Kas čia? Šio puslapio pagalba gali išsaugoti įrašą tolimesniam naudojimui, arba parodyti savo draugams per socialinius tinklus. Pranešimą apie įrašą galima nusiųsti ir el. paštu.

Kur norite publikuoti?

Nusiųsk draugui el. paštu

E-mail It
2007-01-07

Pažinimo testas: koks yra Ecka?

Publikuota: Kita

Milijonierius Ecka išlindo iš krūmų ir negalėjo susigaudyti, kur atsidūręs. Jis seniai nuklydo nuo kitų grybautojų kompanijos ir dabar atsidūrė idiotiškoje situacijoje: su savimi neturėjo nei žemėlapio, nei mobiliojo telefono, net piniginės, kad galėtų susustabdyti mašiną ir pasisamdyti vairuotoją. Bemaknodamas po pelkynus, jis visas buvo išsipurvinęs ir apkibęs voratinkliais.
- Ir koks velnias mane nešė į tą galerą? - susispjovė Ecka, nusišluostė kepure nuo kaktos prakaitą ir numetė ją šalia savęs. Ar jis neturi už ką nusipirkti maisto? Bebe jo sąskaita tuščia, kas negalėtų užsisakyti iš bet kurios šalies pačių geriausių grybų? Bet ne, jį vis traukia ta kvaila pramoga landyti po mišką ir ieškoti suknisto baravyko ar lepšio.
- Vargšas elgeta, - pasakė kažkoks praeivis ir įmetė į kepurę monetą.
Ecka būtų pašokęs ir spyręs užkabinėtojui į užpakalį, tačiau blizgantis pinigėlis sulaikė. Jis pakėlė monetą ir šyptelėjo. Tai buvo du litai. Na, šiaip ar taip, tas žmogus norėjo jam gero.
- Tai bus vienintelis mano suubagautas pinigas, - nusijuokė Ecka ir įsidėjo pinigėlį kišenėn.
Tada atsikėkė ir patraukė keliu. Eis tol, kol prieis kokią gyvenvietę, ten ras telefoną ir išsikvies vairuotoją.
Nestabdytas sustojo sunkvežinis.
- Žiūriu, romantikas? - paklausė prasčiokas vairuotojas. - Aš kartais irgi mėgstu vienas pakeliauti po gamtą.
- Romantikas? Aš? - nustebo Ecka, tačiau neįsižeidė. Jam netgi patiko.
“Jeigu būrum mano vairuotojas, pridėčiau prie algos kokią šimtinę, - pagalvojo pats sau. - Bet ne, šimtinės per daug, užtektų dvidešimties… O už ką dvidešimt? Kas bus, jeigu pradėsiu taškytis už kiekvieną pasakymą? Kas su manimi darosi?”
Parvažiavęs į namus, Ecka išsimaudė, pasikeitė drabužius ir vėl tapo normaliu milijonieriumi. Nenorėdamas sekmadienį užsiimti verslo reikalais, jis paprasčiausiai išėjo į miestą. Nedažnai jis sau leidžia tokį malonumą - patraukti be rūpesčių bulvaru ir dairytis į nepažįstamus žmones. Bet šį sykį nesisekė atsipalaiduoti ir pailsėti - ramybės nedavė tas suknistas minigėlis, kurį jis nešėsi su savimi kišenėje. Kur jį dėti? Negi Ecka kam pasigirs, kad suelgetavo du litus? Ar kas patikės? Jei patikės - kaip reaguos? Ar nepaleis negerų kalbų?
Ak, suknista moneta!.. Per ją nebėra ramybės.
Eidamas pro bažnyčią, Ecka pamatė šventoriuje didelį būrį žmonių. Vienas vyras, apsivilkęs balta suknia, rinko į krepšį aukotojų pinigus.
- Idėja! - šovė į galvą mintis.
Jis išsitraukė iš kišenės suelgetautą pinigėlį, nuėjo prie žmonių ir įmetė į aukų rinkėjo krepšelį. Balta moneta pleptelėjo ant popierinių banknotų. Aukų rinkėjas nustebęs pakėlė akis į Ecką.
- Ak taip, aišku, mažai, - pasimuistė milijonierius Ecka, pasirausė piniginėje ir metė į krepšį banknotą. Tai buvo du šimtai litų.
- Ačiū, ačiū! - sušuko zakristojonas, žemai nusilenkė ir norėjo dar kažką pasakyti, bet Ecka nusisuko ir patraukė lauk iš šventoriaus.
- Koks kilnus žmogus! - pasakė pavymui zakristijonas.
- Ką tu!.. - sušnibždėjo į ausį viena moterėlė. - Tai buvęs banditų vadas, savo biznį pradėjo kruvinais pinigais.
- Negali būti! - negalėjo patikėti aukų rinkėjas.
- Kaip negali? - sišnibždėjo į ausį kita moterėlė. - Negi nepažisti? Juk tai - garsusis Ecka!
- Ecka? - išsigando zakiristojonas ir persižegnojo.
Štai turime kelis Eckos apibūdinimus.
Kas iš tiesų yra Ecka? Milijonierius ar elgeta? Romantikas ar paprasčiausias šykštuolis? Kilnus geradaris ar banditas?..


Atgal į: Pažinimo testas: koks yra Ecka?