BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Nuodėmė – ne nusidėjėlis

      -         Kaip tu manai, kas tai yra alkoholikas? – paklausiau vieno jaunesnio kolegos.


-         Na, mes juos vadinam chroniais, - atsakė tas.


-         Ir kas tai yra?


-         Chronius ir yra chronius, - patraukė pečiais bendradarbis.


-         Tai toks drebantis, pamėlęs, apdriskęs, rytais prašinėjantis kelių litų “ant citramono”?.. – pasufleravau.


-         Taip, taip, labai tiksliai…


-         O jei pasakysiu, kad aš esu alkoholikas?


-         Jūs ką? Rimtai? – kažko išsigando jaunasis kolega. – Juk negeriat…


-         Todėl ir negeriu, kad esu alkoholikas.


-         Aha, tai štai! – sušuko jis ir kažko susigėdo. – Apie tai nepagalvojau…


Jaunuoliui koją pakišo iš aplinkos perimta religinė nuostata, kad nuodėmė sugadina žmogų ir jo prigimtį, todėl pagal nuodėmę galima spręsti apie nusidėjėlį.


Tikrai yra drebančių, pamėlusių, apdriskusių, pinigėlių elgetaujančių mano likimo draugų, bet tie patys žmonės gali būti ir visai kitokie – nusiprausę, švariai apsirengę, sveiki, gerbiantys save, negeriantys.


Liga labai mažai sako apie ligonį, nuodėmė – apie nusidėjėlį. Tačiau religinė mąstysena tuos dalykus sutapatina, ir religingam žmogui pasidaro sunku suvokti pasaulį bei Evangeliją.


Kai kritikuoju stabmeldystę, davatkiškumą ir tokį parazitinį verslą kaip kunigystę, mane apipuola davatkos ir kartoja tarsi papūgos vieną mintinai išmoktą frazę: “Neteisk ir nebūsi teisiamas”.


Tarsi aš teisčiau stabmeldžius, davatkas ir kunigus!


Jeigu turi ką nors prieš konkretų kunigą – prašom, varyk, - mėgino ganytojiškai patarti vienas katalikas. – Bet negi visi blogi?”


Nežinau, ar žmogelis įstengė suprasti, kad visi kunigai man yra puikiausi žmonės ir nieko konkretaus neturiu prieš jokį kunigą. Aš kritikuoju ne kunigus, o kunigystę, kuri po Jėzaus aukos tapo absurdiška ir parazitinė. Visi katalikai yra puikiausi žmonės, nė vieno iš jų nenorėčiau perdaryti, bet niekada nepritarsiu jų stabams ir stabmeldystei, netgi davatkos norėdamos galėtų išsivaduoti iš davatkiškumo.


Pasikeisti šitiems žmonėms nereikėtų – užtektų pakeisti tik elgseną, kaip ir alkoholikui, kuris meta gerti ir tarsi akyse pasikeičia. Juk iš tiesų tai tas pats žmogus, kuris dar pernai gėrė ir visas drebėjo, o šiandien sveikas eina į darbą ir duoda išmaldą elgetaujantiems savo likimo draugams.


Tas pats žmogus gali su įsiurbimais atsiklaupęs bučiuoti savo stabus, garbinti sutanuotus “šventuosius tėvus”, bet gali nusispjauti į nuodėmę, atsistoti ir nubėgti pas savo vienintelį Tėvą.


Jeigu patikėtų, kad Tėvas laukia.


Jeigu patikėtų, žinoma…


Religija prieš Jėzų

Rodyk draugams

Komentarai (6)

Anonymous2006-07-05 10:34

Tai iš tiesų keičia esmę… Keikiant nusikaltimą, galima nekeikti nusikaltėlio. Bet praktiškai taip nėra. Kritikuodami darbą, beveik visada užkabiname darbininką.

Vilija2006-07-05 12:39

Dar kartą noriu įkišti savo trigrašį.

Petrai, Tu esi ne alkoholikas!

