Kas čia? Šio puslapio pagalba gali išsaugoti įrašą tolimesniam naudojimui, arba parodyti savo draugams per socialinius tinklus. Pranešimą apie įrašą galima nusiųsti ir el. paštu.

Kur norite publikuoti?

Nusiųsk draugui el. paštu

E-mail It
2011-01-17

Netikrai tikri pinigai

Publikuota: Anekdotai, Miniatiuros

Į mūsų kaimą atvyko miesto išminčius ir skleidė gyvenimo tiesą. Bendruomenės salė buvo pilna žmonių.

- Pasaulis nepažinus, - sakė jis drąsiai. - Mokslas nieko nežino. Kas yra už materijos? Kas yra už begalybės? O dvasinė energetika?

Visi klausėsi susižavėję, o išminčius puikavosi, kad jo dvasinės energetikos niekas neišmatuos. Vark nevargęs, neišmatuosi nei termometrais, nei voltmetrais, nei amperais, nei kilometrais.

- O ta energetika tikra? - suabejojo Alius Sakinis.

- Tikra ar netikra? - Aliaus klausimą perklausė miesto mokslinčius. - O kas yra tikra? Niekas nežino, kas yra tikra, o kas netikra!

Visi ėmė ploti. Alius plojo labiau už kitus. Ta idėja dabar jam patiko.
Po to salė aukojo pinigus kažkokiai naujai, niekam dar negirdėtai bažnyčiai.

Alius priėjo ir padėjo į lėkštę 200 litų. Mokslinčius išsišiepė iki ausų ir vos nepabučiavo rankos.

- Aliau, ar pablūdai? - pasibaisėjo kaimynas, pamatęs šitokią Aliaus auką.

- Neimk į galvą, banknotas netikras, - Alius pamerkė akį. - Įkišo Rietavo turguje…

- Aliau, bet kaip tu gali?..

- Didelio daikto! - Alius numojo ranka. - Tikri pinigai, netikri… Niekas nežino, kas tikra, o kas netikra!

Kitas gyvenimas

Patiko (0)


Atgal į: Netikrai tikri pinigai