BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Kruvinas Biblijos kelias (1)

Šios, knygos, jei ne religijos galia, jau seniausiai būtų uždraustos, kaip skatinančios neapykantą ir smurtą, - viename savo komentare rašo Deepblue apie Bibliją ir Koraną, pateikdamas citatų, kuriose Dievas liepia žudyti kitatikius ir apskritai priešus. - Žinoma, uždrausti ju nereikėtų. Reikėtų tiesiog ant knygos viršeliu užrašyti „Dalis teksto šioje knygoje skatina smurtą ir neapykantą bei neatitinka modernaus ir mąstančio žmogaus pasaulėžiūros, paremtos humaniškumo ir tolerancijos principais. Taip pat didele dalis šioje knygoje pateiktų istorijų – išgalvotos ir tėra žmogaus fantazjos vaisius. Nesivadovaukite šia knyga kaip morales vadovėliu“.

Visą Deepblue tekstą su citatomis galite rasti tarp šio straipsnio komentarų.

Pradėdami svarstymą, turime nustatyti, ar pateiktos citatos su žiaurumo scenomis yra tikros, ar išgalvotos. Jeigu vieni tas citatas neurotiškai neigsime, kaip kad religingi žmonės neigia kai kurias religiją griaunančias Evangelijos eilutes, o kiti jas teigsime, jokio dialogo nebus.

Nesu susipažinęs su Koranu, bet galiu patvirtinti, kad Senasis Testamentas tikrai moko žudyti kitatikius ir apskritai priešus. Kažkada mane sukrėtė Psalmės eilutės, kur psalmininkas meldžia Dievą, kad tas nutvertų priešų vaikus už kojų ir ištaškytų jų galvas į sienas. Vaikų - tai net ne kitatikių žudymas, tai jau genocido troškimas.

Atvirai moko žudyti Krišna pasakose apie aukščiausiojo Dievo asmens darbus. Priešų žudymas yra aukščiausiasis gėris, jeigu tai daroma iš paklusnumo Krišnai.

Žiaurūs ir pagonių dievai. Nesunku pastebėti, kad dievai yra žiaurūs tiek, kiek žiaurumo turi jų išpažinėjai. Dievų žiaurumas iš esmės yra į dievus suprojektuotas žmonių žiaurumas.

Dabar pamėginkim atskirti, apie ką kalba Senojo ir Naujojo testamentų citatos. Ar Jėzus taip pat mokė žudyti, kaip ir Senojo Testamento Dievas?

Jeigu neatskirsime tų dviejų knygų, mes sumaišysime praeitį su dabartimi ir nematysime jokio vyksmo, proceso, judėjimo, jo krypties.

Nesunku pastebėti, kad religingi žmonės - tiek kunigai, tiek Rašto aiškintojai ar davatkos - labai linksta prie Senojo Testamento ir stengiasi juo vadovautis tarsi šių laikų knyga. Nežiūrint į tai, ir patys bukiausi teologai ar davatkos šiandien neima į rankas Kunigų knygos ir nesimoko pagal tos knygos aprašymus atlikinėti aukojimo apeigų. Taigi net religiniai bukapročiai mato, kad dalis Biblijos yra pasenę ir atgyvenę - kaip yra pasenę Didžiosios Lietuvos Kunigaikštystės įstatymai, iš kurių galime daug ko pasimokyti, bet nebegalime pagal juos paveldėti turto ar bausti ką nors mirtimi. Jeigu senųjų Biblijos įstatymų garbintojai sugebėtų atitrūkti nuo savo negyvų taisyklių, tikriausiai ir jie nesunkiai prieitų prie išvados, kad Biblija - tai vyksmas, tiksliau sakant, dvasinė žydų tautos raida, jos istorija.

Tik pamatę patį procesą, judėjimą, galėsime svarstyti apie kryptį, kuria judama. Tai kaip? Visa Biblija - tai vieną dieną parašyta knyga, šiandien tebegaliojantis vientisas įstatymų kodeksas?

