BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Bažnyčios hierarchų nuskriaustam klebonui parapijiečiai paskyrė angelą

Regina MUSNECKIENĖ

Praėjusį penktadienį Kaltinėnų miestelyje ant piliakalnio, kuriame iš parapijos triukšmingai iškeltas klebonas Petras Linkevičius įkūrė dvasingumo parką, atidengta jo darbus įamžinanti paminklinė lenta ir angelo skulptūra. Pats klebonas Petras Linkevičius, šiuo metu dirbantis Kaišiadorių vyskupijos Darsūniškio parapijoje, jam skirtose iškilmėse nedalyvavo. Neleido bažnyčios hierarchai.

Praėjo metai nuo piketo prie Vyskupijos

Penktadienio pavakarė. Važiuojant Žemaičių plentu nuo Kryžkalnio Kaltinėnų link iš tolo matosi ant aukšto kalno sustoję automobiliai, kuriais atvažiavo tikintieji iš Kauno, Šiaulių rajono Šilalės ir Šilalės rajono kaimų. Per miestelį žmonės virtinėmis traukia dar kartą pagerbti Kaltinėnuose naują bažnyčią pastačiusio, Senelių namus, Reabilitacijos centrą bei dvasingumo parką įkūrusio, iš šaltinių nemokamai pasiimti vandenį išmokiusio, septynioliką metų kaltinėniškius krikštijusio, tuokusio ir laidojusio, daug savo širdies žmonėms atidavusio klebono Petro Linkevičiaus.

Kaip tik liepos tryliktąją sukako lygiai metai nuo garsaus piketo prie Telšių vyskupijos kurijos. Tą dieną didžiulis būrys kaltinėniškių, šilališkių ir Šiaulių rajono gyventojų maldomis ir giesmėmis prašė Vyskupo neiškelti iš Kaltinėnų miestelio labui daug nuveikusio klebono, prie kurio per septyniolika metų priprato ir pamilo parapijiečiai. Tada vyskupas susitikti su tikinčiaisiais neišėjo. Kancleris aiškino, jog akcija jau pavėluota. Esą klebonas Petras Linkevičius dabar jau periminėjąs Nemakščių bažnyčios turtą. O kaltinėniškiai gauna kitą jauną elitinį kunigą iš Šilalės kilusį Narsutį Petriką. Vyskupija turinti teisę kunigus perkelti iš vienos parapijos į kitą kas septyneri metai. O Kaltinėnų klebonas vienoje vietoje jau išbuvęs septyniolika metų.

Klebono darbus pripažino ir valdžia

Žmonės tada kalbėjo, jog dėl kunigo iškėlimo daugiausia įtakos turėjo Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorė, kurios giminaitis esąs naujasis klebonas Narsutis Petrikas. Ji nusiuntė vyskupui laišką, kuriame apskundė kleboną Petrą Linkevičių dėl piliakalnio, kuriame jis įkūrė Dvasingumo parką ir su menininkų pagalba skulptūromis pažymėjo Kalvarijų stotis, neva suardymo. Netrukus naujasis klebonas tapo Petro Linkevičiaus įkurtų Senelių namų direktoriumi. Jo žinioje atsirado ir sveikatingumo centras bei po bažnyčia esančios jaunimo centro patalpos, kurios nuomojamos šarvojimui.

Praėjusį penktadienį į kanauninko Petro Linkevičiaus darbų pagerbimo šventę atvažiavo ir Šilalės rajono valdžia.

Kaltinėnų seniūnė Albina Bataitienė ir rajono vicemeras Jonas Gudauskas atidengė paminklinę lentą, kurioje įamžintas Dvasingumo parko kūrėjas kunigas Petras Linkevičius ir angelo skulptūrą, sukurtą vietos drožėjo Arvydo Pociaus.

„Tai unikalus žmogus. Jo širdies šviesa viliojo kitus,“ — sakė iškilmių iniciatorius ir rengėjas Kaltinėnų vidurinės mokyklos mokytojas ir buvęs bažnyčios vargonininkas Gražvydas Gasparavičius. “Jis mus išmokė apsišluoti, išsivalyti ir gėlėmis papuošti kiemus, rūpinosi parapijos senukais ir našlaičiais, ugdė tikintį jaunimą, “ — sakė pakalbinti kaltinėniškiai. Jie apgailestavo, kad nusilenkti klebono darbams atėjo ne visi parapijiečiai. Kiti biją supykdyti naująjį kleboną.

