Kas čia? Šio puslapio pagalba gali išsaugoti įrašą tolimesniam naudojimui, arba parodyti savo draugams per socialinius tinklus. Pranešimą apie įrašą galima nusiųsti ir el. paštu.

Kur norite publikuoti?

Nusiųsk draugui el. paštu

E-mail It
2006-04-28

Koks tavo vaidmuo?

Publikuota: Straipsniai

Paskaitęs straipsį apie Dievo vaikus ir institucijos tarnus, kažkurios bažnyčios tarnas mėgino mane įtikinti, kad organizacija, lupinėjusi gyviems žmonėms nagus, pylusi jiems į gerklę išlydytą šviną, laužiusi kaulus ir kitaip kankinusi, skelbusi “šventuosius” karus, draudusi Šventąjį Raštą ir kitaip persekiojusi Jėzų, o po šiai dienai užsiiminėjanti magija, stabmeldyste, žmonių garbinimu bei kitais Dievo draudžiamais dalykais, yra vis dėlto Jėzaus kūnas.


O štai tie, kurie paprasčiausiai seka Jėzumi, bažnyčios tarno supratimu yra atskirti nuo Jėzaus, nes pasibaisėjo ana struktūra ir atsisakė kartu su kitais sektantais daryti Dievo draudžiamus dalykus.


Man ir mano draugams dažnai kyla klausimas, iš kur atsiranda toks požiūrių skirtumas. Kodėl žmonės, skaitydami Raštą (skaityti nebedraudžia ir katalikų bažnyčia), nemato, kad Dievas uždraudė garbinti stabus, savo brolius vadinti tėvais, užsiiminėti magija, siekti valdžios, prisiekinėti?.. Kodėl jie tai daro ir dar vadina tarnavimu Jėzui? Ar jie patys skaitydami Bibliją apako ar atsitiko kažkas kitkas?


Mano supratimu Biblija nieko dėta. Dievo Žodis neklaidina, kaip mano kai kurie katalikai, kurie po šiai dienai labai įtariai žiūri į Knygų Knygą. Mūsų elgesys kartais visai nepriklauso nuo to, ką esame perskaitę ir ką žinome. Kartais paprasčiausiai darome tai, ko iš mūsų reikalauja tam tikras vaidmuo.


Amerikiečių psichologai yra atlikę įdomų eksperimentą “Kalėjimas”. Jie savanorius studentus apgyvendino viename pastate, kuriame imitavo kalėjimo sąlygas. Vieni eksperimento dalyviai burtų keliu tapo kalėjimo prižiūrėtojais, o kiti - kaliniais. Visi turėjo elgtis pagal tam tikras instrukcijas, nužiūrėtas nuo kalėjimo instrukcijų. “Kaliniai” miegojo, valgė, ėjo pasivaikščioti kaip tikri kaliniai, “prižiūrėtojai” elgėsi kaip tikri prižiūrėtojai.


Netrukus prasidėjo įdomūs dalykai. “Padorūs” studentai, neturėję jokių problemų su įstatymu, netrukus ėmė elgtis kaip tikri “zekai”, o kiti “padorūs” studentai, nepasižymėję išskirtinai grubiu elgesiu, ėmė iššaukiančiai elgtis su savo draugais ir darytis žiaurūs “mentai”. Vieni reikalavo nepažeidinėti jų teisių, o kiti reikalavo laikytis įstatymo.


Eksperimentą teko nutraukti po to, kai “kaliniai” kovodami už savo teises sukėlė maištą ir užsibarikadavo vienoje kameroje, o “prižiūrėtojai” suvienytomis pajėgimis ir apsiginklavę specialiais įrankiais pradėjo šturmą.


Kas šitaip pakeitė žmonių elgesį? Filosofinės pažiūros, pasikeitusios moralinės nuostatos ar dar kas nors?


Ne, vaidmenų teorijos autoriai teigia, kad elgesį pakeitė vaidmuo, kurį atlikinėjo savanoriai eksperimeto dalyviai.


Kasdieniame gyvenime nė nepastebime, kiek mūsų gyvenimą nulemia vaidmuo. Nežiūrint į tai, esame girdėję apie vaidmenų teoriją ar nesame, darbdaviai elgiamės kaip darbdaviai, o samdiniai - kaip samdiniai, tėvai - kaip tėvai, o vaikai - kaip vaikai.


Lygiai taip pat, net nestudijavęs savo teologijos, katalikas elgiasi kaip katalikas, protestantas - kaip protestantas, jahovistas - kaip jahovistas. O elgsena keičia mąstyseną. Garbindamas statulas ir paveikslus, katalikas ima nebematyti Dievo įsakymo, draudžiančio stabmeldystę, o liuteronas, pakrikštijęs kūdikį, nebespjauna į magišką apiegą, nors daugelio katalikų daromų nusikaltimų seniai atsisakė.


Tarnas nebūna didesnis už šeimininką. Daug kas priklauso nuo to, kam  tarnaujame.


“Eik šalin nuo manęs, šėtone! Nes parašyta: 'Viešpatį, savo Dievą, tegarbink ir Jam vienam tetarnauk!' “, - atsakė Jėzus, kai jį gundė šėtonas. Mt 4:10 


Religija prieš Jėzų


Atgal į: Koks tavo vaidmuo?