Atsimenu, viena protestantė man atsakė, kad Biblija visiems laikams užfiksavo amžinąsias vertybes, tokias, kaip dora, ištikimybė, šeima. Tada jos paklausiau, kokią šeimą kaip vertybę nustatė Dievas? Monogaminę ar poligaminę? Kiek prisimenu iš Senojo Testamento, pirmieji žydų pranašai turėjo daugybę žmonų ir sugulovių. Tai gal ir man kaip Saliamonui įsitaisyti kelias dešimtis žmonų, sugulovių ir vergių?..

Atsimenu, kuo tada baigėsi teologinė diskusija. “Žilė galvon, velnias uodegon”, - netikėtai atsakė man didžioji Biblijos įstatymų žinovė. Mes negalėjome pajudėti į priekį, nes liko neišspręstas šis klausimas.

O kaip dabar? Ar mano pašnekovai pasirengę eiti toliau?


 Daugelis žmonių neperka naujų batų tik dėl to, kad negali atsisveikinti su senaisiais. Bet, važiuodami  senoviškais ratais, jie vis tiek privažiuoja ne viduramžių smuklę, bet tą patį McDonaldą, kurį lanko vairuotojai.

Rodyk draugams

Komentarai (16)

pieska2008-03-26 10:39

manau čia yra pavyzdys to, kaip žmonės nesunkiai gali susipaunioti (tyčia ar netyčia) visuose tuose raštuose. Tokiais dalykais naudojasi sektos, atskirdamos, dalį mokymo, iš visumos ir pateikdamos kaip vientisą mokymą, tai vadinama erezija (neskubekit manes pakabinti ant kryžiaus :) ) tarkim jeigu aš perskaitęs duotas citatas sukurčiau religinį susivienijimą, kas iš to išeitų? taip elgiasi ne viena sekta, lygiai taip induizmas neleidžia žudyti, o krišnaizmas? (jei remtis citata apie krišna) jeigu pasakyčiau, kad tam ir reikalinga bažnytinė tradicija, kad neleisti daugumai pasiklysti, kad nepultų žmonės į palankesnį religijos variantą jau garantuotai petras prikals mane prie bažnyčios durų :) (juo lab pats nesu tuom garantuotas) tai pasakysiu tik tiek, kad manau jog tikrai neverta daryti skubotų išvadų, neverta įsikasti konkrečios citatos ir džiaugtis kad ją tikrai supranti ir skelbti visiems, kad tai tikrai akivaizdi tiesa. Petras daug rašo apie kitų įkliuvimą į savo spastus, bet į save per šita prizmę retai pasižiūri, bent jau straipsniuose, jeigu ieškom tiesos tai ieškokim, bet ar neatrodo taip, kad tiesos iško ne visi, nes kiti ją jau žino? ir dar vienas dalykas, jums nepatinka idėja, kad galima konsultuotis su žmonėmis kurie gilinasi į tuos rąštus, vadinamieji raštų aiškintojai ir fariziejai anot jūsų, bet deepblue kažkodėl klausia kitų nuomonės apie pateiktas citatas, kodėl nedarai kaip parašyta, eik ir žudyk, ar tu žiūri bet nematai? :)

pieska2008-03-26 10:46

neskaičiau korano, bet esu kažkada susidūręs su panašiais komentarais apie koraną, kažkur internete vienas žmogus pateikė citatą iš korano apie žudymą ir gavo atsakymą kad toji citata iškraipyta detalių nepamenu, bet išvada buvo - nepasitikėk virtualiais šaltiniais.
Biblija taip pat, turėtumėm įvertinti ir tai, kad ji nebuvo parašyta lietuvių kalba, originalo kalba tie patys žodžiai tiems patiems žydams tais pačiais senais laikais gali nuskambėti visai kitaip, taip kad - dar vienas argumentas nebūti tokiems užtikrintiems

Petras2008-03-26 11:04

Tikiuosi, kad tai paskutinis Pieškos bandymas iš anksto įžiūrėti, kur ir prie kokių durų kals Petras. Pieška, tau sakau labai rimtai: mano svetainė nėra tavo tulaetas, kur gali nekliudomas tuštintis. Jeigu dar sykį imsies svarstyti autorių, o ne jo argumentus, mano svetainėje nebeliks nei tavęs, nei tavo smilkalų kvapo.

