BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Tuščia metafora

Aliui Sakiniui vaikai įdėjo į laikraštį tokį sveikinimą garbingo jubiliejaus proga:
Mes tau nuklosim kelią
Rožių žiedais,
Tavo takus nubarstysim
Rožių vainiklapiais.
Alius mintyse sumetė: nuo namų iki darbo – trys kilometrai, šaligatvio
plotis – ne mažiau trijų metrų. Išeis nemažai! Rožės žiedelis neužims
daugiau decimetro. Kur kalkuliatorius?
Kalkuliatorius tiksliai
parodė, kad rožių žiedų vaikams prireiks ne mažiau 900 tūkstančių. Net
pirkdami pigiausias, po litą dvidešimt, jie išleis ne mažiau milijono.
- Kam tokios išlaidos? – ėmė jis telefonu atkalbinėti vyriausiąjį sūnų.
– Kam mesti į gatvę šimtus tūkstančių ar milijoną? Aš jums siūlau
padaryti daug paprasčiau: susimeskit po šimtą tūkstančių ir atneškit
šiandien grynais. Už tokius pinigus aš apkeliausiu visą pasaulį
milijonierių klase. Čia tai bent dovana – kelionė aplink pasaulį
pensijos proga!
- Kokia kelionė, kokie šimtai tūkstančių? – nesuprato vyriausias sūnus.
- Na, jeigu rožėmis klosit mano kelius, tai nuo mano namų iki darbo – trys kilometrai, šaligatvio plotis – trys metrai…
- Ak taip!.. – nusijuokė sūnus. – Nereikia, tėti, visko suprasti taip
tiesmukai, paraidžiui. Rožėm nukloti tavo keliai – tai juk graži
metafora!
- Ak, tai metafora, - nusiminė tėvas. – Tiek to, vakare vis tiek susirinkit visi. Ta proga aš jums pakelsiu didelį balių.
Vakare prisirinko vaikai su žmonomis, prinešė visokių dovanų dovanėlių, kurios Aliui Sakiniui buvo kažko nemielos.
- Dabar eikim prie stalo, – pasakė Alius ir pravėrė svetainės duris. –
Aš jums padengiau stalą migdolais ir kumpiais, prieš jūsų akis – ikrų
ir tortų kalnai, o konjakas ir vynas šiandien liesis kaip upės…
Visi stovėjo nustebę.
Alius Sakinis šnekėjo toliau, o stalas buvo tuščias tarsi metafora.

Rodyk draugams

Komentarai (9)

Anonimas2005-09-23 12:16

Tikrai baisu skaityti standartinius laikraštinius sveikinimus, kuriuos vaikai deda savo tėvams. Argi negalima būtų nueiti pas tėvą į namus, nunešti vieną vienintelę gėlę ir pabučiuoti į neskustą žandą? Ar tai nebūtų stipriau?

Anonimas2005-09-23 12:35

kiekvienas Petro pasakojimas priverčia pamąstyti, nes juose pamatai ir save.

Ir toli gražu ne "teisiojo" vietoje…

ukla

Petras2005-09-23 12:56

O kodėl ir su Tėvu žmonės negali susitikti betarpiškai, taip prisakyta Jėzaus: užsirakinti savo kambarėlyje, susitikti su Juo akis į akį ir pradėti kalbą taip, kaipo mokė Jėzus: "Tėve mūsų…"? Kodėl jie būtinai turi darytai taip, kaip Jėzus draudė: bėgti į aištes ir stabmeldyklas, sukti ir sukti rankose rožinį, tarsi pagonys mantras šimtus kartų kartoti žmonių išgalvotas maldas?..

Negi žmonės nebeturi savo tikrų jausmų ir tikro tikėjimo?

Manau, jie tai turi. Deja, daugeliui atrodo, kad tikri, nuoširdūs jausmai yra nevertingi, todėl jie ieško ritualinių prašmatnių pakaitalų.

kinder2005-09-25 14:57

Krikščionybės pamatas ir yra tai, kad tu nežinai geriausio kelio, tu nežinai kaip gyventi, tavo kūnas nuodėmingas ir šiaip esi niekas. Yra kiti teisieji, pats didžiausias iš kurių Jėzus Kristus, kurie žino kaip reikia gyventi, ką reikia daryti. Yra dar bažnyčia ir kunigai, kurie taip pat žino ir sako jums kaip turite gyventi. Nematau aš tokio dalyko krikščionybėje, kaip "galvok pats", yra tik "sek iš paskos".

Ko dar norėti, kad turime tokią visuomenę, kur žmonėms jų mintys ir jausmai yra mažaverčiai, o kažkieno sugalvotos maldos - svarbesnės už savas?