Į Kaltinėnus užkirsti keliai

Šventės rengėjas mokytojas ir vargonininkas Gražvydas Gasparavičius perdavė kaltinėniškiams kunigo Petro Linkevičiaus linkėjimus ir kvietimą atvažiuoti į Žolinės atlaidus ant Nemuno kranto įsikūrusioje Darsūniškio parapijoje, kurioje dabar jis klebonauja. „Pats klebonas labai norėjo atvažiuoti į šventę. Tačiau jis turi paklusti bažnyčios hierarchams,“ — sakė Gražvydas Gasparavičius.

Dėl ypatingos meilės tikintiesiems bažnyčios hierachų nemalonę užsitraukęs klebonas Petras Linkevičius rašė prašymą, kad jį perkeltų į Šiaulių vyskupiją. Tačiau jo prašymas nepatenkintas.

„Šiaulių krašte“ rašyta, kad Petrą Linkevičių pakeitęs Kaltinėnų klebonas Narsutis Petrikas ganytojo veiklą Kaltinėnuose pradėjo smūgiu į veidą buvusiam Kaltinėnų parapijos jaunimo centro vadovui Giedriui Dainiui. Už tai, kad šis bažnyčios šventoriuje filmavo po pirmųjų naujojo kunigo Mišių Kaltinėnuose. Dėl kunigui nederančio išpuolio byla tai nutraukiama, tai vėl atnaujinama.

Kunigas Narsutis Petrikas bylinėjosi su klebono Petro Linkevičiaus į Kaltinėnus parvežtu ir globėjų užaugintu našlaičiu Žygimantu Stakioniu. Vaikinas jausdamas priešiškumą savo globėjo vietą užėmusiam naujajam kunigui, pradūrė jo automobilio padangas. Dėl savo nusikaltimo gailėjosi, atlygino klebonui nuostolius, tūkstantį litų moralinės žalos. Tačiau klebonas parašė papildomą ieškinį teismui ir padidino savo patirtą moralinę žalą iki penkių tūkstančių litų. Teismas jos nepriteisė.

Kaltinėnų strazdelis išskrido arčiau tėviškės

Iškeltas iš Kaltinėnų kunigas Petras Linkevičius susirgo. Keletą mėnesių pasigydęs susitaikė su likimu ir kibo į darbą Nemakščių parapijoje. Įrengė bažnyčioje apšildymą, suremontavo kleboniją, sutvarkė šventorių, pasirūpino, kad bažnyčia būtų apšviesta. Nuo autostrados vakare ji atrodydavo didingai lyg katedra. Tačiau ir į Nemakščius atvažiuodavo nepažįstamų žmonių, kurie kiršindavo tikinčiuosius, šmeižė kleboną ir prieš jį nuteikinėjo. Pasilpylė skundai į Vyskupiją. Klebonas vėl susirgo. Jį pavaduoti atvažiavo kunigas iš Skaudvilės. Pasveikusiam klebonui pasiūlyta tik altaristos vieta.

Galiausiai Telšių Vyskupija sutiko perduoti kunigą Petrą Linkevičių Kaišiadorių Vyskupijai. Neperseniausiai jis pradėjo dirbti Darsūniškių parapijos klebonu.

Tuo gal ir baigsis dramatiška kunigo Petro Linkevičiaus istorija, o atminimo lenta ir angelo skulptūra Kaltinėnuose taps atsisveikinimo su klebonu ir susitaikymo, kad jo miestelyje jau nebėra, simboliu.

Paminkline lenta ir angelo skulptūra, įamžintas Kaltinėnų dvasingumo parko kūrėjas kunigas Petras Linkevičius. 

Pagerbti septyniolika savo gyvenimo metų Kaltinėnams atidavusio kunigo darbų ir paminėti jo iškėlimo iš parapijos metines susirinko minios žmonių. Tačiau susirinkusieji sakė, kad atėjo ne visi jo gerbėjai. Kiti bijojo arba gerbė klebono pareigas, o ne jį patį. 

