BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Priklausomybė nuo magijos

Martynas atidarė dėžutę ir parodė santaupas. Ten buvo daugybė baltų ir geltonų monetų, iš kurių jis labiausiai vertino geltonas lyras. Jos buvo didesnės, ir vaikas nežinojo, kad pagal vertę kažkada buvo mažesnės už mažiausią centą. Dabar, kai italų lyrą pakeitė euras, šitos gražios monetos tapo niekučiais.


 


Kas atsitiko spalvoto metalo gabaliukams, kad jie prarado pinigo galią?


 


Akivaizdu, jie  nei sudilo, nei surūdijo. Jie nė kiek nepasikeitė. Tik mes, žmonės, į lyras žiūrim kitaip ir nebeskiriam joms tos reikšmės, kurią skyrėm anksčiau.


 


Ta reikšmė, kurią sukuriam patys ir skiriam daiktams, dar vadinama magija. Perkėlę savo galias į pinigą, imam tikėti, kad magišką galią pinigai turi savaime. Šita galia daugiau ar mažiau veikia kiekvieną žmogų.


 


Nė vienas labai nevertinam sudžiūvusios duonos plutos. Paprastai ją numetame šuniui arba sulesiname paukščiams. Bet jeigu katalikų kunigas ją užbūrė specialiais burtažodžiais ir suteikė magiškų galių, ji tampa vertingu fetišu, laikoma garbingoje vietoje už švento paveikslo ir saugo nuo gaisro.


 


Medicinoje gerai žinomas placebo preparatas. Dažniausiai tai būna paprasčiausio krakmolo piliulės ir pačios savaime jokio poveikio žmogaus organizmui neturi. Bet jei žmogus įtiki, kad tai naujas vaistas nuo vėžio, placebas gali šiek tiek suveikti ir tokios ligos atveju. Žinoma, veikia ne krakmolas, o mūsų tikėjimas, apie kurio galią mums sakė pats Jėzus: “Jei turėtumėte tikėjimą kaip garstyčios grūdelį, jūs tartumėte šitam kalnui: 'Persikelk iš čia į tenai', ir jis persikeltų.”. Mt 17:20


 


Apsukrūs ekstrasensai, magai ir religijų tarnai įsigudrina mums patiems parduoti sudaiktintą mūsų tikėjimą. Vienas mano pažįstamas Italijoj iš vienuolių nusipirko bambalį švento vandens, kuris trykšta iš švento šaltinio. Kai vyresnysis sūnus ėjo pirmosios komunijos ir prireikė šventos žvakės, netikėtai sužinojau, kad Žemaičių Kalvarijoje prie didžiojo altoriaus šventinta žvakė yra gerokai brangesnė, nei šventinta kur nors Šilalėje ir prie mažesnio altoriaus. Iš pažiūros žvakės niekuo nesiskirs, bet jei prietaringas katalikas vienai iš jų suteiks daugiau magiškų galių, jis mielai sutiks mokėti dvigubą kainą.


 


Kaip kitų priklausomybių, taip ir magijos atveju protas įsipainioja į neišsprendžiamus prieštaravimus - viena mintis ima prieštarauti kitai, žodžiai atsiskiria nuo minčių, o veiksmai nustelbia ir vieną, ir kitą.


 


Sykį girdėjau vieno religingo žmogaus keistą liudijimą, kaip jį nuo spiritizmo dvasių išvadavo Biblija. Vaikinas buvo taip užsižaidęs prietarais, kad dvasių baimė jį ėmė sekioti kiekviename žingsnyje, nepaleisdama nei dieną, nei naktį. Bet vieną sykį prietarų nukamuotas žmogus pasičiupo Bibliją, ir jam iškart pasidarė lengviau. Iš vaikino painios kalbos supratau, kad jis nelabai žino, apie ši didžiulė knyga. Netrukus pamačiau, kad žmogelis taip ir liko paslaptingų dvasių valdžioje, kurios dabar iš siūbuojančios adatos persikėlė į žalią Biblijos knygą. Į šią knygą jis žiūrėjo taip pat, kaip ir į datą, tačiau tikėjo, jog knygoje dvasios stipresnės ir patikimesnės.


 


Panašiai katalikai bei stačiatikiai žiūri į savo kryžius, paveikslus, mirusių žmonių stebuklingus kaulus. Toks požiūris griauna tai, į ką jie mano tikį, - vienintelio Dievo mokymą nevergauti stabams ir dievams.


