Kas čia? Šio puslapio pagalba gali išsaugoti įrašą tolimesniam naudojimui, arba parodyti savo draugams per socialinius tinklus. Pranešimą apie įrašą galima nusiųsti ir el. paštu.

Kur norite publikuoti?

Nusiųsk draugui el. paštu

E-mail It
2005-05-06

Nepakartojamas kalvis

Publikuota: Miniatiuros

Niekas taip nemokėjo keiktis, kaip Aliaus Sakinio tėvas. Be to, jis
turėjo sulenktą pirštą pypkei prikimšti (man taip neišeidavo),
smalkėmis kvepiančią kalvę ir tratančias dumples. O keikdavosi jis
fantastiškai. Perkreipdavo smakrą, atkišdavo apatinę lūpą, imdavo
talžyti kūju per karštą metalą ir keiktis su tokiais išraitymais:
Kūrva, kūrva, bledi!
Kūrva, kūrva, bledi!
Kūrva, kūrva,
Kūrva, kūrva,
Bledi, bledi, bledi!..
Sykį
pamėginau aš. Ten buvo kampe toks mažesnis priekaliukas vaikams ir
vaikiškas mažas kūjukas. Pasiėmiau vielos gabalą, dar sykį nužiūrėjau
Aliaus Sakinio tėvą, kaip jis gražiai kaldamas keikė, užsimojau
plaktuku ir pradėjau pats, sukeitęs žandikaulius:
Kūrva, kūrva, bledi!
Kūrva, kūrva, bledi!..
Aliaus
Sakinio tėvas užmetė akį į naująjį kalvį. Po to jis nutilo, nuleido
savo didįjį kūjį ir priėjo arčiau. Sulaukęs dėmesio, aš dar labiau
perkreipiau veidą, dar greičiau ėmiau talžyti plaktuku per priekalą,
sakydamas tokius žodžius:
Kūrva, kūrva,
Kūrva, kūrva,
Bledi, bledi, bledi!..

Aliaus Sakinio tėvas užsimojęs taip trenkė didžiuoju kūju per mano mažąjį priekaliuką, kad ausyse suspengė.
- Lauk! - suriko pasilenkęs. - Lauk! Dar pasityčios!.. Kad tavo smarvės nebūtų!..
Palikęs darbą, moviau į Sakinių rugius, kurie augo šalia.
Kaip visada tokiais atvejais po susipykimų, kalvės stogas dar kurį laiką kilnojosi nuo Aliaus Sakinio tėvo keiksmų:
- Kad to utėlės daugiau čia nebūtų!.. Aliau, tas ubago vaikas daugiau čia neatneš savo subinės!..
 Tik
po to, kai stogas nustojo kilnotis, o iš vidaus pasigirdo geras
raitytas keikimas, aš išdrįsau sugrįžti. Iškart į vidų nėjau - dėl viso
pikto atsisėdau ant slenksčio. Bet neilgai - Aliaus Sakinio tėvas
pamatė ir kad užriks:
- Ko čia sėdi kaip šūdo krūva? Prie dumplių marš!..
Pūsti dumples - garbingas darbas, tačiau - ne tas.
Dar kelis sykius mėginau pakartoti kalvį keikūną, bet nesėkmingai - vis atsidurdavau rugiuose.
Kitaip negalėjo būti - tai, ką darė Aliaus Sakinio tėvas, buvo nepakartojama.


Atgal į: Nepakartojamas kalvis