Petras2005-09-25 15:36

Jėzus atėjo griauti religinės prievartos ir suteikti žmonėms laisvę. "Jūs sužinosite tiesą, ir tiesa padarys jus laisvus", - sakė Jis. Baigdamas savo žemišką kelionę, Jis savo moklinius ėmė vadinti draugais, o ne tarnais - tie jau buvo laisvi."Viską, ką darote, darykite iš įsitikinimo, - mokė Jo apaštalai. - O kas viršaus - tai nuo pikto". Visa savo veikla Jėzus griovė religinius prietarus, nuolatos kirtosi su kunigais, Rašto aiškintojais ir fariziejais, kurie vieną dieną jį pasmerkė tokiai žiauriai ir žeminančiai mirčiai…

O baisiausia, ką padarė Jėzaus didžiausieji priešai - kunigai, Rašto aiškintojai ir fariziejai - jie sukūrė naują religiją, vieną iš daugybės pasaulio religijų, ir jai prilipdė Kristaus vardą.

Dabar religijos profesionalai taikosi sureguliuoti kiekvieną žmogaus žingsnį, kiekvieną minties posūkį, o neįgudusiai akiai atrodo, kad tai daro pats Jėzus.

Nieko keisto - Jėzaus mokymas klastojamas jau beveik du tūkstančius metų, beveik tiek pat laiko skaldomi, kvailinami ir kitaip naikinami Jėzaus sekėjai. Tai negalėjo neturėti pasekmių.

Bet svarbiausia yra tai, kad religija turėjo ir tebeturi socialinę dirvą. Visada buvo ir yra žmonių, kurie negali ar nenori mąstyti ir apsispręsti patys. Jiems šimtą sykių geriau nubėgti į stabmeldyklos minią ir užsilįsti už kunigėlio sutanos, negu pareiti į savo kambarėlį, užsirakinti ir susitikti su Dievu akis į akį. Susitikti ir, kaip darė Jobas, viską iškloti, jeigu kas guli ant širdies.

Kunigų ir sektų vergai to niekada nepadarys. Jie apskritai nieko nedaro patys, kartais atrodo, kad nė tikėti patys savarankiškai negali - juos vis turi kas nors per pamokslą įtikinti.

Anonimas2005-09-25 16:11

Niekada gyvenime neteko sveikinti draugų ir artimųjų nei laikraščio pagalba nei "pageidavimų koncertų"…Bet , "DEJA", NIEKAS IŠSKYRUS ARTIMUOSIUS, ir nesužinojo kaip karštai aš juos myliu ir gerbiu. O gaila!Juk kaip gražu, kai vaikai laikraštyje parašo apies savo meilę ir dėkingumą, sukūria saldžiai graudų eilėraštuką.Ir kaimynai perskaitys, kaip mylimi tėvai,ir tolimesni giminės… sužinos,kad jubiliejus jau buvo, o jų niekas nepakvietė…

Ne, tie "sveikinimai-pageidavimai- TIKRAI yra "geras dalykas"…

aralzero

kinder2005-09-25 20:23

Pritariu tau, Petrai. Aš ir nešneku apie tą Jėzų, kuris GYVENO savo laiku, mes turime tą Jėzų, kurį mums perduoda Krikščionybė. Viskas buvo pasukta kaip tu ir sakai. Tačiau negalima kaltinti žmonių, kurie seka kažkieno kito mokymu. Reikia priimti tai kaip faktą. Tarp jų yra daug darančių tai iš gerų ketinimų.

Petras2005-09-25 22:10

Taip, Kinder, ir aš nemanau, kad žmonės sąmoningai siektų blogio. Visi nori gero. Ir į pragarą kelias grįstas gerais ketinimais… Kaltinti suklaidintus žmones būtų kvailystė. Auka nekalta dėl to, kad ji nukentėjo. Mano pareiga ne kaltinti, bet pasakyti: jūs meluojate, Jėzus mokė ne to. Kurie meluoja, tie jau irgi nukentėjo nuo savo melo. Jie patikėjo savo melu - dėl to meluoti ir yra pavojinga.

Klastotė nėra ortiginalas, devintas vanduo nuo kisieliaus nėra kisielius, Jėzaus stabas stabmeldykloje nėra Jėzus. O Jėzus tebėra gyvas, jis mane ištraukė iš daugybės bėdų, kažkokiu būdu apsaugojo nuo šarlatanų tarpininkų, ir aš mokausi iš originalo - labai nedidukės Jo mokinių užrašytos knygos.

kinder2005-09-26 20:18

"O Jėzus tebėra gyvas, jis mane ištraukė iš daugybės bėdų, kažkokiu būdu apsaugojo nuo šarlatanų tarpininkų, ir aš mokausi iš originalo - labai nedidukės Jo mokinių užrašytos knygos."

Pats tu save ištraukei iš daugybės bėdų. Nors galbūt kelią surasti padėjo jo mokymas.

Rašyti komentarą

Tavo komentaras