BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Šermenų giesmės prie Telšių vyskupijos

Regina MUSNECKIENĖ
Vakar prie Telšių vyskupijos kurijos vartų Šilalės rajono Kaltinėnų parapijos tikintieji surengė piketą, kuriuo, kaip patys sakė, ne protestavo, o maldomis ir giesmėmis prašė vyskupą Joną Borutą palikti Kaltinėnų parapijoje toliau kunigauti miesteliui daug nusipelniusį kanauninką Petrą Linkevičių. Vyskupas su tikinčiaisiais nesusitiko.
Visą tekstą rasite čia

Rodyk draugams

Komentarai (1)

Anonymous2006-07-14 12:29

Pirminiais duomenimis, vysktupo Borutos paskirtas naujasis Kaltinėnų klebonas vakar vakare savo ganytojišką veiklą miestelyje pradėjo, sumušdamas bažnyčios vargoninką.

Grįžę iš piketo prie Telšių vyskupijos kurijos, kaltinėniškiai dar ilgai vakare būriavosi šventoriuje, nutūpę bažnyčios laiptus. Telšiuose jie tikėjosi vyskupo Borutos iškaulyti, jog tas neiškeltų jų mylimo ir miesteliui daug padariusio klebono Linkevičiaus, bet taip ir nesulaukė, kad vyskupas pasirodytų žmonėms į akis.

Po nebaigtos akcijos jie niekaip nenorėjo skirstytis.

Iš Šiaulių š Kaltionėnus po darbo grįžau vėlai, jau po aštuonių, o žmonės dar nesiskirtė.

- Ko laukiate? - klausiau.

- Vyskupo…

- Manote, pasirodys?

- Tikimės… Reikia kažkuo tikėti.

Aš tokio tikėjimo vyskupais neturiu, tai nuėjau į namus. O gaila… Visus įvykius būčiau pamatęs savo akimis.

Dabar pasakoju tai, ką girdėjau iš liudytojų. Tuos faktus dar reikės tikrinti.

Taigi liudytojai papasakojo, jog vakar vyskupas kaltinėnuose taip ir nepasirodė. Naująjį kleboną į miestelį vėlai vakare atvežė vyskupijos generalinis vikaras. Kadangi buvo pasklidusios kalbos, jog naujojo klebono žmonės neįleis į bažnyčią, generalinis vikaras su naujuoju miestelio ganytoju prasmuko pro užpakalines duris. Tada susikvietė vidun žmones.

Kai vyskupijos generalinis vikaras pristatė tikintiesiems naujai paskirtą kleboną ir pranešė, jog tas dabar jiems prisieks, žmonės apsisuko ir patraukė iš bažnyčios. Viduje liko tik kelios naujajam klebonui palankios davatkos. Manoma, kad naujasis ganytojas joms ir prisiekė.

Kai jis išėjo lauk ant bažnyčios laiptų, rankomis susikabinę žmonės bažnyčią jau buvo apsupę gyvu žiedu. Viską filmavo varginininkas Giedrius.

Dvasiniam tėvui neišlaikė nervai, ir jis skėlė vargoninkui kumščiu į veidą, kiti sako - į akį.

Girdėjau, kad vargonininkas parašė pranešimą policijai, bet šį faktą dar reikės patikrinti.

Vakar prie kurijos piketavusiems tikintiesiems vyskupijos kancleris sakė, kad kaltinėniškiams nereikėtų labai nusiminti, nes į Kaltinėnus vietoj jų mylimo petro Linkevičiaus siunčiamas kitas elitinis kunigas. Žmonės buvo apstulbę, kai elitinis gunigas ganytojišką veiklą pradėjo muštynėmis.

- Atsiimkite savo elitinį kunigą! - šaukė jie generaliniam vikarui. - Jeigu elitiniai nuo to pradeda, dą daro paprasti kunigai?

Kaltinėnų klebonas Petras Linkevičius buvo mėgstamas kaltinėniškių ne tik dėl to, kad pastatė naują bažnyčią (senoji sudegė), senelių namus, sveikatingumo centrą, šalia apleisto piliakalnio įrengė meniškai nukaltų skultūrų Kaltinėnų kalvarijas, bet ir dėl savo švelnaus būdo. Jis niekdada ant žmonių nešaukdavęs, o apie mušimą būtų kvaila ir kalbėti.

Prisimenu, kaip ėmiau pirmąjį interviu iš Petro Linkevičiau. Tą dieną jis buvo ką tik atvykęs į Kaltinėnus - pats pasiprašė, kai išgirdo, kad čia sudegė bažnyčia.

Sužinojęs, kad aš kaltinėniškis, jis man prisipažino, kad nerimaująs dėl "sunjkaus žemaičių būdo". Mat jis girdėjęs, kad žemaičiai sunkiai priimą svetimus, o pirmąją dieną jį jau praminę dzūkeliu.

- Dzūkeliu? - nusijuokiau. - Reikia džiaugtis dėl to! Žemaičiams tai - maloninis, o ne paniekinamasis kreipinys. Na, kaip ir brolelis…

Nežinau, ar jaunasis klebonas tada patikėjo mano raminimais, o dabar visi mato - kaltinėnų žemaičiai savo dzūkelio taip lengvai iš čia neišleis.

Išsamiau apie incidentą prie Kaltinėnų bažnyčios turėtų būti parašyta rytojaus "Šiaulių krašte".

Rašyti komentarą

Tavo komentaras