BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Tėvui

Tėve mūsų, sakau savo Tėvui, kuris yra danguje, o ne žmonių pasaulyje, kuris man vienintelis, nes jokių kitų tėvų neturiu – nei dvasinių, nei šventųjų, bei biologinių, nes žmonės visi, įskaitant vyriausią katalikų dievažmogį, man yra broliai, o ir aš pats savo vaikams Jo akivaizdoj – brolis. Teesie šventas man Tavo vardas ir nieko šventesnio už Tavo valią man tenebūna, tegu niekas, nei žmonės, nei įstaigos, nesisavina Tavo šventumo, ir viskas, ką Tu sukūrei, tegu būna man šventa savaime, be jokio kunigo burtų.


 


Tavo karalystė, o, kad ji ateitų!.. Kad mes paklustume Tavo ir jokiems kitiems įstatymams, kad Tavo Žodžio man nenustelbtų jokie kanonai, kodeksai ir tradicijos! Koks būtų pasaulis, jeigu mes visi ne tik kalbėtume, bet ir gyventume Tavo įstatymais!


 


Todėl ir sakau – teesie Tavo valia. Gal aš noriu truputį kitaip, taip, aš noriu būti sveikesnis, stipresnis, gražesnis ir protingesnis, bet tegu palieka taip, kaip Tavo sukurta. Kai sergu – tegu būna Tavo valia, kai sunku – irgi tegu būna taip, kaip nori Tu, o ne aš. Jeigu negali būti kitaip, visada tegu būna Tavo ir tik Tavo valia!


 


Duonos kasdienės duok mums šiandien, tik šiandien, o rytojus pasirūpins pats savimi. Sakau ir žinau, kad turiu ir turėsiu visų būtiniausių dalykų – spintelėje duonos yra, šaldytuve yra lašinių ir kiaušinių, aš dar turiu bulvių rūsy, oho, iš Tavo rankų man visko užteks, kad išgyvenčiau. Nieko daugiau, tik kasdieninio maisto, tik būtiniausių drabužių ir stogą parūpink!


 


Ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip mes atleidžiam saviems kaltininkams. Mes sunkiai atleidžiam ir mus vis sekioja tamsus pykčio šešėlis, išvaduok mane iš slogios atminties! Protu aš atleidžiu visiems kaltininkams, neužskaityk jiems, Tėve, šitų skolų,verčiau išvaduok mane nuo keršto naštos! Nevesk manęs į pagundą, aš nenoriu kerštauti, aš nenoriu žudyti, meluoti, girtauti, paleistuvauti, apsaugok mane nuo šitų pagundų, nuo pikto apsaugok, nes vienas tikrai neapsisaugosiu.


Amen.

Rodyk draugams

Komentarai (1)

Anonymous2006-07-03 08:07

Tėve mūsų… pati nuoširdžiausia malda , be tuščiažodžaivimų ir liaupsinimų, kiekvienas žodis svarus ir reikšmingas, kiekvienas teiginys skirtas man ir tau…

aralzero

Rašyti komentarą

Tavo komentaras