BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Tikri ir išgalvoti stebuklai

Jis ilgai skaitė pasakas - tol, kol jomis nusivylė.
Pirmiausia demaskavo Kalėdų Senelį - pasirodo, tai buvo tėtis.
Po to surizikavo nueiti vienas prie kūdros - nebuvo jokių laumių.
Vakare pažiūrėjo po lova - tenai krebždėjo katinas, o ne babaužis.
Vidurnaktį su draugais perėjo kapines - nesutiko nė vieno vaiduoklio.
Skrido lėktuvu - ant debesies nesėdėjo nė vienas dvisparnis angelas.
Dabar jis sako: “Nepasakok pasakų”.

Ar pasaka - tik fantazija?
Ar lieka kas nors, kai demaskuoji Kalėdų Senelį?
Kai išsklaidai baimės šešėlį?..
Kas lieka iš sapno, kai pabundi?
Nieko?

Ką sužinai iš pasakos, kai bjaurusis ančiukas užauga?
Kas atsitinka, kai jis pabučiuoja varlę?
Argi tai - ne tiesa, kad berniukai buvo bjaurūs ančiukai?
Vieną dieną užaugo, subrendo, pakėlė sparnus kaip gulbė.
O mergaitės buvo šlykščios kaip varlės - jos nežaidė karo,
Jos skundė, bijojo eiti į mišką.
Sykį vieną kažkas pabučiavo, ir ji akimirksniu - gulbės pati.
Šlykščioji varlė tapo pasaulio gražuole.
Ji tapo vienintele.

Ar jums taip nėra buvę?
Kodėl sakot, kad pasaka - melas?

Ak taip, nebūna stebuklų!..
Tikrai?
Tu žinai, kaip veikia musės sparnai?
Galėtum pats padaryti?
O mažiausia bakterija?
Ar ji - ne stebuklas?..

Bet ne, pienas surūgsta savaime…
Ir Žemė savaime sukasi,
Atsiranda patys vaikai.
Pažįstu visas gėles - žinau jų pavadinimus.
Išmanau apie daržoves - nusiperku turguje.
Sukramtau be didelio vargo.
Paskui išsituštinu.
Koks čia stebuklas?

Stebuklas - tai abrakadabra,
Tai tūpinėjimas apie altorių.
Lotynų kalba, kurios negali suprasti.
Kažkas pakabintas ant kryžiaus.
Kičinis paveiksliukas už litą 22.
Amen.


Rodyk draugams

Komentarai (45)

kostia2008-06-25 19:58

(Netaktiškas komentaras. Išvalyta.)

Redagavo Petras 2008-06-25 20:16

kostia2008-06-25 20:24

(Netaktiškas komentaras. Išvalyta)

Redagavo Petras 2008-06-25 20:49

beprasmis2008-06-25 23:47

Petras: "Aš liudiju, kaip mane gelbėjo Jėzus, kuris tai darė iš meilės, laisva valia, nepaveiktas magijos ir be kunigų leidimo"

Lk 6
37 Neteiskite ir nebūsite teisiami; nesmerkite ir nebūsite pasmerkti; atleiskite, ir jums bus atleista.

Dievas gailestingumas beribis ir meilė beribė. Linkiu, kad šviesa tavy plėstųsi Jėzui padedant (blogas/gerojinaujiena), o tamsioji (blogas/petras) ištirptų jo gailestingume.
Tu puikiai rašai. Panaudok šią dovaną, kad kuo daugiau sielų būtų išgelbėtą. Visada laukiu tavo įrašų, kokie jie bebūtų…

Petras2008-06-26 03:35

Beprasmi, neužsiimk beprasmiškais pamokslais ir neskubėk vertinti (nesakau - teisti, nes teisiami žmonės, o ne darbai), jei ko nesupranti.

