Kas čia? Šio puslapio pagalba gali išsaugoti įrašą tolimesniam naudojimui, arba parodyti savo draugams per socialinius tinklus. Pranešimą apie įrašą galima nusiųsti ir el. paštu.

Kur norite publikuoti?

Nusiųsk draugui el. paštu

E-mail It
2005-09-23

Tuščia metafora

Publikuota: Miniatiuros

Aliui Sakiniui vaikai įdėjo į laikraštį tokį sveikinimą garbingo jubiliejaus proga:
Mes tau nuklosim kelią
Rožių žiedais,
Tavo takus nubarstysim
Rožių vainiklapiais.
Alius mintyse sumetė: nuo namų iki darbo – trys kilometrai, šaligatvio
plotis – ne mažiau trijų metrų. Išeis nemažai! Rožės žiedelis neužims
daugiau decimetro. Kur kalkuliatorius?
Kalkuliatorius tiksliai
parodė, kad rožių žiedų vaikams prireiks ne mažiau 900 tūkstančių. Net
pirkdami pigiausias, po litą dvidešimt, jie išleis ne mažiau milijono.
- Kam tokios išlaidos? – ėmė jis telefonu atkalbinėti vyriausiąjį sūnų.
– Kam mesti į gatvę šimtus tūkstančių ar milijoną? Aš jums siūlau
padaryti daug paprasčiau: susimeskit po šimtą tūkstančių ir atneškit
šiandien grynais. Už tokius pinigus aš apkeliausiu visą pasaulį
milijonierių klase. Čia tai bent dovana – kelionė aplink pasaulį
pensijos proga!
- Kokia kelionė, kokie šimtai tūkstančių? – nesuprato vyriausias sūnus.
- Na, jeigu rožėmis klosit mano kelius, tai nuo mano namų iki darbo – trys kilometrai, šaligatvio plotis – trys metrai…
- Ak taip!.. – nusijuokė sūnus. – Nereikia, tėti, visko suprasti taip
tiesmukai, paraidžiui. Rožėm nukloti tavo keliai – tai juk graži
metafora!
- Ak, tai metafora, - nusiminė tėvas. – Tiek to, vakare vis tiek susirinkit visi. Ta proga aš jums pakelsiu didelį balių.
Vakare prisirinko vaikai su žmonomis, prinešė visokių dovanų dovanėlių, kurios Aliui Sakiniui buvo kažko nemielos.
- Dabar eikim prie stalo, – pasakė Alius ir pravėrė svetainės duris. –
Aš jums padengiau stalą migdolais ir kumpiais, prieš jūsų akis – ikrų
ir tortų kalnai, o konjakas ir vynas šiandien liesis kaip upės…
Visi stovėjo nustebę.
Alius Sakinis šnekėjo toliau, o stalas buvo tuščias tarsi metafora.


Atgal į: Tuščia metafora