Redagavo Petras 2008-03-26 11:14

pieska2008-03-26 11:24

nugi nebūk toks rūstus, negalima nei per dantį patraukti… :)

Odisėjas2008-03-26 16:00

2 Tim 3,13 "Pikti žmonės ir suvedžiotojai eis blogyn, klaidindami ir klysdami.

2 Tim 3,14 O tu pasilik prie to, ką išmokai ir įtikėjai, žinodamas, iš ko išmokai.

2 Tim 3,15 Tu nuo vaikystės žinai šventuosius Raštus, galinčius tave pamokyti išgelbėjimui per tikėjimą, kuris yra Kristuje Jėzuje.

2 Tim 3,16 Visas Raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti, barti, taisyti, auklėti teisumui,

2 Tim 3,17 kad Dievo žmogus taptų tobulas, pasiruošęs kiekvienam geram darbui. "
Jau geriau ateistas negu išsirenkantis iš Biblijos tik jam patinkančias vietas.

Petras2008-03-26 16:36

Odisėjau, penkios citatos yra mažai. Pridėtum dar kokias keturias, tada būtų devynios - taip sakant, dieviškas skaičius. :)

Odisėjas2008-03-26 17:16

Čia ne atsakymas.

džinė2008-03-31 20:13

man ko tai dingojasi, kad visuose taip vadinamuose šv.raštuose kviečiama žudyti savuosius vidinius priešus.
O paprastas žmogelis(gali jis būti net ir kunigu, nesvarbu) žodį "žudyti" priima ir supranta tiesiogiai, kitaip sakant, pagal savo subrendimo lygį…

Vladas2011-02-07 08:49

Nereikia nei penkių citatų, nei devynių. Užtenka vienos (Ezekielio 20 , 25), kurioje dievas
liepia žydams žudyti kaip auką pirmagimius kūdikius tam, “kad juos sukrėstų” ir pagaliau jie
suvoktų , kad jis “esąs jų VIEŠPATS”. Tai čia toks dievas-tėvas, “uostęs meilų kraujo kvapą”.
Na, o “sūnus” - jau ne kraugerys, o atvirkščiai - pats “kruvinas avinėlis”. Štai jo irgi tik
pora citatų: “Aš esu siųstas tik pas pražuvusias Izraelio namų avis”(Mato 15, 24), “Kam vadini mane geru? Niekas nėra geras, tik vienas Dievas” (Morkaus 10, 18).
Ar šie abu kruvini žydų “dievai” - ir lietuvių ‘viešpačiai? Verčiau jau - ąžuolas…

Vladas2011-02-07 09:17

Man - 80 metų. Esu gerai išstudijevęs Bibliją. Mano specialybė - pasaulėžiūros apskritai analizė. Iš šventraščio tekstų darosi aišku, kad krikščioniškoji komunija - tai senovės (dar nuo pagoniškų laikų) užsilikusi vampyrizmo ir kanibalizmo liekana. Ne dievui reikėjo kruvinų
aukų. Žyniams, rabinams, levitams reikėjo šviežios, “nesuteptos” išvalomis (štai kodėl pirmagimių) mėsos. Tik tą, kuri atlikdavo nesuvalgyta, jie aukodavo ugnimi dievui. Šviežiu krauju jie pašlakstydavo aukurą (altorių). Kraujas - pagrindinis dievų maistas. Todėl. kad jis - gyvybė, siela. Žydams ją valgyti uždrausta… Kodėl? - Mėsa veringesnė…
Štai kodėl, nors “visi šv. trejybės asmenys yra lygūs”, krikščionys faktiškai jau garbina
tik Kristų. Beveik visos šventės skirtos tik jam. O tą “vampyrą” belieka tik nutylėti…
Bet giliai tikinčiam žmogui nei argumentai, nei faktai, net nei “Šv. rašto” žodžiai negalioja.
Jį valdo biologinis instinkta - BŪTI.