Kaltinėnus puošia kunigo Petro Linkevičiaus drauge su parapijiečiais pastatyta bažnyčia. Sudegus senajai Kaltinėnų miestelio bažnyčiai niekas nenorėjo eiti klebonauti į šį miestelį. Tuomet dar jaunas kunigas Petras Linkevičius pasiryžo. Už tai pelnė tikinčiųjų pagarbą. Bažnyčia taip pat kaltinėniškiams liko lyg paminklas apie čia prigijusį kunigą.

Klebono Petro Linkevičiaus darbų įprasminimo šventės organizatorius mokytojas ir vargonininkas Gražvydas Gasparavičius sakė, jog kunigo širdies šviesa traukia žmones. 

Klebono Petro Linkevičiaus į Kaltinėnus parvežtas ir globotas našlaitis Žygimantas Stakionis į šventę atvažiavo iš Kauno. 

“Šiaulių kraštas”

Rodyk draugams

Komentarai (10)

Sveikas2007-07-16 12:22

Tai pats didžiausias įvertinimas žmogui, koks tik begali būti - ne valdžios ordinai ir medaliai, o nuoširdi žmonių pagarba ir meilė.

Petras2007-07-16 12:42

Buvau ir aš tuose kunigo išleistuvėse. Juk tai - mano tėviškė, aš čia gyvenu ir dabar.

Keista ir nyku stebėti išleistuves, kuriose nėra išleistuvininko. Tarsi būtum vestuvėse, į kurias neatvyko jaunikis. Neleido viešpačiai…

Tik iš arti matydamas tokius įvykius, pradedi suprasti, kokia sunki vergo dalia. Mums - kas? Nepatiko vienas darbdavys, nueisim pas kitą. O kur nueis katalikų kunigas? Jis - vyskupo nuosavybė. Norėjo - atidavė kitam. Tas panorės - atiduos dar kitam. Arba praloš kortomis… Pasitaikys geresnis - leis statyti ir kurti, pasitaikys žvėris - nuvarys į durnyną.

Baisiausia, kad šitoj žiaurioj viduramžių vasalinėje sistemoje nėra žmogaus - tik rangai, vardai, titulai, hierarchijos laipteliai. Ir pliauškalai apie gailestingumą.

Truputį keista, gal ir simboliška, kad ši sistema ryja ir savo statytojus. Juk Petras Linkevičius - katalikų ba-nyčios statytojas. Kitur esu matęs bažnyčių sienose įmūrytus statytojų vardus. Matyt, tai buvo anksčiau, kol sistema dar neėdė pati savęs.

Apie Petrą Linkevičių Kaltinėnuose visada buvo girdėti prieštaringų nuomonių. Tie, kurie kunigą garbino tada, kai jis buvo populiarumo zenite ir klebono sutanoje nešiojosi dangaus vartų raktus, tie dabar jį nieklina ir eina garbinti kito klebono - dangaus raktų laikytojo. Jie dabar taip nekenčia buvusio savo kumyro, kad nebemato akivaizdžių faktų ir visomis išgalėmis mėgina nuneigti, kad žis žmoguys pastatė bažnyčią, senelių namus, sveikatingumo centrą, įkūrė parką, kurioame stovi daugybė profesionaliai nukaltų akmeninių skulptūrų…

Tie, kurie Petro asmenyje matė ne dievą, o žmogų - dirbantį, klystantį, renkantį pinigus, kuriantį, bet visada žmogų, tie ir dabar jį stengiasi suprasti ir atjausti kaip žmogų. Ar tokia profesija, ar tokia - vis tiek žmogus.

Tas žmogus miestelyje paliko didelę žymę. Jos neįstengs nutrinti nei vyskupai, nei jų davatkos.

Truputį gaila, kad bažnyčia suskaldė miestelio žmones. Bet skilimas, matyt, jau buvo viduj. Žmonės nėra vienodi. Juk ir tada vieni lenkėsi stabams, o kiti ieškojo žmogaus, vieni džiaugėsi sėkmingais kūrėjo darbais, kiti ir tada širdyje ieškojo priekabių. Pasitaikė proga, ir negeras kvapas pakilo į viršų.

