Kas čia? Šio puslapio pagalba gali išsaugoti įrašą tolimesniam naudojimui, arba parodyti savo draugams per socialinius tinklus. Pranešimą apie įrašą galima nusiųsti ir el. paštu.

Kur norite publikuoti?

Nusiųsk draugui el. paštu

E-mail It
2007-07-08

Tikėjimo poveikis gali būti dvejopas

Publikuota: Liudijimai

“Tegu tau būna, kaip tu
tiki”, - sakydavo Mokytojas ligoniams, kai tie prašydavo jo pagalbos.
Kas tikėdavo, tie ir pagydavo.

Šiandien šis stebuklas - tikėjimo poveikis - jau yra tapęs mokslinių
tyrinėjimų objektu
.

Tačiau tikėjimas būna ne tik teigiamas.

Jeigu tikime teigiamu tariamų piliulių ar žodžio poveikiu
(placebu), tai mumyse prasideda teigiami poslinkiai. Bet kai patikim
neigiamu poveikiu (nocebu), mumyse kyla destrukcija.

Atminkim - tai galioja ne tik ligoniams, šis dėsnis veikia mus
visus. Akivaizdu, kad optimistai gyvena ne tik ilgiau, bet ir lengviau,
o pesimistai pirma laiko nelaimingi nusliūkina į kapus, nebeatlaikydami
neigiamo mąstymo susikurtų naštų.

Siūlyčiau apmąstyti tokį dalyką.

Kas atsitiks, jeigu žmogų įtikinėsime, kad jis yra geras, tobulai
sukurtas Dievo kūrinys? Jeigu vaikams kalsime į galvas tai, ką apie
juos sakė Mokytojas, ogi kad jie yra grynas gėris, o jų angelai regi
Dievo veidą?

Ir kas atsitiks su žmogumi, kai jam nuo mažumės kalsim į galvą tai,
ką nuolatos kala visos bažnyčios, ogi kad žmogus iš prigimties yra
blogas, silpnas, kad jį nuo pat gimimo prislegia “gimtoji” nuodėmė?

Suprantu, kad po nocebo poveikio bažnyčios profesionalams atsiras
darbo - jie galės savo aukotojams atleidinėti įkaltas nuodėmes, o
tariamo “krikšto” burtažodžiais nuplauti netgi “prigimtinę”. Bet
klausimas kitas.

Kas atsitinka su bažnyčios spaudžiamu žmogumi? Koks bažnyčios skleidžiamo nocebo poveikis visam pasauliui?

Ir dar. Kam tarnauja visos šitos bažnyčios? Kūrėjui ar kažkam kitam?


Atgal į: Tikėjimo poveikis gali būti dvejopas