Kai religingam žmogui parodai jo sektos įbruktą nuodėmę ar šiaip kvailybę, jis ima šaukti Jėzaus žodžius: "Neteisk ir nebūsi teisiamas". Tarsi kas teistų jį patį ar kažką kitą.

Man jau atsibodo kartoti čia užklystantiems bažnyčių vergams: aš smerkiu girtavimą, nors nesu pasmerkęs nė vieno savo likimo brolio alkoholiko, smerkiu pedofiliją, nors nesu pasmerkęs nė vieno pedofilo, smerkiu stabmeldystę, nors nesu pasmerkęs nė vieno kataliko…

Pagal tave, Beprasmi, ir pagal kitus bažnyčių vergus išeitų, kad Jėzus mokė mylėti nuodėmę. Tai didžiausias absurdas, kurį esu girdėjęs iš religingų žmonių. Jėzus mylėjo nusidėjėlius ir nekentė nuodėmės. Labai gaila, kad Jėzaus vardu apsišaukusios bažnyčios neįžiūri šio skirtumo, todėl negali to išmokyti ir savo vergų. Jos visada teisė ir teisia patį nusidėjėlį (ko verta vien tik inkvizicija), bet propaguoja nuodėmes: garbina stabus, ritualuose naudoja magiją, verčia žmones prisiekti, skelbiasi esą dvasiškieji ir kitokie "tėvai", nors Jėzus draudė bet ką žemėje vadinti tėvu, išskyrus Tėvą ir t.t.

Neįmanoma žmonėms parodyti Jėzaus mokslo, neatskiriant jo nuo akivaizdžių klastočių, neįmanoma tarnauti Mokytojui, neatsisakant lankyti jo priešų mokyklų. Kaip aš laikysiuos Dievo nurodymo negarbinti stabų ir tuo pat metų katalikų ar stačiatikių stabmeldykloje garbinsiu apseilėtus stabukus? Kaip aš vykdysiu paties Jėzaus nurodymą nesimelsti viešuose vietose, neprisiekinėti, nieko nevadinti tėvais ir tuo pat metu eisiu melstis į viešas pamaldas, ten davinėsiu priesaikas ir paklusiu apsišaukėliams "dvasios tėvams", kurie Jėzaus vardu moko prieštarauti pačiam Jėzui?

Beprasmi, jeigu esi doras žmogus, aš tau patariu atsigręžti į Jėzaus mokymą ir neteisinti nusikaltimų. Tu nežiūrėk į mane, mokykis iš paties Jėzaus, kuris kunigus, Rašto aiškintojus bei fariziejus pliekė žodžiu, o jų tarnus prekijus vijo iš šventyklos rimbu. Nežiūrint į tai, kad religijos vergams nuo Jėzaus kliūdavo skaudžiai, jis nešė Gerąją naujieną, kad bet kuris nusidėjėlis, įskaitant ir tave, ir Romos popiežių, žinoma, bet kada gali mesti savo nusikaltimus ir grįžti pas mylintį Tėvą. Taip, bet kada grįžti, nenaudodamas jokios magijos ir be kunigų leidimo.

deimantukas2008-06-26 09:29

(Netaktiškas komentaras.Išvalyta)
Redagavo Petras.

Petras2008-06-26 09:50

(Netaktiškas komentaras.Išvalyta)
Redagavo deimantukas.2008.06.26 10.26

Petras2008-06-26 10:11

Deimantuk, arba liaukis rašinėjęs mano vardu, arba tavo vardu parašau kokią idiotišką išpažintį. Įdomu, kaip ją ištrintumei?

kostia2008-06-26 10:15

Vaikinai nesipykit.

deimantukas2008-06-26 10:19

Petrai,kas nutiko,aš nekaltas,aš,aš nieko nedariau,nerašyk to ką tu apie mane žinai.Nerašyk,prašau.Viską padarysiu,ko tik paprašysi.nedaryk to,prašau,nes aš nenoriu vėl papulti į kunigų nemalonę.Čia kažkoks nesusipratimas.