Naudinga tai, kad žmonės iš arčiau pamatė savo organizacijos veidą. Prieš metus Petro šalininkai supyko ant manęs, kai pasakiau, kad nieko jie nepasieks nei pikeltais, nei maldavimais. Katalikų hierarchoja - ne protestantų bendruomenė, kur patys parapijiečiai išsirenka vyresniouosius. Tada jie entuziuastingai sakė: "Ne tie laikai. Pamatysi!"

Dabar sako: "Pamatėm…"

O praregėti (bent šiek tiek) yra gerai.

true2009-06-12 01:17

Kaltinėnai: kas apgins nekaltą
2007-03-02
Sunku surasti žodžius, kuriais apgintum nekaltą žmogų ir sudrausmintum tuos, kurie be sąžinės graužimo purvais drabsto tą, kurį turime visi gerbti ir mylėti.
Taip atsitiko Kaltinėnų parapijoje, kai ne savo noru, o vyskupo sprendimu buvo paskirtas jaunas kunigas Narsutis Petrikas. Kai pirmą kartą su vyskupijos atstovais atvažiavo perimti parapijos, jį pasitiko su piketais ir didžiuliu triukšmu. Bažnyčioje vyko šv. Mišios, o piketuotojai už bažnyčios durų (kurių neleido uždaryti) kėlė didžiulį triukšmą, šaukė, cypė, visaip grasino esantiems bažnyčioje žmonėms, kurių buvo apie šimtas. Susirinkę piketuotojai ir jų organizatoriai – Giedrius Dainys, Gražvydas Gasparavičius, Žygimantas Stakionis visokiais būdais trukdė šv. Mišioms. Pasibaigus pamaldoms tikintieji iš bažnyčios išėjo lydimi kun. N.Petriko, o lauke organizatoriai buvo parengę scenarijų, kaip pulti kunigą. Mokiniai, kurie buvo sukviesti, susikibo rankomis, pasiruošę nepraleisti nei kunigo, nei kitų tikinčiųjų. Piketuotojai apsupo kun. N.Petriką, o G.Dainys puolė su kamera ir prikišo ją tiesiai prie veido. Kunigas kamerą atstūmė nuo savęs, tad G.Dainys apkaltino kun. N.Petriką sumušimu, nors jokio kraujo, jokio įbrėžimo ar žymės net nebuvo. G.Dainys kreipėsi į prokuratūrą dėl sumušimo. Mūsų nuomone, turėjo kreiptis kunigas, nes jį užpuolė prie pat bažnyčios. Tuojau po šio įvykio per visas žiniasklaidos priemones kunigas buvo šmeižiamas, išvadintas „elitiniu banditu“, „gatvės chuliganu“ ir t.t.
G.Dainys rinko 5-8 klasių mokinių parašus iš Kaltinėnų ir Bijotų mokyklų dėl kun. N.Petriko iškėlimo, o mokiniams aiškino, kad parašus renka dėl to, kad nebūtų uždarytas Jaunimo centras. Surašęs kleboną šmeižiantį tekstą ir pridėjęs sąrašus su mokinių parašais išsiuntė vyskupui. Tie patys sąrašai buvo iškabinti prie bažnyčios skelbimų lentoje, kad tėvai susipažintų, po kokiu tekstu pasirašė jų vaikai. Tėvai buvo pasipiktinę, kad jų vaikai buvo apgauti, ir pareikalavo atšaukti jų vaikų parašus, ir raštas jau su tėvų parašais buvo nuvežtas į Šilalės rajoną atitinkančioms institucijoms. Tačiau ir vėl tyla.
Mus labiausiai papiktino tai, kad viską darėte ir rašėte visų parapijiečių vardu. Čia kerštas dėl Jaunimo centro, kuris buvo įkurtas bažnyčios patalpose be vyskupo leidimo ir, mūsų nuomone, vykdė nekatalikišką veiklą. Jūs jau žinojote, kad vyskupas uždraudė tą veiklą ir iki atvykstant kun. N.Petrikui išsikraustėte iš bažnyčios patalpų, palikdami tiktai šiukšlių krūvas. O vargonininkas G.Gasparavičius, užuot grojęs per šv. Mišias, organizavo piketą prieš naujai atvykusį kunigą, ir taip daugiau prie vargonų nebepasirodė.
Jau pusę metų Kaltinėnų parapijoje dirba klebonas kun. N.Petrikas, bet šmeižto banga vis tęsiasi. Kažkas suorganizavo ir nuvežė įvairių šiukšlių, butelių ant kalno, netoli Prisikėlimo kryžiaus, ir jas piktybiškai išpylė. Nufotografuota nuotrauka atsirado laikraštyje su straipsniu, kad kunigas nesirūpina šiukšlių tvarkymu. Kitas atsitikimas. Prie bažnyčios buvo nukarpyti elektros kabeliai, pavogti prožektoriai, ir bažnyčia liko neapšviesta. Vėl straipsnis laikraštyje, kad klebonas nesirūpina bažnyčios apšvietimu.
Klebonas, netekęs kantrybės, iškvietė policiją, kai prie klebonijos namų buvo subadytos jo automobilio padangos. Policijos pagalba surastas kaltininkas (vienas iš piketo organizatorių Ž.Stakionis). Kai iš jo buvo pareikalauta atlyginti nuostolius, laikraščiuose vėl pasirodė straipsniai, kaip ir koks beširdis galėjo nuskriausti našlaitį Žygimantą (o tam našlaičiui jau dvidešimt penkeri metai). Ir šioje situacijoje liko kaltas kunigas, o Žygimantas – vos ne didvyris. Mums atrodo, kad už padarytus nusikaltimus turi atsakyti visi, kurie yra kalti. Kaltinėnuose ir toliau vykdomas juodas darbas: prie globos namų laužomos tvoros ir t.t. Mums atrodo, kad čia vieni yra užsakytojai, o kiti – vykdytojai.

