BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Tikėjimo poveikis gali būti dvejopas

“Tegu tau būna, kaip tu
tiki”, - sakydavo Mokytojas ligoniams, kai tie prašydavo jo pagalbos.
Kas tikėdavo, tie ir pagydavo.

Šiandien šis stebuklas - tikėjimo poveikis - jau yra tapęs mokslinių
tyrinėjimų objektu
.

Tačiau tikėjimas būna ne tik teigiamas.

Jeigu tikime teigiamu tariamų piliulių ar žodžio poveikiu
(placebu), tai mumyse prasideda teigiami poslinkiai. Bet kai patikim
neigiamu poveikiu (nocebu), mumyse kyla destrukcija.

Atminkim - tai galioja ne tik ligoniams, šis dėsnis veikia mus
visus. Akivaizdu, kad optimistai gyvena ne tik ilgiau, bet ir lengviau,
o pesimistai pirma laiko nelaimingi nusliūkina į kapus, nebeatlaikydami
neigiamo mąstymo susikurtų naštų.

Siūlyčiau apmąstyti tokį dalyką.

Kas atsitiks, jeigu žmogų įtikinėsime, kad jis yra geras, tobulai
sukurtas Dievo kūrinys? Jeigu vaikams kalsime į galvas tai, ką apie
juos sakė Mokytojas, ogi kad jie yra grynas gėris, o jų angelai regi
Dievo veidą?

Ir kas atsitiks su žmogumi, kai jam nuo mažumės kalsim į galvą tai,
ką nuolatos kala visos bažnyčios, ogi kad žmogus iš prigimties yra
blogas, silpnas, kad jį nuo pat gimimo prislegia “gimtoji” nuodėmė?

Suprantu, kad po nocebo poveikio bažnyčios profesionalams atsiras
darbo - jie galės savo aukotojams atleidinėti įkaltas nuodėmes, o
tariamo “krikšto” burtažodžiais nuplauti netgi “prigimtinę”. Bet
klausimas kitas.

Kas atsitinka su bažnyčios spaudžiamu žmogumi? Koks bažnyčios skleidžiamo nocebo poveikis visam pasauliui?

Ir dar. Kam tarnauja visos šitos bažnyčios? Kūrėjui ar kažkam kitam?

Rodyk draugams

Komentarai (5)

Anonymous2007-07-09 09:09

Kuo čia dėtas Kūrėjas? Visi nori gyventi. Kunigai - irgi. Jie ir tarnauja dėl geresnio gyvenimo, brangesnės mašinos.

tomas2007-07-10 13:27

Jei ne is nuodemes Kristus vaduoja, tai is kogi daugiau kito, Petrai, jis zmogu vaduoja. Jei zmogus neturi nuodemes patirties, tai isganymas jam yra tik teorija, kuri niekaip nesusijusi su gyvenimu.

Petras2007-07-10 16:58

Taip, Tomai, Jėzus vaduoja žmogų iš nuodėmės. Jis moko neturėti jokių "dvasinių" ir "šventųjų" tėvų, tik Tėvą, kuris yra danguje, į kurį liepia kreiptis ne sinagogose ir gatvių kampuose, bet užsidarius savo kambarėlyje ir pasilikus su Juo akis į akį, žodžiu, kreiptis tiesiai, o ne per apsišaukėlius tarpininkaujančius kunigus ir Jėzaus išjuoktą jų hierarchiją…

Už tokį antireliginį mokymą kunigai, tuometiniai teologai ir davatkos Jėzui labai žiauriai atkeršijo. Žinome - kaip…

Ir šiandien Jėzaus priešai moko žmones daryti atvirkščiai, nei mokė Dievo Sūnus. Jų logika labai paprasta, sakyčiau, primityvi: darykite nuodėmes, o mes jas atleisime. Nėra tikros nuodėmės - "dvasiniai tėvai" gali įkalti kokią nors "prigimtinę". Svarbu, kad būtų nuodėmė, kad galėtų bažnyčios kontora atleidinėti…

Visgi Jėzaus priešus norėčiau perspėti: Gelbėtojas išgelbsti tik tuos, kurie neatstumia jo mokymo ir jo pagalbos. Ir ne kiekviena, kuris jam sako "Viešpatie, Viešpatie", bus išgelbėtas.

"Viešpatie, Viešpatie!" gali šaukti ir kunigai, Rašto aiškintojai bei fariziejai, kurie nė iš tolo nežada nieko daryti pagal Mokytojo mokymą.

Anonymous2007-07-11 10:40

Ir Bažnyčios šalininkai, ir Petras, kuris šalinasi Bažnyčios, pasisako prieš nuodėmę. Tiesą sakant, neįžiūriu skirtumo. Iš kur nesutarimas?

Petras2007-07-11 11:37

Tikrai, kuo skiriasi religingas žmogus, kuris tikisi gauti išganymą "krikšto" burtais, bažnyčios smilkalais, šventintu vandeniu ir ritualiniais vaikštinėjimais, nuo paprasčiausio mokinio, mėginančio suprasti Jėzaus mokymą ir pagal jį kažką keisti savo gyvenime? Ar yra skirtumas tarp ritualinio tūpčiojimo apie Bibliją ir šios Gyvenimo Knygos pažinimo? Tarp pamaldaus daugiažodžiavimo "Viešpatie, Viešpatie" ir mėginimo Viešpaties valiai paklusti?..

Beje, Petras nesišalina Bažnyčios, kurią sudaro pats Gelbėtojas ir po pasaulį pasklidę Jo mokiniai. Jis šalinasi tik kunigų bažnyčios, mokančios elgtis prieš Jėzaus valią.

Rašyti komentarą

Tavo komentaras