BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Nebe tas Jėzus

- Viešpatie, gelbėk! – suriko moteris ir puolė Jėzui po kojų. – Mano vaikelį užpuolė piktoji dvasia, parbloškia ant žemės, tąso visą, net iš burnos putos eina. Bijau, kad neįmestų kada į ugnį arba į vandenį…


- Kaip tu drįsti prašyti šitokią dieną? – pasipiktini Jėzus. – Ar nežinai, kad šiandien sekmadienis? Ar negirdėjai mūsų bažnyčios nurodymo “šventadienius švęsk”?


- Gerai, Viešpatie, ateik rytoj, išgelbėsi jį pirmadienį!


- Moterie, kaip į mane kreipiesi? – suriko Jėzus. – Prieini ir sakai – “tu”. Kreipkis kaip į mano kardinolus ar bent kaip į vyskupus!


- Jūsų ekscelencija, jūsų eminencija ir jūsų šventenybe! – dar garsiau ėmė maldauti moteris. – Aš jumis taip tikiu! Jūs pasakytumėt žodį, ir mano vaikelis pagytų!


- Kuo čia dėtas tikėjimas? – patraukė pečiais Jėzus. – Ar tavo vaikelis gimęs teisėtoj santuokoj, ar jis kūdikystėj pakrikštytas, ar nuvestas pirmosios komunijos, ar jam suteiktas sutvirtinimo sakramentas, ar bent sykį per metus nueina pas kunigą išpažinties, ar remia bažnyčią, ar kalba rožinį, ar laiko už Agotos paveikslo šventintos duonos plutą, ar garbina bažnyčios statulas?..


- Mano Viešpatie, tu kažkoks nebe tas… - nustebo moteris. – Evangelijoj skaičiau apie tave kitokį.


- Kas tau leido vienai skaityti šita knygiūkštę? Nežinai, kaip ji klaidina ir kur gali nuvesti teologijos mokslų nebaigusį žmogų? – dabar jau nustebo ir Jėzus. – Beveik 2000 metų dirbu bažnyčioj, o tu manęs vis dar ieškai tarp gerųjų naujienų?


Dažnai pagalvoju: milijonai alkoholikų, narkomanų, lošėjų, reklamos, televizijos, bažnyčios vergų ir kitų stabmeldžių galėtų kreiptis į Jėzų pagalbos ir taptų laisvi. Bet kažkodėl nesikreipia. Kodėl? Ar ne todėl, kad bijo sutikti šį kunigų, Rašto aiškintojų ir davatkų sukurtą monstrą?

Rodyk draugams

Komentarai (5)

Anonimas2006-05-03 10:50

Tikrai, Jėzus laužė bažnyčios tvarką ir gydė šventadieniais. Kažkodėl neatkreipiau dėmesio. Ir kreiptis į jį buvo daug paprasčiau, kol vaikštinėjo žeme.

Anonimas2006-05-03 12:31

(Išvalyta. Nervingiems ir religingiems šio puslapio geriau neskaityti. Petras)

Parašė Anonimas

Redagavo Petras 2006-05-03 13:00

Anonimas2006-05-03 18:04

Apie tą monstrą girdėjau iš savo močiutės. Sunku patikėti, kad Dievas yra kitoks.

Romas2006-05-12 10:07

Taip. Čia tikra tiesa. Jaigu aš bučiau pradėjęs nuo bažnyčių, ekscelencijų ir eminencijų, bučiau niekur nenuėjęs. Ėjau savo, tiktai empiriniu keliu ir tik jo dėka dabar pažįstu Dievą ir Jo darbus, Jo planus. Ir tik dabar galiu laisvai vertinti bažnyčių, religijų ir žmogaus padėtį dvasinėje erdvėje. Jaigu mano nesubrendęs protas būtų okupuotas bažnytinio mokslo aš būčiau nieko neradęs. Dabar turiu tikrą lobį.

Anonymous2006-08-04 16:04

Nusipirko kartą žmogelis kalbančią papūgą, senai apie tokią svajojo… Džiaugiasi, kalba papūga visokiom temom. Po mėnesio ateina sąskaita iš telekomo - 3200 Lt! Aiškinasi žmogelis, bet nieko negali padaryti, iš jo telefono prišnekėta. Kartą grįždamas iš darbo žvilgt pro langą, -ogi mato - papūga, gražiai snapeliu surinkusi numerį, čiauška sau telefonu, mat vienai kalbėt neįdomu… Perpykes žmogelis stvėrė plaktuką ir prikalė papūgą prie sienos. Kybo papūga.. ogi žiūri, kad šalia dar kažkas prikaltas kybo.. "Ir senai tu jau čia…?" -klausia papūgėlė. "Na kokius du tūkstančius metų.." -atsako..

"Oho! Na ir prisišnekėjai!"

yonanoy

Rašyti komentarą

Tavo komentaras