Kas čia? Šio puslapio pagalba gali išsaugoti įrašą tolimesniam naudojimui, arba parodyti savo draugams per socialinius tinklus. Pranešimą apie įrašą galima nusiųsti ir el. paštu.

Kur norite publikuoti?

Nusiųsk draugui el. paštu

E-mail It
2008-02-10

Skiriamasis bruožas

Publikuota: Liudijimai

Kunigų, Rašto
aiškintojų ir fariziejų Jėzus nevadino niekaip kitaip, tik veidmainiais.
Šiandien irgi mažai kas abejoja, kad veidmainystė - skiriamasis davatkų
bruožas. Kuo ji šventesnė bažnyčioj, tuo piktesnė namuose, kuo ji
kantriau klūpo ant kelių sekmadienį per apeigų valandėlę, tuo pikčiau
lipa kitiems ant širdies visą savaitę. Žiniasklaidos dėka išviešėjus
slaptam kunigų gyvenimui, prireikia nemenkų neurotinių pastangų, kad
patikėtumei jų profesijos šventumu. Paprastai matome  šokiruojantį
dėsningumą. Kuo didesnį dvasingumą klebonas demonstruoja šventykloj,
tuo brangesnis garaže jo limuzinas ar džipas, kuo saldžiau šypsosi
vyskupas, tuo jis skaudžiau gali įkąsti.

Kaip tai atsitinka? Ar religija paverčia dorą žmogų veidmainiu, ar
veidmainį traukia religijos teikiama galimybė kaitalioti kaukes?

Neseniai su vienu religingu žmogumi mėginau įminti kitą  seną problemą.
Jeigu katalikai žino Dievo draudimą garbinti stabus, tai ko jie
šliaužioja keliais apie savo statulas ir paveikslus? Jeigu Jėzus liepė
melstis užsirakinus kambarėlyje, tai kam jie bėga į šventyklas ir
aikštes? O jeigu Dievas yra visur, tai kurių velnių jie traukia į
šventas vietas? Ar Kryžių kalne, prie Aušros vartų, Šiluvoje Dievo yra
daugiau, nei tavo kambary arba gyvulių tvarte?

- Koks banalus, kiek sykių girdėtas klausimas! - atsakė man pašnekovas.
- Atsakysiu tokio vienuolio išmintingais žodžiais. Kai jo paklausė, ar
Dievas bažnyčioj kitoks, kad jis vaikščioja į bažnyčią, vienuolis
atsakė, kad bažnyčioj Dievas toks pat, tik jis pasidaro kitoks.

Eureka!

Jie netgi tai žino ir kaitaliojasi sąmoningai.

Galimas daiktas, tą trumpą akimirką, kai užsideda sekmadieninę šventumo
kaukę ir suklumpa po savo stabu, jie iš tiesų pasidaro truputį kitokie,
šiek tiek šventesni.

Arba taip jiems patiems atrodo.


Atgal į: Skiriamasis bruožas