 


Sudaiktintas tikėjimas gali tapti stabų našta visam gyvenimui. Žmogų užvaldžiusi priklausomybė pasirūpina, kad jis, kaip ir visi priklausomybių vergai, nebematytų ir nebegirdėtų pavojaus signalų. Geriantis alkoholikas niekada neprisipažins, kad jis tarnauja buteliui, kad bet ką padarys dėl degtinės lašo, o stabmeldys iš paskutiniųjų įrodinės, kad netarnauja stabams. Alkoholikas ir pats tiki, kad jis nori ne išgerti alkoholio, bet pabendrauti su draugais, atsipalaiduoti, stabmeldys įsitikinęs, kad jis lenkiasi ne statulai, o Dievui, kurį statula išreiškia. Alkoholikui degtinės esanti ne tikslas, o tik priemonė atsipalaiduoti, stabmeldžiui stabas esąs tik simbolis, tik langas, pro kurį jis pamatąs dievybę.


 


Iš tiesų jie abu tarnauja daiktams ir nebesuvokia, kas iš tiesų vyksta su jais. Alkoholikas nebegirdi savo artimųjų maldavimų ir reikalavimų nebegerti, stabmeldys nebemato, ką pirmajame savo įsakyme draudžia jo tariamai garbinamas Dievas: “Nedaryk sau jokio drožinio nė jokio atvaizdo to, kas yra aukštai danguje, žemai žemėje ar po žeme vandenyje. Nesilenk prieš juos ir netarnauk jiems.” Ist 5:8, 9


 


“O kas čia blogo? – sykį manęs paklausė uolus stabų garbintojas. – Jeigu Dievo šlovei kuriami vitražai – tegu būna vitražai, jeigu paveikslai – tegu būna paveikslai”.


 


Alkoholikas irgi nesupranta, kodėl iš jo būtinai reikalauja negerti. “Šimtas gramų - didelio daikto, - apgaudinėja save. - Juk aš tvarkingas šeimos žmogus ir myliu vaikus”.


 


Tačiau Jėzus, atnešęs laisvę žmonėms, aiškiai perspėjo, kad žmogus negali tarnauti dviem šeimininkams – “arba jis vieno nekęs, o kitą mylės, arba vienam bus atsidavęs, o kitą nieku vers”. Mt 6:24


 


Mamonos ir kitų stabų pavergtas žmogus negali tarnauti Dievui, todėl suprantama, kodėl Dievas taip kategoriškai draudė garbinti atvaizdus, o Jo Sūnus atėjo išvaduoti žmogaus ir iš institucijų magijos. Jis aiškiai nurodė kelią į laisvę, nes pats buvo Kelias: “Jei jūs pasiliekate mano žodyje, iš tiesų esate mano mokiniai; ir jūs pažinsite tiesą, ir tiesa padarys jus laisvus”. Jn 8: 31, 32


 


Bet ar gali pažinti tiesą priklausomas žmogus? Ar jis gali į monetas pažiūrėti paprastai, kaip mano anūkėlis Martynas? Ar jis gali vėl pamatyti, kad prie didžiojo altoriaus šventinta žvakė yra tokia pat žvakė, kaip ir nešventinta, o iš stebuklingo šaltinio trykštantis vanduo yra toks pat H2O, kaip ir tekantis namuose iš krano?


 


Ar gali suaugęs žmogus pažvelgti į pasaulį kūdikio akimis?


 


Ne tik gali - tai vienintelis būdas patirti dangaus karalystės laisvę:


“Iš tiesų sakau jums: jeigu neatsiversite ir nepasidarysite kaip maži vaikai, niekaip neįeisite į dangaus karalystę”. Mt 18: 3


 


Yra daugiau


Priklausomybės. Į katalogo pradžią

Rodyk draugams

Komentarai (5)

Anonimas2006-03-21 08:38

Labai geri straipsniai apie priklausomybes.Tikrai yra apie ką pamąstyti.Ačiū.

aralzero

Anonimas2006-03-21 08:44

Apie priklausomybes - alkoholizmą, narkomaniją - gal ir teisybė, bet kaip galima girtavimą lyginti su šventomis bažnytinėmis apeigomis? Jei norit, vadinkit kaip norit, bet niekas man neuždraus tarnauti Šventąjai Katalikų Bažnyčiai, tikėti į Dangaus Karalienę Švnč. Megelę Dievo Motiną Mariją, nors šimtai pamokslautojų ją vadintų stabu. Man geriau tokia priklausomybė, nei gultėti girtam tarpuvartėje arba kvaišti nuo narkotikų dozės.

Anonymous2006-08-04 12:27

Sutinku 100 procentu

yonanoy

Anonimas2008-06-19 17:30

dbr paimk biblija ir parodyk man nors viena vieta kur Marija yra vadiniama sventa arba kur jai kasnors lenkiasi ir garbina.Geriausias bajeris buvo kai vienas zmogelis atsake "ji dar buvo gyva,todel nieks jai nesimelde". hahaha prajuokino

Petras2008-06-19 18:03

Tikrai, Biblijoj nieko nerasi apie šventųjų panteoną ar kad kas nors garbintų Mariją. Mariją ir kitus savo šventuosius garbina tik katalikai ir stačiatikiai, bet jų prietarai nelabai ką turi bendro su Biblija.

Rašyti komentarą

Tavo komentaras