beprasmis2008-06-26 10:33

Lk 15

Pas Jėzų rinkdavosi visokie muitininkai ir nusidėjėliai jo pasiklausyti. O fariziejai ir Rašto aiškintojai murmėdavo: „Šitas priima nusidėjėlius ir su jais valgo“. Tuomet Jėzus pasakė jiems palyginimą: „Kas iš jūsų, turėdamas šimtą avių ir vienai nuklydus, nepalieka dykumoje devyniasdešimt devynių ir neieško pražuvusios, kolei suranda?! Radęs su džiaugsmu dedasi ją ant pečių ir, sugrįžęs namo, susikviečia draugus bei kaimynus, sakydamas: 'Džiaukitės drauge su manimi! Radau savo pražuvėlę avį!'

beprasmis2008-06-26 10:43

Jn 12

Kas klausys mano žodžių,
bet jų nesilaikys,
to aš neteisiu, nes atėjau
ne teisti pasaulio, bet gelbėti.

Petras2008-06-26 11:29

Nekvailiok, Beprasmi, ir neprimesk man savo bažnyčios teismų. Nesu nuteisęs nei vieno alkoholiko, nors smerkiu girtavimą… Bet ką čia kartoti tiems, kurie klauso, bet negirdi?

Būtų gerai, jeigu Jėzų cituotumei tiksliai, neišlupinėdamas Jo žodžių iš konteksto. Antroji citata, kurią čia gudraudamas neva pateikei, atrodo taip:

Jn 12,47 Jei kas klausosi mano žodžių ir netiki, Aš jo neteisiu, nes atėjau ne teisti pasaulio, bet gelbėti pasaulį.

Jn 12,48 Kas mane atstumia ir mano žodžių nepriima, tas turi savo teisėją: žodis, kurį kalbėjau, teis jį paskutiniąją dieną.

Taigi ne Jėzus, bet Jėzaus žodis, kurį tu ir tavo bažnyčia atmetate, bus jūsų kaltinamasis aktas ir nuosprendis. Nes tie, kurie klauso ir nevykdo, yra panašūs… Pats paskaityk, į ką jūs panašūs:

Mt 7,26 Ir kiekvienas, kuris klauso šitų mano žodžių ir jų nevykdo, panašus į kvailą žmogų, pasistačiusį savo namą ant smėlio.

Mt 7,27 Prapliupo liūtys, ištvino upės, pakilo vėjai ir daužėsi į tą namą, ir jis sugriuvo, o jo griuvimas buvo smarkus'.

Apie tuos, kurie tik čiulba ir čiulba, bet nevykdo, Jėzus dar yra sakęs:

Mt 7,21 'Ne kiekvienas, kuris man sako: 'Viešpatie, Viešpatie!', įeis į dangaus karalystę, bet tas, kuris vykdo valią mano Tėvo, kuris yra danguje.

Taigi, Beprasmi, tau nepavyks išteisinti savo bažnyčios nusikaltimų ir įsiteikti Mokytojui, nevykdant Jo nurodymų. Ir Jo mokslo tau nepavyks suklastoti šioje svetainėje - tam reikalui geriau eik į Jėzaus priešų bažnyčią, kur kalbama vienaip, o daroma kitaip. Bet geriausia būtų, jei liautumeisi klausyti apsišaukėlių tarpininkų ir paklustumei vienam vieninteliam Mokytojui.

Prieštaraudamas Jėzui, tu jau prisiimi didelę atsakomybę. Propaguodamas nuodėmę, tu jau šaukiesi vargą ant savo galvos:

Mt 18,7 Vargas pasauliui dėl papiktinimų! Papiktinimai neišvengiami, bet vargas tam žmogui, per kurį papiktinimas ateina.

beprasmis2008-06-26 12:56

Aš nemoku rašyti kaip tu, todėl negaliu tau tinkamai atsakyti.
Aš galiu tik pasakyti, kad aš pasitikiu Jėzumi. Aš pasimelsiu ir paprašysiu, kad jei norėsi jis tau padėtų suvokti ką aš norėjau pasakyti :-)

Dovanai gavote, dovanai ir duokite!