Petras2011-02-07 09:44

Vladai, o kam save kvailinti ąžuolu? Kam apskritai save kvailinti? Nesvarbu kuo - komunijos vafliuku, katės šūdu ar ąžuolo gile?..

Vladas2011-02-07 09:49

Tačiau BŪTi nori ne tik dvikojai ar keturkojai - net ir šimtakojai. Žmogaus esmė - ne instinktai, paveldėti iš gyvulių, o PROTINGUMAS. Bet kokia mistika - neprotingumo istorinė
liekana. Nereikėtų painioti, vertinant religiją, su bažnyčios veikla, kuri, ypač šiais laikais,
pasižymi ir humanizmu - labdara, menu, dorovinėm vertybėm. Bet visa tai - socialinės funkcijos, o ne religija. Religija - tai sielovada: tikėjimas antgamtiškumu, stebuklais, svarbiausia - pomirtiniu gyvenimu. Mat (dvasiniams egoistams) vieno neužtenka…
Iš tolio tikėjimo - jokios naudos, išskyrus melagingą psichoterapiją, kurią nustelbia viešpatavimo ir dievobaimingumo idėjos…

Vladas2011-02-07 11:05

Ąžuolas - šiaip sau, dėl palyginimo, turint galvoje žmoniškumą. Čia - vien alegorija.

Lietuvi, eik į šventą mišką,
kuris gyvybingumu trykšta, -
pagerbki galią medžio žalio,
atsigaivink ‘krauju” berželio…

Ne vien deguonį medis teikia, -
klūpot prieš ąžuolą nereikia.
Čia “viešpats” jau tavęs nemato, -
įkvėpki laisvės aromato…

Gerb. Petrai, PROTINGUMAS gali tau tik padėkoti už šį puslapį. Tu žengi kartu su ES sekuliarizuota pilietybe. Kartu su tavimi bunda palaipsniui ir “Marijos žemė”, atsikratydama
žydiškų herojų - tiek Markso, tiek Kristaus.

Petras2011-02-07 18:58

Jeigu metafora, tada kitas reikalas.
O šiaip esu linkęs sklaidyti ne tik religinius, bet ir visus kitus prietarus, įskaitant nacionalinius. Aš nemanau, kad lietuvio avino galvoje smegenų daugiau, negu visų kitų avinų galvelėse. Patriotas avinas man irgi avinas.

mikas2012-05-01 18:15

anksciau maniau,kad zydu dievas ir testamentas yra tas pats kataliku dievas ir testamentas moko gero…tik naujesnes istorijos,bet supratau,kad kataliku dievas yra zydu dievo sunus sukurtas pagal jo teva tik geresne jo puse,o senasis testamentas yra satanistu ismislas,pagal ji zydu dievas buvo eilinis zmogus su zemiskomis ir net iskrypeliskomis mintimis moke priesingai nei Kristus. Akivaizdu,kad senesis testamentas sukurtas is senu tikejimu tokiu kaip Babilono,Graiku,Egipto ir pn. O naujasis buvo sukurtas tik tam,kad tarnautumem tiem zydpalaikiams zemai nuleista galva,tikintis rojaus galbut ir kazkada,o kam jo laukti ? Zydai ji cia ir dabar turi.

Petras2012-05-01 20:33

Na ir kvailas, tu, Mikai. Tau nereikėtų reikšti nuomonės ten, kur neturi elementarių žinių. Tada neatrodytum bukaprotis.

Romėnai krikščionybę sukūrė visai ne tam, kad žmonės tarnautų žydams. Krikščionybė - tai romėnų bažnyčios valdžia ir žydų genocidas.

Rašyti komentarą

Tavo komentaras