Petras2009-06-12 08:30

Anonime true, jūs turite teisę gintis, bet siūlyčiau kitą sykį šiek tiek sušvelninti toną ir apsieiti be kraštutinių epitetų. Tai ne privatus tualetas, o vieša sveitainė, ir čia reikia laikytis tam tikro takto. Arba būsiu kaltinamąsias jūsų katbas nukreipti į sąvartyną.

true2009-06-21 23:03

Straipsnis ne autorinis. Jis rašytas Kaltinėnų parapijiečių, o jūsų reakcija į jį kalba pati už save.

Petras2009-06-22 07:26

Nieko naujo - visi beveidžių anonimų komentarai yra rašyti ne autorių, o “ko nors kito”. Menkystos visada lenda už savo davakų sijono - tai irgi seniai žinoma. O aš savo reakcijos niekada labai neslėpiau - man menkystos ir veidmainystyė visada kelia šleikštulį.

Anonimas2010-09-04 16:53

neta veliava turejo but… narsius dar neatsiprase musu visu… lauk ji jis turi vaiku

Karolina Tūtoraitytė2010-10-14 18:29

Geras nu cia ir as esu :D

Stasys2011-12-28 00:26

Jūs, didieji komentatoriai, padarykite bent pusę tiek, kiek padarė
kun. Petras Linkevičius, tada turėsite teisę svarstyti ir kritikuoti.
Ar tamstų sveikata pagerėtų, jeigu dar už tai ir nubaustų?
Prieš rašydami-visada pasižiūrėkite,ponai, į save.

eho2016-05-05 21:42

su klebonaispetras linkevicius didis zmogus kunigas kurio galima pasitiketi rasti dvasine ramybe atjauta svelnuma visa kas krikscioniska bet kai y parapija yra pastatomas statytinis mergos vaikas yzulus nekulturingas turintis seima ir vadinantis save sventusiaubas ka mes tikintieji galime tiketi pederastais klebonais kurie neatstoja nei zmogiskumui nei saziniai visur pinigai -pinigaiar cia tikejimas pagalvokim zemai lenkiam galvas uz petra linkeviciu ateis valanda kai petras bus vyskupas zmoniu dievas jis toks ir yra o marionetes turi zlugti —tegyvoja petras linkevicius ir jo geri darbai

Rašyti komentarą

Tavo komentaras