Petras2008-06-26 13:29

Nekvailiok, Beprasmi, - mokėjimas rašyti čia nieko dėtas. Aš kalbu Jėzaus žodžiais, o tu mėgini gudrauti, lupinėdamas Jo žodžius iš konteksto, ir pagautas už uodegos negali atsikirsti.

Su manimi tavo fokusai neišdegs, o bažnyčių išvedžiojimai yra šūdas prieš Jėzaus mokymą. Taip, Beprasmi, visi tie jūsų nulaižyti stabukai, dvokiantys smilkalai, ritualų magija yra šlykštūs Dievo akivaizdoje.

Dar Jeremijo lūpomis Dievas sakė veidmainiams aukotojams:

Jer 6,19 Klausyk, žeme! Aš užleisiu nelaimę šitai tautai kaip jų minčių vaisių, nes jie neklausė mano žodžių ir mano įstatymo, bet jį atmetė.

Jer 6,20 Kam man smilkalai, nešami iš Sabos, ir kvepianti nendrė iš tolimos šalies? Jūsų deginamosios aukos man nepatinka ir jūsų kraujo aukos man nemielos'.

kostia2008-06-26 13:30

Petrai, kas leido mano vardu rašinėti komentarus ? Kodėl rašinėji už mane ?
kas leido ?

Petras2008-06-26 13:37

Kostia, to betrūko, kad rašinėčiau kažkokio kataliko vardu. Fi…

beprasmis2008-06-26 14:14

Pasižiūrėk prašau mano įrašus, aš rašiau labai mažai ir nieko nerašiau apie save. O tu labai daug žinai apie mane.
Aš galiu pasakyti, ką aš žinau apie save: aš žmogus, kuris nebematė gyvenimo prasmės. Aš buvau pavargęs egzistuoti, "būti", aš neturėjau gyvenimo, bet Jėzus visiems, net menkiausiems suteikia viltį gyventi! Apsčiai turėti gyvenimo!
Ir galiu drąsiai tau pasakyti - jo gailestingumas toks beribis, kad net vienuolis inkvizicijos metu nužudęs tūkstančius ras Jėzuje pasigailėjimą ir viltį.
Dievas mums dovanojo gyvenimą, tad vertinkime šią dovaną ir mylėkime savo tėvą visa širdimi. Dievo meilė beribė, tad tą ir turėtume visi daryti - skelbti jo gailestingumą ir meilę, mums žmonėms.

Kai dievas atleidžia mums nusidėjeliams didžiausias nuodėmes, kaip mes galime neatleisti kitiems? Aš rašau todėl, kad man liūdna matyti kaip tu rašai - gražiai , bet piktai. Jėzus suteikia viltį, o tu bandai atimti. Nėra kaip tu sakai "priešų mokyklų", yra tik vargšai nusidėjeliai kaip aš, kuriuos nuodėmės atskiria nuo Jėzaus. Jeigu sakai, kad Jėzus tave išgelbėjo, kodėl negali jam atsidėkodamas atvesti pas jį kitų? Jėzus myli tave, o tu JĮ?

eklipas2008-06-26 14:23

komentarai žymiai įdomesni už patį blogo įrašą, nors man atrodo, kad labiau kliūna konkrečiai stabmeldžiams, o ne stabmeldystei (alkoholikams labiau pasisekė). Nesuprantu ar galima skelbti Gerąją Naujieną su pykčiu (net pagieža), bet kita vertus ar galimas kompromisas Mokyme ir ar tai kompromisas? Ir Petras ir 'beprasmis' šnekate teisingus dalykus ir cituojate teisingas vietas tos pačios Biblijos, ir tikslas lyg tas pats, bet esate priešpriešoje. Jei būtumėt Rašto aiškinojais, o tokiais būti daug pretenzijų, pasirinkčiau ne Petro naudai. Per daug sarkazmo ir pagiežos, man pačiam to pakanka per akis, neturiu kur dėti.