Tu esi NAUJAS KŪRINYS KRISTUJE!

Raštas sako: „Taigi, jei kas yra Kristuje, tas yra NAUJAS KŪRINYS. Kas sena-praėjo, štai visa tapo nauja" (2 Kor 5,17).

Jeigu Tu atmeti tai, ką tau sako Raštas, tai kas tada Tu esi?

Ir tie, kurie esame Kristuje, suprantame, kad „ mes grumiamės ne su kūnu ir krauju, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šio amžiaus tamsybių valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis danguje" (Ef 6, 12)

Ir kad mūsų ginklai yra tiesa surištos strėnos, Dievo teisumo šarvai, kojas esame apsiavę pasiruošimu skelbti taikos Evangeliją, o svarbiausia, turime pasiimti tikėjimo skydą, su kuriuo užgesintume visas liepsnojančias piktojo strėles (plg. Ef 6, 13-17).

Ar aš iškreiptai suprantu Dievo žodį?

Anonymous2006-07-05 13:04

naujas? man rodos, niekas nieko neperdarinėja. Tai tas pats žmogus, turintis laisvę pasirinkti. Negerti ir būti negeriančiu alkoholiku arba gerti ir vėl kristi į bedugnę. Alkoholikams aukso vidurkio nėra. Vienos taurelės per daug, o dešimt per mažai. Gali negerti septynerius metus, bet tikras negeriantis alkoholikas visada primins - šiandien negėriau. Apie rytdieną nėra kalbos. Bejėgis prieš alkoholį, bet sugebėjęs kovoti prieš alkoholizmą - tokią savo savybę. Pragaro ugnys ir naujo žmogaus sukūrimas telieka pasakoms. Žmogus gyvena šiandien ir iki savo dienų tas pats. Tik jis turi laisvę elgtis kaip tinkamas… į dievo langą galės pasibelsti bet kada

Petras2006-07-05 13:10

Vilija, aš savo pasikeitusiu gyvenimu liudiju, kad tai, ką sakė Jėzus, yra tikriausia tiesa. Kas netiki ar abejoja, gali pasižiūrėti ir savo akimis pamatyti, ką Gydytojas padaro su savo pacinetais.

O jūs, melo bažnyčios tarnai, atmetat Gerąją Naujieną ir taip supainiojat žmonėms galvas, kad jie nebesupranta Jėzaus istoprijos. Per 2000 metų jūsų bažnyčia taip viską sujaukė, kad absoliuti dauguma žmonių, ritualais garbinančių Bubliją, net nežino, kas ir už ką nukryžiavo Jėzų, kokią Gerąją Naujieną Dievo Sūnus atnešė pasauliui.

Labai džiaugiusi, kad tu ir kitos davatkos mane nuolatos puolate ir sekiojate lyg perkarę šunys. Jeigu mane puola Jėzaus priešai, tai save galiu laikyti šiokiu tokiu Jo draugeliu…

Ačiū, Vilija už šmeižtą, bet ir tau turiu pritaikyti savo svetainės taisykles. Čia ne vieta šmeižtams. Jeigu labai sunku, eik į savo bažnyčią ir ten tuštinkis.

Anonymous2006-07-06 18:40

Idomu kaip dabar man ,nelaimingai davatkai ,issivaduoti is davatkiskumo pono Petro nuomone?Kokie pozymiai ,kad esu davatka ,ir kokie turetu buti pozymiai tikincio zmogaus?

Petras2006-07-06 20:34

Gal tau ir keista, bet ponui Petrui visai nesvarbu, ar tu davatka ir kaip tau vaduotis iš davatkiškumo. Tavo davatkiškumas, tau ir vaduotis.

Tavo apatinių tikrai neskalbsiu - nei viešai, nei vienumoje. Bet ir toliau trinsiu visus tavo plepalus, kuriuose svarstai apie nepažįstamo žmogaus asmenybę.

Rašyti komentarą

Tavo komentaras