Kas čia? Šio puslapio pagalba gali išsaugoti įrašą tolimesniam naudojimui, arba parodyti savo draugams per socialinius tinklus. Pranešimą apie įrašą galima nusiųsti ir el. paštu.

Kur norite publikuoti?

Nusiųsk draugui el. paštu

E-mail It
2006-12-19

Ką valdo religija?

Publikuota: Straipsniai

“O kaip tada žiūri į pragarą? - baikščiai paklausė vienas bevardis žmogus, išgąsdintas psichologinių eksperimentų su Kūčių fetišais. - Kaip manai, yra jis ar ne?”


Manau, kad jo reakcija natūrali ir žmogiška - juk prisiliesta prie stabų ir fetišų, kurie lipte sulipę su neaiškiais vaizdiniais ir baimėmis. Tiesiog neįmanoma, kad baimė nekiltų.


Mane truputėlį stebina kitas dalykas: kodėl vadinamųjų krikščionių baimės taip susiję su pragaro ir paskutiniojo teismo vaizdiniais? Kodėl jų fantazija gyvenimo pabaigai piešia būtent tuos dalykus?


Jeigu remsimės Gerąja naujiena (o juk visi katalikai, stačiatikiai ir protestantai remiasi būtent ja, ar ne?), tai juk nei paskutinis teismas, nei pragaras mums neturėtų būti aktualus. Jėzus žadėjo saviškius išsukti nuo teismo, prisiimdamas mūsų nuodėmes. Tai ko mums bijoti? Svarbu dar šiame gyvenime prasmukti į jo ganyklas, pasikliauti vieninteliu savo Ganytoju, ir esame saugūs.


Jėzaus vardas apskritai neturėtų būti susijęs su neaiškiais baisumais.


- Nebijokit, tai aš! - pasakė jis mokiniams, kai tie išsigandę palaikė jį šmėkla.


- Aš palieku jums savo ramybę, - pasakė vėliau atsisveikindamas.


Ne baimę - ramybę.


Tegu bijo tie, kurie garbina stabus, užsiima magija, burtais, astrologija, parsiduoda mamonai ir išsižada Mokytojo.


Nežiūrint į tai, religingų žmonių fantazija piešia siaubingus kito pasaulio vaizdus. Ten pilna raguotų velnių, kurie bado vargšus nusidėjėlius triražėmis šakėmis, kiša į verdančios smalos katilus, kūrena juos amžinybę…


Iš kur visa tai?


Gal žmonės širdies kamputyje jaučia, kad jie vis dėlto paklūsta ne Ganytojui, bet žemiškiems ganytojukams, garbina ne Tėvą, bet dvasinius tėvelius ir  mamoną, stabus bei fetišus? Kad užsiima magija, burtais ir kitaip nuolat laužo paties Dievo nurodymus? Gal stabmeldžių širdelės nujaučia, kad išsigynę Jėzaus jie nebeturi Teisme protekcijos, ir jų fantazija piešia visai galimą pragaro perspektyvą?


Manau, tai būtų per daug sudėtingas aiškinimas.


Viskas kur kas paprasčiau.


Pragaro vaizdiniai nėra kiekvieno religingo žmogaus spontaniškas fantazijos vaisius. Aišku, kiekvieno fantazija piešia “savą” pragarą, bet visi katalikų ar stačiatikių pragarai turi bendrų bruožų. Sakysim, jie visi kažkodėl įkurdinti po žeme, ten katiluose kunkuliuoja smala, juos kūrena raguoti velniai su uodegikėmis…


Tarsi vienas autorius judintų ranką, kai milijonai žmonių piešia pragaro vaizdą.


Kas tasai autorius?


Šėtonas?


Kam taip baisiai!


Yra labai žemiška, labai galinga pasaulio jėga, kuri nuolatos kontroliuoja mūsų fantazijas.


Tai religija.


Pasaulio politikai valdo ginklus, verslo magnatai - pinigus, o pasaulio bažnyčios valdo mūsų fantazijas. Ir nereikia manyti,  kad mūsų vaizduotė turi galių mažiau, nei pinigai ar ginklai. Antra vertus, užvaldyta žmonijos fantazija yra pinigų šaltinis, pasikinkiusi mūsų fantazijas ir užvaldžiusi baimes, bažnyčia ne kartą įstengė sušaukti tautas prie ginklų baisiausiems karams. Pasaulis turi tris banginius, kurie laiko tą pačią plokštumą.


Ateistai mėgsta piešti bažnyčią kaip sukčių kompanija, kuri dumia akis nieko dėtiems žmonėms. Tai - labai primityvus vaizdas. Nors religijos profesionalai naudojasi ir klasta, ir apgaule, bet religija nėra tik išoriška jėga. Ilgai apgaudinėsi tik tą, kuris pats ieško iliuzijų, pavergsi tą, kuris širdyje vergas. Ir fantaziją sukūrtė ne raligija - tai Dievo dovana kiekvienam žmogui, galingas gyvenimo įrankis, kurį daugelis nuneša į savo  bažnyčią ir padeda savo stabams po kojų.


Valdykite mus! Savo grėsmingom statulom, spalvingais paveikslais, margais šamanų drabužiais ir kvapniais smilkalais audrinkit mūsų fantaziją!


Kaip alkoholio vergas nueina į smuklę ir nusiperka šimtą gramų apgaulės, taip stabmeldys nueina į savo bažnyčią ir už kelis litus Kūčioms nusiperka Dievo kūno iliuziją.


Su plotkeliu jis parsineša į namus savo baimes, kurios visada buvo širdy, tik dabar “sutvarkytos”, supresuotos, įformintos, legalizuotos.


Tiesiog negražu nebijoti!


Atgal į: Ką valdo religija?