Petras2008-06-26 14:44

Beprasmi, kaip aš tave atvesiu pas Jėzų, jeigu užsispyręs nenori klausyti Jo žodžių ir, manipuliuodamas Evangelijos eilutėmis, net mėgini įrodyti, kad nereikia vykdyti Jėzaus nurodymų? Nevykdai pats - jau negerai, mokai nepaklusti kutus - jau nusikaltimas.

Nusikaltimas negali būti teisinamas. Išteisinami tik nusikaltėliai, kurie supranta darę nusikaltimą ir apgailestauja, bet pats nusikaltimas negali būti ginamas. Štai aš su Jėzaus padėjimu daug ką pakeičiau savo gyvenime ir nusikračiau didžiulių naštų. Bet jeigu norite, nešiokite į sveikatą savo molinius dievus, fetišus, šventinto vandens kibirus…

Todėl ir tau, Beprasmi, ir kitiems bažnyčių tarnams reikėtų imti skirti nuodėmę nuo nusidėjėlio. Taip, paskutinę akimirką išsigelbėti gali ir inkvizitorius, ir netgi inkviziciją įsteigęs jūsų popiežius, bet nebus išteisintas žmonių žudymas ir kankinimas Jėzaus vardu. Šitie nusikaltimai niekada nebus pateisinti. Aš privalau apie tai kalbėti žmonėms, kad jie nenorėtų sugrąžinti nei nacizmo, bei bolševizmo, nei inkvizicijos.

Štai apie ką aš kalbu.

Kai aš kalbu apie alkoholizmą kaip ligą, įsiunta geriantys alkoholikai, kai kalbu apie stabmeldystę kaip apie nusikaltimą - pasipiktina stabmeldžiai ir ima rėkti, kad juos teisiu. Bet aš neteisiu nei Beprasmio, nei Eklipo, nei Kostios, nors šis nuolatos užgaulioja mane asmeniškai. Meskit stabus, magiją, liaukitės priešinęsi Dievo nurodymams, ir būste pirmiau manęs.

Labai Džiaugiuosi, kad arbitras Eklipas teikia primenybę Jėzų klastojančiam Beprasmiui, o ne man. Būtų liūdna sulaukti inkvizicijos rėmėjo simpatijų - nesijaučiu to nusipelnęs.

beprasmis2008-06-26 14:59

Petras: "nebus išteisintas žmonių žudymas ir kankinimas Jėzaus vardu. Šitie nusikaltimai niekada nebus pateisinti. Aš privalau apie tai kalbėti žmonėms, kad jie nenorėtų sugrąžinti nei nacizmo, bei bolševizmo, nei inkvizicijos."
Šitie žodžiai iš tavęs, žmogaus, bet ne Dievo žodžiai! Jei gali įrodyk, maldauju Biblijos citatomis, nes aš pasitikiu Jėzumi!
Net žudymas Jėzaus vardu, milžiniška ir neįsivaizduojama nuodėmė, yra tik smėlio smiltelė prieš Jėzaus gailestingumo vandenyną. Visi atgailaujantys nusidėjeliai, nesvarbu kokios jų nuodėmės yra dievo mylimi ir turi viltį. Jėzus myli visus be išimties ir nenusisuks nei nuo vieno, kuris norės Jį pažinti ir su Juo būti.

Garbė Jėzui Kristui!!!

deimantukas2008-06-26 15:06

beprasmi,juk ten sakoma-NEŽUDYK.Tai ar čia petro žodžiai?Atsipeikėk.

beprasmis2008-06-26 15:11

"NEBUS IŠTEISINTAS žmonių žudymas ir kankinimas Jėzaus vardu. Šitie nusikaltimai niekada NEBUS PATEISINTI."

