Kas čia? Šio puslapio pagalba gali išsaugoti įrašą tolimesniam naudojimui, arba parodyti savo draugams per socialinius tinklus. Pranešimą apie įrašą galima nusiųsti ir el. paštu.

Kur norite publikuoti?

Nusiųsk draugui el. paštu

E-mail It
2005-10-26

Gyventi ar suvaidinti gyvenimą?

Publikuota: Straipsniai

- Misterija yra gyvenimas, o gyvenimas - tai misterija, - įtikinėja vienas katalikų vienuolis, taip susipainiojęs savo ritualuose, kad nebeskiria gyvenimo nuo vaidinimo.
Gyvenimas kartais iš tiesų panašus į vaidinimą, bet vaidinimas niekada nebus gyvenimas, kaip ir žmogaus nuotrauka nebus žmogus, o apelsinų natiurmortas nebus tikri apelsinai.
“Žodis, galima sakyti, apgauna iš karto: kalba apie tikrovę, bet pats nėra toji tikrovė; jis yra vien tikrovės metafora arba simbolis; ją vaizduoja, bet jos neduoda. Žodis rožė - ne rožė. Žodis kuria tariamą tikrovę kaip menas: rožę galima nutapyti arba iškalti; bet tai nėra ją turėti. Manipuliatorius naudojasi daugialypėmis simbolių prasmėmis, kad paslėptų savo tikrąjį siekį ir rodytų netikrąjį”. (Giuseppe Colombrero, Nuo žodžių į dialogą, Katalikų pasaulio leidiniai, 2004, p 96)
Kaip tai vyksta?
Štai Jėzus sako:
- Kas neima savo kryžiaus ir neseka paskui mane, tas nevertas manęs. Mt 10:38
Ką daro religingas žmogus, išgirdęs Jo žodžius? Jis paima du pagalius, sukala skersai ir iškilmingai nuneša kur nors į Kryžių kalną.
- Misterija - tai gyvenimas, - pritaria vienuolis.
Šį sykį jie metaforą perskaitė paraidžiui - kad paliepė kryžių nešti, tai pasidarėm iš medžio ir nešam.
Bet ne visada - taip.
- Ir nė vieno žemėje nevadinkite tėvu, nes vienas jūsų Tėvas, kuris yra danguje, - perspėja Jėzus. Mt 23:9
- Neskaitykime Biblijos paraidžiui, nedarykim iš Biblijos stabo, - nė kiek nesutrikęs porina dvasiškas “tėvas” - Romos “Šventojo Tėvo” garbintojas.
Vienas teologas norėjo mane įtikinti, kad sekdami Jėzaus nurodymais, anksčiau ar vėliau prieisim iki absurdo, nebegalėsim net su savo artimaisiais kartu… papietauti. Pasirodo, Jėzaus mokymą kelti vaišes vargšams ir tokiu būdu pasitarnauti Dievo karalystei religijos virtuozas iššifravo kaip draudimą sėsti už stalo su namiškiais.
Kodėl taip iššifravo?
Sunku pasakyti. Kai gyvenimas tampa panašus į vaidinimą, tikruosius motyvus ne visada žino ir patys artistai.
Bet kodėl vaidinimas negalėtų būti gyvenimas? Kodėl gyvenimo negalėtų pakeisti misterija ar koks kitas spektaklis, kodėl negalėtų užtekti teatralizuoto kryžiaus nešimo, gražių maldų, giesmių ir visokių ritualų su smilkalais?
- Ne kiekvienas, kuris man sako: 'Viešpatie, Viešpatie!', įeis į dangaus karalystę, bet tas, kuris vykdo valią mano Tėvo, kuris yra danguje, - perspėja Jėzus. Mt 7:21
- Na, kryžių tai nunešiau, - atsako religingas žmogus.
Ir vėl - viskas nuo pradžių.
Vaidinimas tęsiasi.


Religija prieš Jėzų


Atgal į: Gyventi ar suvaidinti gyvenimą?