Kas čia? Šio puslapio pagalba gali išsaugoti įrašą tolimesniam naudojimui, arba parodyti savo draugams per socialinius tinklus. Pranešimą apie įrašą galima nusiųsti ir el. paštu.

Kur norite publikuoti?

Nusiųsk draugui el. paštu

E-mail It
2006-02-13

Išmintis kalba visais balsais

Publikuota: Liudijimai

Nustebino “Liuteronų balsas”, kurį gavau prieš kelias dienas. Religinės organizacijos žurnalas, bet rašo apie gyvenimą, o ne aprašinėja negyvus ritualus. Radau straipsnį, kuriame užtariamas ne tik mokslas, bet ir evoliucijos teorija. Kaip sau norit, bet davatkiškumu šis leidinys tikrai nedvelkia, ir man visiškai negėda, kad jis įsidėjo mano straipsnį “Krikščionybės iliuzija“.


Užtat patys liuteronai į šį leidinį žiūri dvejopai. Štai tauragiškiai jo neįsileidžia į savo parapiją. O kaip kitaip? Jėzaus kūno dešinė ranka nesipeša su kairiąja, bet žmonių susikurtos organizacijos rietenų bei intrigų išvengti negali.


Savaitgalį skaitinėjau kataliko Kęstučio A.Trimako knygą “Žmogaus aukščiausi skrydžiai”. Natūralu, kad katalikas atrinko tam tikrų psichologų tam tikrus teiginius, kurie tinka katalikybei “pagrįsti”. Bet jei skaitydamas atmeti magiškų ritualų, stabų propagandą, sodomazochistinės kūno paniekos teisinimą bei kitus Naujajam Testamentui prieštaraujančius dalykus, religijos peluose pamatai paties Dievo pasėtą tikėjimo sėklą.


Jėzaus mokinių yra visur - ir tarp liuteronų, ir tarp katalikų, ir tarp stačiatinių, ir tarp tų, kurie neapsistato šventorių tvoromis. Ko gero, slaptų Jėzaus sekėjų pasitaikydavo net tarp inkvizitorių, ir jie leisdavo bažnyčios aukai numirti greičiau, neperėjus viso kankinimų rato.


Atgal į: Išmintis kalba visais balsais