Aš sakau, kad Jėzus atgailaujantiems gali atleisti, bet kokio dydžio nuodėmę, nes jo gailestingumas beribis.

deimantukas2008-06-26 15:14

Kaip gerai:pirmiau išskerdi žmonių būrį kažkieno,na,tarkim ir Jėzaus vardu,o po to paatgailauji ir tau atleista.

deimantukas2008-06-26 15:25

Ar supranti,beprasmi,kad tikrasis atleidimas yra labai mažai matomas ir apčiuopiamas,kad jis yra žmoguje ir jo širdyje,kaip ir pats Jėzus.Žmonės,kurie valdė inkvizicijos stakles,manau gali atlikti tik išpažinties ir pasigailėjimo prašymo RITUALĄ,o ritualas nesugretinamas su Jėzumi.

deimantukas2008-06-26 15:38

…ir ar tu čia rašysi mažom raidėm ar didelėm"garbė Jėzui Kristui" nuo to nepriklauso atleidimas.Nors tu po to šūksnio parašyk 20 šauktukų ir rėk per visą tėvynę.Tai tik ritualas.

Petras2008-06-26 15:38

Taip, Deimantuk, ir genocidą surengę atgailaujantys inkvizitoriai galėjo būti išteisinti, bet niekada nebus išteisinta pati inkvizicija. Dievo įsakymo laužymas ir žudymas Jėzaus vardu visada bus laikomas nusikaltimu. Štai ko Beprasmis neįstengia suprasti. Jis painioja nuodėmę su nusidėjėliu.

Kad jam būtų aiškiau, paimsiu alkoholiko ir girtavimo pavyzdį. Girtavimas visada bus nuodėmė ir niekada Dievas negirs už girtavimą. Bet girtuoklis gali apsigalvoti ir liautis girtavęs. Taip padariau aš - mečiau gerti ir išsigelbėjau.

Lygiai taip pat stabmeldys gali mesti stabus ir išsigelbėti, kunigas gali mesti magiją ir Jėzaus mokslo klastojimą, inkvizicijos rėmėjas gali liautis teisinti genocidą.

O tu, Beprasmi, pasitiki tik Jėzumi? Būtų puiku… Deja, tavo komentaruose skaitau ką kitą.

Kažkada ir aš mėginau sėdėti ant dviejų kėdžių - aš norėjau girtauti ir būti Jėzaus giriamas. Panašiai stabmeldžiai norėtų garbinti stabus, užsiimti savo bažnyčiose magiškais ritualais ir būti Jėzaus už tai giriami. Pagaliau supratau - nesulauksiu užtarimo, kol nesiliausiu girtavęs.

Mt 6,24 'Niekas negali tarnauti dviems šeimininkams: arba jis vieno nekęs, o kitą mylės, arba vienam bus atsidavęs, o kitą nieku vers. Negalite tarnauti Dievui ir Mamonai'.

beprasmis2008-06-26 16:29

Taip aš pasitikiu Jėzumi ir meldžiu, kad pasitikėjimas niekada nesusvyruotų.
Mūsų tikslas ir galutinė stotelė ta pati - Jėzus. Ir prašau Jo - tiesos visiems diskusijos dalyviams.

Nepykit, nebediskutuosiu ;-)

Petras2008-06-26 16:40

Ačiū, Beprasmi, kad nebediskutuosi ir nebepropaguosi nuodėmių. Kadangi esi apsisprendęs, dėl tavęs aš nesuku galvos, bet mano puslapį skaito nemažai žmonių, ir negaliu leisti, kad tu ar kiti bažnytininkai čia juos klaidintumėt, lupinėdami iš konteksto Evangelijos eilutes ir klastodami tikrąjį Mokymą.

kostia2008-06-26 16:51

(Išvalyta. Žmogui apsireiškė kažkokios būtybės.)

