Kas čia? Šio puslapio pagalba gali išsaugoti įrašą tolimesniam naudojimui, arba parodyti savo draugams per socialinius tinklus. Pranešimą apie įrašą galima nusiųsti ir el. paštu.

Kur norite publikuoti?

Nusiųsk draugui el. paštu

E-mail It
2005-11-25

Išminties iliuzija

Publikuota: Straipsniai

Suskambus didžiajam šventyklos varpui, Buda paklausė savo mokinio ir asmeninio tarno Arnandos: “Iš kur atsklinda varpo garsas?”
“Iš varpo.”
“Iš varpo? - nusistebėjo Buda. - O jei nebūtų varpo lazdos, iš kur atsirastų tas garsas?”
“Iš lazdos! Iš lazdos!” - greitai pasitaisė Ananda.
“Iš lazdos? Jei nebūtų oro, kaip atsklistų tas garsas?”
“Taip! Žinoma! Jis ateina iš oro!”
“Iš oro? - vėl paklausė Buda. - Bet jei neturėtum ausų, negirdėtum varpo dūžių.”
“Iš tikrųjų! Kad juos girdėčiau, reikalingos ausys. Vadinasi, šis garsas iš mano ausų.”
“Iš ausų? O jei neturėtum sąmonės, kaip tu suprastum, kad tai varpo garsas?”
“Tada šį garsą sukuria mano sąmonė.”
“Sąmonė? Bet, Arnanda, jeigu neturėtum proto, kaipgi girdėtum varpo garsą?”
“Vadinasi, jį sukūrė mano protas.”
(”365 dzen”, leidykla “Verba vera”, 2004, p 254)

Buvau bepatikįs šituo mokymu, bet nuėjau prie šventyklos ir nustebau: vienu metu lyg susitarę ten ėmė rinktis žmonės - kaip tik tada, kai iliuzinis varpininkas išsigalvota lazda ėmė daužyti per nesantį varpą…
Kur galėjo būti klaida?
Visas budisto minčių vėrinys prasidėjo nuo to, kad protas dirbtinai suskaldė vieną reiškinį - garsą. Tada protui ėmė vaidentis, kad garsas kyla arba iš varpo, arba iš lazdos. Lygiai taip pat galime klausti, ar vaikas atsiranda iš tėvo, ar vaikas atsiranda iš motinos. Vaikas neatsiranda arba iš tėvo, arba iš motinos, vaikas atsiranda iš tėvo ir iš motinos, susijungus dviems ląstelėms, o garsas nekyla arba iš varpo, arba iš lazdos…
Patraukęs klaidingu keliu, protas priėjo išminties iliuziją.
Žinoma, susitarę galim tikėti, kad viskas - proto iliuzija. Nėra nė garso, nė jo sušauktų žmonių - tai proto iliuzija, kad prie šventyklos renkasi žmonės ir klausosi Budos. Tokiu atveju Buda kalba ir moko tuščiai - jis bendrauja su savo haliucinacija.
Religiniai Rytų išvedžiojimai yra tas pats, kas ir Vakarų teologija - tuščias proto žaidimas su savimi.
Budistų siūloma meditacija - puiki priemonė nuraminti protą ir susikaupti, bet jeigu joje ieškosi išsigelbėjimo, jį rasi ne ką greičiau, kaip ir stačiatikių stebuklinguose paveiksluose, katalikų magiškuose ritualuose arba protestantų giedorių sektikėse.
Tu pats niekaip neišsigelbėsi. Nei vienas, nei būriu.

Kada tai supratau ir netekau vilties, tik tada pradėjo rastis Viltis.


Atgal į: Išminties iliuzija