Kas čia? Šio puslapio pagalba gali išsaugoti įrašą tolimesniam naudojimui, arba parodyti savo draugams per socialinius tinklus. Pranešimą apie įrašą galima nusiųsti ir el. paštu.

Kur norite publikuoti?

Nusiųsk draugui el. paštu

E-mail It
2006-07-14

Naujasis Kaltinėnų klebonas sumušė tikybos mokytoją

Publikuota: Straipsniai

Pirminiais duomenimis, vyskupo Jono Borutos paskirtas naujasis Kaltinėnų klebonas vakar vakare savo ganytojišką veiklą miestelyje pradėjo, sumušdamas tikybos mokytoją.


Grįžę iš piketo prie Telšių vyskupijos kurijos, kaltinėniškiai dar ilgai vakare būriavosi šventoriuje, nutūpę bažnyčios laiptus. Telšiuose jie tikėjosi vyskupo Jono Borutos iškaulyti, jog tas neiškeltų jų mylimo ir miesteliui daug padariusio klebono Petro Linkevičiaus, bet taip ir nesulaukė, kad vyskupas pasirodytų žmonėms į akis.
Po nebaigtos akcijos jie niekaip nenorėjo skirstytis.


 Iš Šiaulių į Kaltinėnus po darbo grįžau vėlai, jau po aštuonių, o žmonės dar būriavosi.


- Ko laukiate? - klausiau.


- Vyskupo…


- Manote, pasirodys?


- Tikimės… Reikia kažkuo tikėti.


Aš tokio tikėjimo vyskupais neturiu, tai nuėjau į namus. O gaila… Visus įvykius būčiau pamatęs savo akimis.
Dabar pasakoju tai, ką girdėjau iš liudytojų. Tuos faktus dar reikės tikrinti.


Taigi liudytojai papasakojo, jog vakar vyskupas Kaltinėnuose taip ir nepasirodė. Naująjį kleboną į miestelį vėlai vakare atvežė vyskupijos generalinis vikaras. Kadangi buvo pasklidusios kalbos, jog naujojo klebono žmonės neįleis į bažnyčią, generalinis vikaras su naujuoju miestelio ganytoju prasmuko pro užpakalines duris. Tada susikvietė vidun žmones.


Kai vyskupijos generalinis vikaras pristatė tikintiesiems naujai paskirtą kleboną ir pranešė, jog tas dabar jiems prisieks, žmonės apsisuko ir patraukė iš bažnyčios. Viduje liko tik kelios naujajam klebonui palankios davatkos. Manoma, kad naujasis ganytojas joms ir prisiekė.


Kai jis išėjo lauk ant bažnyčios laiptų, rankomis susikabinę žmonės bažnyčią jau buvo apsupę gyvu žiedu. Viską filmavo tikybos mokytojas Giedrius.


Dvasiniam tėvui neišlaikė nervai, ir jis skėlė mokytojui kumščiu į veidą, kiti sako - į akį.


Girdėjau, kad tikybos mokytojas parašė pranešimą policijai, bet šį faktą dar reikės patikrinti. Mokytojas Giedrius - vienas iš protesto akcijos organizatorių, po bažnyčia veikiančio jaunimo centro vadovas. Vyskupijos kancleris sakė, kad kaltinėniškiams nereikėtų labai nusiminti, nes į Kaltinėnus vietoj jų mylimo Petro Linkevičiaus siunčiamas kitas elitinis kunigas. Žmonės buvo apstulbę, kai elitinis kunigas ganytojo veiklą pradėjo muštynėmis.


- Atsiimkite savo elitinį kunigą! - šaukė jie generaliniam vikarui. - Jeigu elitiniai nuo to pradeda, dą daro paprasti kunigai?


Kaltinėnų klebonas Petras Linkevičius buvo mėgstamas kaltinėniškių ne tik dėl to, kad pastatė naują bažnyčią (senoji sudegė), senelių namus, sveikatingumo centrą, šalia apleisto piliakalnio įrengė meniškai nukaltų skultūrų Kaltinėnų kalvarijas, bet ir dėl savo švelnaus būdo. Jis niekada ant žmonių nešaukdavęs, o apie mušimą būtų kvaila kalbėti.


Prisimenu, kaip ėmiau pirmąjį interviu iš Petro Linkevičiaus. Tą dieną jis buvo ką tik atvykęs į Kaltinėnus - pats pasiprašė, kai išgirdo, jog čia sudegė bažnyčia.


Sužinojęs, kad esu kaltinėniškis, jis man prisipažino, kad nerimaująs dėl “sunkaus žemaičių būdo”. Mat jis girdėjęs, kad žemaičiai sunkiai priimą svetimus, o pirmąją dieną jį jau praminę dzūkeliu.


- Dzūkeliu? - nusijuokiau. - Reikia džiaugtis dėl to! Žemaičiams tai - maloninis, o ne paniekinamasis kreipinys. Na, kaip ir Petrelis, brolelis…


Nežinau, ar jaunasis klebonas tada patikėjo mano raminimais, o dabar visi mato - Kaltinėnų žemaičiai savo dzūkelio taip lengvai iš čia neišleis.


Iškelti Petrą Linkevičių iš Kaltinėnų vyskupas Jonas Boruta nusprendė po to, kai Šilalės rajono savovaldybės administracijos diretorė Zita Lazdauskienė parašė vyskupui raštą, kuriame skundėsi klebono veikla - jis neatitaisomai sugadinęs miestelio piliakalnį, neinventorizavęs pastatytos bažnyčios, nesutvarkęs ir sveikatingumo centro bei senelių namų pastatų dokumentacijos. Į Kaltinėnus vyskupo atkeliamas klebonas yra Z. Lazdauskienės giminairtis.


Kaltinėnų klebono išvijimą iš jo atgaivinto miestelio kaltinėniškiai sieja ir su būsima senelių namų bei sveikatingumo centro privatizacija, kuriai būtų galėjęs trukdyti jų tikrasis steigėjas - Petras Linkevičius.


Išsamiau apie incidentą prie Kaltinėnų bažnyčios skaitykite rytojaus “Šiaulių krašte”.


 


Atgal į: Naujasis Kaltinėnų klebonas sumušė tikybos mokytoją