Redagavo Petras 2008-06-26 16:57

eklipas2008-06-26 17:32

suprantu, kad archetipai, šūkiai, štampai ir klišė kartais visai neblogai - mąstymo ekonomija, bet kai pradeda pakeisti patį mąstymą - ne kas. Man ši komentaruose kilusi diskusija panaši į pasimojavimą lozungais, kad pagrįsti savo teisumą. Nejaugi nebematote savęs? Taigi, nenusipelnėte būti mano mokytojais, nors iš abiejų galėčiau sukompiliuoti vieną gerą :)

deimantukas2008-06-26 17:57

eklipai,man,kol nepakeičiau savo mąstymo,nepavyko sustoti gerti.Gėriau toliau tik su vis kitokiais ,vis išradingesniais pasiteisinimais.Kas blogiausia-save apgaudinėjau.Kai tik pavyko pradėti keisti gyvenimo būdą,įpročius ir mąstymą-ledai pajudėjo.Iki tol gėręs aš sustojau.Negeriu ne todėl,kad negaliu,o todėl,kad nenoriu.Iš esmės pasikeitė mano požiūris į daug dalykų,kuris keičiasi iki šiol ir kasdien.Taigi-mąstymo pakeitimas man buvo labai naudingas.Aišku,tai buvo labai nelengva.Kai kada tai lyginu su operavimu be nuskausminimo.

deimantukas2008-06-26 17:59

…ir dar savo sustojimą gerti vadinu stebuklu.Kodėl taip nutiko iki šiol dar visko aiškiai nesuprantu.

Petras2008-06-26 18:02

Eklipai, nusileisk mažumėlę iš savo didybės - iš tiesų nesi toks didis vertintojas, kad Jėzaus žodžius galėtumei vadinti lozungais. Nustebinai mąstymo platumu, nuoseklia logika? Išlukštenai mano argumentus ir radai vidinių prieštaravimų?

To betrūko, kad pretenduočiau į tavo mokytojus… Sakyčiau, kažką įsivaizduoji nelabai adekvačiai.

Dabar paieškok mano argumetuose klaidų ir vidinių prieštaravimų. Nerasi - pasėdėsi tyliai tarp kitų atsarginių.

beprasmis2008-06-26 19:43

"Dabar paieškok mano argumetuose klaidų ir vidinių prieštaravimų."

Kodėl prašai daryti tai kitų, nors tai reikalinga tau? Jeigu turėčiau pakankamai laiko, tikrai paieškočiau, bet šiuo metu negaliu, gal savaitgalį?

Bet pradžiai…

Petras: "Neįmanoma žmonėms parodyti Jėzaus mokslo, neatskiriant jo nuo akivaizdžių klastočių, neįmanoma tarnauti Mokytojui, neatsisakant lankyti jo priešų mokyklų."

Lk 6 27
„Bet jums, kurie klausotės, aš sakau: mylėkite savo priešus, darykite gera tiems, kurie jūsų nekenčia."

kostia2008-06-26 20:28

(Išvalyta. Žmogeliui šioks toks paūmėjimas)

Redagavo Petras 2008-06-26 20:30

Petras2008-06-26 20:28

Beprasmi, tie žodžiai buvo skirti ne tau, todėl galėjai patylėti. Iš tavęs nieko neprašu - nutvėriau tave sukčiaujantį, ir nieko daugiau nereikia.

Kaip tu rasi loginių prieštaravimų, jei neįstengi atskirti nuodėmės nuo nusidėjėlio, žinios nuo sakytojo, mūro nuo mūrininko?.. Vis mali tą patį apie teismus, smerkimus, priešų meilę ir neapykantą. Taip, aš mielai padėsiu bet kuriam alkoholikui, bet nesėsiu su juo gerti butelio, padėsiu ir stabmeldžiui, bet nelaižysiu jo stabo. Negi taip sudėtinga, kad niekaip to negali suprasti?
Alkoholikui nesiūlysiu butelio, stabmeldžiui negirsiu jo stabo, savižudžiui nepadėsiu užsimegzti kilpos - tai ir yra meilė klystančiam.

