

Vilnius, lapkričio 23 d. (ELTA).

Homoseksualizmą Bažnyčia traktuoja kaip tapatumo stoką ir iškrypimą, todėl tokie asmenys negali būti prileidžiami prie kunigystės, komentuodamas Vatikano parengtą dokumentą apie kunigystę ir homoseksualizmą Eltai sakė Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas Audrys Juozas Bačkis.

Lietuvos katalikų bažnyčios vadovas pabrėžė, jog homoseksualizmo problema aktuali visame pasaulyje, taigi ir Lietuvoje, taip pat neišskiriant kunigų.

"Nors ši be galo skaudi ir smerktina nuodėmė ir nėra labai paplitusi tarp dvasininkų, aš kaip ganytojas skiriu šiai problemai ypatingą dėmesį", - sakė dvasininkas, pridurdamas, kad praktikuojančiųjų homoseksualumą atsakomybės prieš Dievą ir prieš žmones nemenkina jokie pateisinimai.

ELTA: Praktikuojantiems homoseksualistams, vyrams su "giliai įsišaknijusiu" polinkiu į homoseksualizmą ir tiems, kurie remia gėjų kultūrą, turėtų būti uždrausta tapti katalikų kunigais, sakoma Vatikano dokumente. Ar tai reiškia, kad iki šiol tokie asmenys galėjo siekti kunigystės?

A. J. BAČKIS: Tai nėra naujas dalykas, nes ir anksčiau buvo reikalaujama psichologinio ir dvasinio tapatumo ir atsakomybės už jį suvokimo. Minimas dokumentas, patvirtintas Popiežiaus Benedikto XVI, yra labai konkreti katalikiško švietimo kongregacijos direktyva, kuria reaguojama į pastaruoju metu vykusias diskusijas pirmiausia pačioje Bažnyčioje, bet taip pat ir visuomenėje.

Dokumentas išskiria tik vieną aspektą iš visų savybių, kurių Bažnyčia reikalauja iš kandidatų į kunigystę, būtent, - pilnutinę afektyvinę ir lytinę brandą.

Homoseksualizmą Bažnyčia traktuoja kaip tapatumo stoką ir iškrypimą, todėl tokie asmenys ir anksčiau prie kunigystės negalėjo būti prileidžiami.

ELTA: Ar su šia problema susiduriama Lietuvos kunigų seminarijose, kaip ji sprendžiama?

A. J. BAČKIS: Man tiesiogiai pavaldi tik Vilniaus kunigų seminarija, todėl galiu drąsiai sakyti - visada laikiausi griežtos nuostatos, kad atpažinus asmens polinkį į homoseksualizmą, negalima leisti jam stoti į seminariją. O jeigu vėliau pasireikšdavo toks giliai įsišaknijęs polinkis, asmuo būdavo iš jos pašalinamas.

Suprantama, nelengva atpažinti šį polinkį, jeigu asmuo jį slepia. Todėl kandidatų priėmimo komisijoje visuomet dalyvauja psichologas, kuris labai padeda atpažinti asmens tapatumo problemas ir iškrypimo polinkius. Šioje situacijoje ir vėliau - studijų metu - yra labai svarbi psichologo pagalba.

Ypatinga vieta čia tenka dvasios tėvui. Jis negali apie tai niekam kitam pasakyti, tačiau gali apeliuoti į to asmens sąžinę ir įkalbėti jį pasitraukti iš seminarijos.

Turbūt patys suprantame, kad norėdami apsaugoti tuos žmones jokių konkretybių ar net skaičių čia negalime minėti.

ELTA: Dokumente nurodoma, kad Katalikų Bažnyčia leis polinkį į homoseksualumą turėjusiems vyrams, kurie "aiškiai įveikė" jį ir tai įrodė mažiausiai trejų pastarųjų metų gyvenimu, siekti kunigystės. Kaip asmeniškai vertinate tokią nuostatą?

A. J. BAČKIS. Tai yra labai teisinga, pagarbi ir skatinanti žmogų keistis nuostata. Jei asmuo kovoja su savo netvarkingais polinkiais ir juos įveikia, - nesvarbu kokie jie būtų: homoseksualiniai veiksmai ar paleistuvystė su moterimis, kleptomanija ar alkoholizmas, - negalima smerkti jo už praeities nuodėmes.

Bažnyčios istorija mums rodo, kad buvę dideli nusidėjėliai ne tik atsisakė savo nuodėmingo gyvenimo, bet ir tapo didžiai švento gyvenimo žmonėmis.

ELTA: Kiek šiuo metu aktuali kunigų homoseksualumo problema Lietuvoje?

A. J. BAČKIS: Ši problema yra aktuali visame pasaulyje, neišskiriant ir Lietuvos. Tačiau įsivaizduokime, kaip pavojinga suklysti asmenį kaltinant tokiu elgesiu, kaip atsargiai dera vertinti dalykus, kurie gali iš esmės pažeisti jų orumą ir palikti pėdsaką visam gyvenimui. Štai kodėl Bažnyčia labiausiai pasitiki Atgailos sakramentu ir išpažinties institucija, o ne viešais svarstymais, nes tik išpažintis leidžia iš tiesų įveikti nuodėmę.

ELTA: Koks apskritai Bažnyčios požiūris į homoseksualizmą?

A. J. BAČKIS: Katalikų Bažnyčios Katekizme sakoma, kad homoseksualizmas laikomas dideliu iškrypimu, homoseksualūs veiksmai pačia savo prigimtimi yra netvarkingi, prieštaraujantys prigimties įstatymui.

Antra vertus, reikia skirti asmenį nuo jo veiksmų, o veiksmus nuo polinkių. Smerkdama nuodėmingus veiksmus, Bažnyčia kviečia su homoseksualais elgtis pagarbiai ir taktiškai, padėti jiems gyventi skaisčiai. Kaip ir kiekvienas žmogus, homoseksualas yra pašauktas siekti krikščioniško tobulumo, šiuo atveju - skaisčiu gyvenimu.

ELTA: Kodėl šis Vatikano dokumentas buvo taip ilgai rengtas ir kam jo prireikė?

A. J. BAČKIS: O gal galėtumėte nurodyti Apaštalų Sosto dokumentą, kuris buvo rengiamas trumpai? Kongregacijos ir Šventasis Tėvas jaučia didžiulę atsakomybę dėl kiekvieno žodžio, kuris paskelbiamas Bažnyčios vardu.

Pastaruoju metu kunigų homoseksualumo problemos plačiai nuskambėjo JAV bei kituose kraštuose ir sujaudino katalikus bei apskritai visuomenę.

Jau Popiežius Jonas Paulius II savo pasisakymuose, o ypač susitikimuose su vyskupais, Sinodų metu ne kartą labai aiškiai buvo pareiškęs savo įsitikinimus ir susirūpinimą šia tema.

Švietimo kongregacija, kuri yra tiesiogiai atsakinga už kunigų ugdymą, jau seniai ruošė šį dokumentą, tačiau jie negimsta uždaruose biuruose. Apie kilusias problemas iš pradžių daug diskutuojama, atsiklausiama įvairių pasaulio vyskupų. Būtina pastebėti, kad tai viena iš temų, kuriai dėmesio skyrė naujasis popiežius.

ELTA: Ačiū už pokalbį.

Kalbėjosi Ieva Urbonaitė.

Eltos korespondentė Ieva Urbonaitė

Anonimas2005-11-27 22:05

Vienas is tu kunigu - ko gero ex Pociuneliu klebonas Vytautas Kurtinaitis :)

Rašyti komentarą

Tavo komentaras