BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Tuštumos laikas

Vienai giminaitei, uoliai davatkai, sykį paskaičiau šias Gerosios Naujienos eilutes: “Kai meldžiatės, nebūkite kaip veidmainiai, kurie mėgsta melstis, stovėdami sinagogose ir gatvių kampuose, kad būtų žmonių matomi… Kai meldiesi, eik į savo kambarėlį ir, užsirakinęs duris, melskis savo Tėvui, kuris yra slaptoje, o tavo Tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins viešai…” Mt 6:5,6.


- Ką tu, bedievi, man aiškini? - pasipiktino uolioji bažnyčios lankytoja. - Kokią ateistų bibliją man čia skaitai?..


Religingam žmogui Jėzaus mokymas tikrai yra “ateistų biblija”, nes Jėzus tikrai vadavo žmones iš religijos gniaužtų. Kaip davatka gali melstis viena, jeigu jos darbas - šliaužioti keliais po bažnyčią?


Taigi skaitymas gali nieko neduoti, jeigu prieš tai žmogui suformuotos religinės nuostatos. Dėl šitų nuostatų ir stengiasi šiuolaikiniai Rašto aiškintojai, dėl jų ir budi sektų vadai bei aktyvistai - kad tik žmogus nepaimtų į rankas Knygos pats, kad tik nepamatytų, jog ten iš tiesų kalbama prieš religiją… Cituoja pastorius pasirinktą Biblijos vietą, o jo avinėliai paklusniai seka pirštu iš paskos - tarsi būtų paskutiniai kretinai ir vieni neįskaitytų lietuviško teksto.


Ačiū Dievui, religija nebeturi tokių galių, kurias turėjo prieš kelis šimtus metų. Dabar prasidėjo savotiškas tuštumos laikas - žmonės nebenori klausytis Rašto aiškintojų išvedžiojimų, nes mato jų veidmainystę, jie nelinkę susidėti su padidėjusio jautrumo sektantų kuopelėmis, nes mato jų nestabilią būseną, bet patys imti į rankas Dievo Žodį dar baidosi.


Tačiau vis daugiau žmonių supranta, kad religijoje nėra jokio sielos gydymo, jokio gėrio, jokios išminties - tik manipuliacijos Dievo Žodžiu ir prietaringų masių kontrolė. Tik melas ir veidmainystė po pauksuotais sutanos kryžiais.


Štai ir šiame puslapyje viena arši davatka stengiasi įpiršti kitiems, kad “Petrui visi sektantai”, bet Petras nėra toks aklas ir mato - sektantai tėra tik saujelė padidėjusio jautrumo žmogelių, pardavusių sielas savo ganytojams.


Absoliuti dauguma žmonių atsikvošėjo nuo smilkalų tvaiko, ateis laikas - netrukdomi kunigų bei Rašto aiškintojų pasiims į rankas ir Evangeliją. Iš pradžių gal šiaip, dėl įdomumo, kaip kažkada pasiėmiau aš, tada atsivers ją neverčiami, paskaitys savo šviežiomis akimis ir sušuks iš nustebimo:


- O Dieve! Juk čia visai ne tas, ką mums 2000 metų melavo kunigai, Rašto aiškintojai ir davatkos!


Religija prieš Jėzų

Rodyk draugams

Komentarai (9)

Anonymous2006-06-28 11:48

Tikrai keista, kad vieną ir tą pačią knygą visi perskaito taip, kaip jiems patinka. Dar ir karus beskaitydami sukelia.

Anonymous2006-06-28 13:16

(Išvalyta. Viena davatka vis neatgauna pusiausvyros.)

Redagavo Petras 2006-06-28 14:20

jurkis2006-06-28 16:40

Tai kad kaip tik - nekeista. Žmonės gi skirtingi.

Vat, kad karai dėl to kyla - tai tikrai negerai.

Anonymous2006-06-28 17:12

(Išvalyta. Viena davatka neatgauna pusiausvyros.)

Redagavo Petras 2006-06-28 19:48

Petras2006-06-29 00:10

Nepasakyčiau, kad religingų žmonių mąstymas labai skirtingas. Apie Raštą jie visi mąsto pagal vieną savo bažnyčios kurpalį. O tiksliau būtų sakyti - ne mąsto, bet kartoja Rašto aiškintojų klišes. Todėl nemato, kas iš tiesų parašyta.

Suprantama, didžiausia kaltė profesionalų klaidintojų, bet atsakingi ir tie, kurie trokšta būti klaidinami.

Anonymous2006-06-29 11:12

(Išvalyta. Viena davatka niekaip neatgauna pusiausvyros.)

Redagavo Petras 2006-06-29 11:34

Anonymous2006-06-29 22:08

(Išvalyta. Vargšė davatka vis be pusiausvyros.)

Redagavo Petras 2006-06-29 23:13

Naujokas2006-07-04 01:14

Visi yra Dievo mylimi ir nera jokiu davatku,kaip gerb. Petrui kartais atrodo.Idomu kaip musu vienintelis Lietuvos teisuolis vertina Lurdo,Fatimos ir kitus ivykius,jei is vis teko apie juos girdeti. Aciu.

Petras2006-07-04 11:06

Naujoke, kai sutiksi Jėzų, Jam ir paaiškink, kad nėra jokių kunigų, Rašto aiškintojų ir davatkų, kurie Jėzaus laikais buvo vaidinami fariziejais.

O kad visi žmonės Dievo mylimi - tai tiesa. Dievo mylimi ir alkoholikai, valkatos, tokie kaip aš, ir stabmeldžiai, tokie kaip tu ir tavo bendratikiai. Mus Dievas myli visus ir kviečia pasukti nuo savo stabų link Jo. Paskaityk Jėzaus papasakotą Evangelijos istoriją apie grįžusį sūnų paklydėlį - tai mes visi ir esme tie sūnūs paklydėliai, visi galime apsisprendę grįžti, ir nereikia mums jokių tarpininkų kunigų, jokių stabų ir šventų vietų, nes visos vietos sukurtos Dievo, visur Dievas yra, todėl nešventų vietų nebūna.

Šventų ir nešventų vietų prisigalvoja tik stabmeldžiai, kurie mėgina uždaryti Dievą žmonių rankomis pastatytose šventyklose, nors Dievas jose seniai nebegyvena, kurie stengiasi aptverti Absoliutą šventoriaus tvora arba apriboti tam tikrų žmonių rate.

Taigi ir davatkas, ir kunigus Jėzus myli, Jis meldėsi ir už savo budelius, vykdžiusisu kunigų, Rašto aiškintojų ir davatkų nuosprendį.

Panorėjęs, Naujoke, galėtum pas Tėvą sugrįžti ir tu. Stabmeldystė ir kiti pikti darbai žmogaus nesugadina - jie tik nukreipia žmogų į kitą pusę, ir toboliausias, mylimiausias Dievo kūrinys nueina tarnauti ne savo Kūrėjui, o jo priešui.

Beje, Naujoke, jeigu pravardžiosi mane "vieninteliu Lietuvos teisuoliu" ar užsiimsi kitais šmeižtais, tau, kaip ir kitoms davatkloms, pritaikysiu savo svetainės taisykles. Atmink, Naujoke, tai ne viešasis tualetas ir ne tavo bažnyčia.

Rašyti komentarą

Tavo komentaras