Būk vyras, laikykis savo žodžio nebedalyvauti diskusijoje, kuri kol kas ne tavo pečiams.

beprasmis2008-06-26 20:49

(Išvalyta. Padedu žmogui laikytis žodžio.)

Redagavo Petras 2008-06-26 20:57

kostia2008-06-26 22:06

(Išvalyta. Žmogus vis dar tuštinasi.)

Redagavo Petras 2008-06-26 22:12

eklipas2008-06-26 23:41

gerai, nusileidžiu iš didybės.. dėl klišė turėjau omenyje "nulaižyti stabukai, dvokiantys smilkalai, .." ir panašius perlus, o ne Šventajį Raštą. Gal šie žodžių junginiai yra savotiškos hiperbolės, kad pagyvinti mintį, bet mane jie vargina kai per dažnai, manau daugelį taip. Dėl to mokytojavimo, čia valios neturi Petrai ir ant jokio suoliuko tu manęs nepasodinsi, norėsiu ir mokysiuos iš tavęs :) ne bent užrauksi savo blog'ą. Aišku gali redaktoriškai "pakoreguoti" komentarus, tik tiek :) rašau ką galvoju iki panegirikų nusileisti nemanau, o iki sarkazmo pakilti pats neleisi.

Petras2008-06-27 07:17

Aha, vargina… Nuovargis… Eklipai, kam tu eini į šią svetainę? Aš jau seniau pastebėjau, kad nei tau, nei Beprasmiui, nei tuo labiau Kostiai nereikėtų čia vaikščioti ir dirginti savęs. Paskaityk mano puslapio pristatymą "Kas tai yra ir kam skiriama". Ten parašiau aiškiai:

"Kas tikisi šioje svetainėje rasti stabų, smilkalų ir magiškų ritualų aprašymus, tam geriau grįžti atgal. Aš liudiju, kaip mane gelbėjo Jėzus, kuris tai darė iš meilės, laisva valia, nepaveiktas magijos ir be kunigų leidimo."

Gero tau kelio, Eklipai, skanių tau sakramentų, kurie man tėra nelabai sveikas būdas patirti tai, ką kiti patiria, kai pasibaigia gėralas, kai apsėda šventasis Jurgis, kai išgaruoja žemė, ir atsiranda stabilus ryšys su angeliukais.

Aš pasveikau - jūs eikit savo keliu. Daugybė religingų žmonių paliko šitą svetainę, ir tai - natūralus dalykas. Jiems tai - per stiprus dirgiklis. Kiti dar ilgai rašydavo laiškus, daugelis prisipažino turėję specifinių problemų (turbūt supranti - kokių), bet aš nesu gydytojas. Aš tik liudiju apie gijimą, apie grįžimą į realybę, kuri ne tokia graži, kaip angeliukų šalys ar girtos fantazijos, bet garantuoja Gyvenimą, o ne iliuziją.

Atia, Eklipai, būdavo įdomu paskaityti tavo pastebėjimų.

beprasmis2008-06-27 11:15

(Išvalyta. Vis padedau žmogui laikytis žodžio)

Redagavo Petras 2008-06-27 14:01

eklipas2008-06-27 12:17

(Išvalyta. Eklipai, nesupratai užuominos. )

Redagavo Petras 2008-06-27 14:02

beprasmis2008-06-27 13:47

Petrai, kodėl neatsakai?

beprasmis2008-06-27 17:39

Petrai?

Milda ir Matilda2009-12-28 18:33

mums patiko, siulome apsilankyti musu bloge http://fokusai2.blogas.lt

Rašyti komentarą

Tavo komentaras