BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Lavonų garbintojai skelbia naujas palaikų dalybas

Lenkai savo religingumu ir konservatyvumu dažnai stebina Briuselį, tačiau Varšuvos reikalavimai, kad Vatikanas atiduotų prieš trejus metus mirusio popiežiaus Jono Pauliaus II širdį bei kaulus, žadą atėmė net katalikiškiems italams, rašo “Lietuvos rytas“.


 Taip gyvas būdamas atrodė katalikų popiežius Jonas Paulius II. Dabar tarp hierarchų prasidėjo ginčai dėl mirusio ir palaidoto popiežiaus kūno dalybų. Ar gali būti, kad žmogaus lavonas toliau laimintų tikinčiuosius?


Įtakingiausiam Lenkijos dienraščiui „Gazeta Wyborcza“ pirmadienį išspausdinus rašinį apie tai, kad Italijos žiniasklaida lenkų vyskupų siekius vadina barbariškais ir uždraustais nuo XIII amžiaus, Varšuvoje kilo didžiulis skandalas. Dalis vietos Bažnyčios atstovų susigėdo ir pareiškė, kad popiežiaus Jono Pauliaus II raštai yra žymiai svarbesnis palikimas, nei palaikai, tačiau dalis vyskupų pripažino, jog Vatikano nenoras dalintis mirusio popiežiaus kūnu liūdina milijonus lenkų.


Garsus katalikų gyvenimo apžvalgininkas Janas Turnau ta proga priekaištavo tautiečiams, kad šių tikėjimas yra labai paviršutiniškas, nes Joną Paulių II garbina vien žodžiais, o visiškai nesidomi jo mokymu, surašytu enciklikose.


Garsus Krokuvos kunigas, rašytojas Tadeuszas Isakowiczius-Zaleskis, sukritikavo dvasiškius, prašančius popiežiaus relikvijų, nes tokiu triuku šie esą nori pakelti konkrečių bažnyčių populiarumą, o ne platinti Jono Pauliaus II mokymą.


Tačiau kiti apžvalgininkai priminė, kad 1297 m. popiežiaus Bonifacijaus VIII paskelbto draudimo dėl mirusių hierarchų kūno neskaidymo vėliau nesilaikė net pats Vatikanas. Katalikų savaitraščio „Goúă Niedzielny” redaktorius Marekas Gonczarczykas pareiškė, kad kūno dalių garbinimo tradicija Bažnyčioje gyvuoja jau du tūkstančius metų, ir tokių relikvijų yra daugumoje Lenkijos bažnyčių, o pagarba joms tapo neatskiriama vietos tikinčiųjų gyvenimo dalimi. Apie tai rašo “Lietuvos rytas“.


Kad lavonų garbinimas yra neatskitriama katalikų tikėjimo dalis, žinome ir Lietuvoje. Tikriausiai prisimename, su kokia pompa pernai po Lietuvą buvo vežiojami devynioliktojo amžiaus prancūzų vienuolės Teresės Marten palaikai. Štai trumpas vaizdelis, kaip relikvijorių su mirusios palaikais sutiko Pakruojo rajono katalikai:


Antradienio rytą relikvijorių pasitiko ir šventąją garbino Pašvitinio, Lauksodžio bei Žeimelio parapijų tikintieji. Vėliau šventosios palaikai specialiu automobiliu iškeliavo į Linkuvos bažnyčią. Pavakarę relikvijorius pasikeė Pakruojį. Prie šventoriaus vartų šešių pagyvenusių, iškilmingai apsirengusių vyrų nešamus šventosios palaikus pasitiko dekanas Ričardas Rutkauskas ir būrys tikinčiųjų. Gėlių žiedlapiais apibertą relikvijorių jie iškilmingai nulydėjo į bažnyčią, rašo “Šiaulių kraštas“.


Pastačius palaikus priešais altorių, relikvijorių netruko apsupti besimeldžiantys, malonių prašantys ar siekiantys prisiliesti tikintieji. Šv. Teresėlės palaikus pasitiko ir pirmosios garbino daugiausiai moterys, vyresnio amžiaus žmonės. Pagarbinti šventąją atskiras laikas skirtas Pakruojo parapijos katechetams ir jaunimui, bažnyčios choro giedotojams. Po iškilmingų mišių į bažnyčią kviesti Pakruojo, Klovainių, Rozalimo, Stačiūnų, Lygumų ir Pamūšio parapijų tikintieji.


Trečiadienio rytą šventosios Teresėlės palaikai po mišių iškeliavo į Radviliškio rajoną, tomis dienomis buvo rašoma “Šiaulių krašte“.


Ko mums juoktis iš lenkų, kad jie įsigeidė palaidoto popiežiaus širdies ar kumpio?


Dar įdomesnė istorija prasidėjo su dingusiais vadinamosios Žagarietės palaikais. Daugelis Žagarės ir aplinkinių parapijų katalikai tiki, kad mirusiosios palaikai turėjo gydomųjų galių, tuo patikėjo ir ateistai, kurie savo viešpatavimo metais išnešė palaikus iš bažnyčios rūsio ir kažkur slapta užkasė, tokiu būdu tikėdamiesi įveikti suirusio kūno galias. Tačiau tikėjimas magiška lavonų galia glūdi ne kapuose, o žmonėse, ir tie dabar reikalauja paskelbti Žagarietę šventąja. Nuosavos šventosios įsigeidė ir vyskupija, kuri sudarė “mokslinę” komisiją ir pavedė “moksliškai” surinkti bei “ištirti” legendas apie stebuklingus pagijimus nuo prisilietimo prie mirusiosios kaulų.Dar neturėdami nei šventosios, nei jos kaulų, vietos tikintieji sumąstė įsivaizduojamo lavono garbinimą: jie susikalė medinį karstelį ir ten pasiguldė įkapes. Įkapės tuščios, bet juk nesunku įsivaizduoti, kad jose yra koks nors lavonas. Ir ne bet koks, o stebuklingas, gydantis nuo nepagydomų ligų. Neilgai truks, ir atsiras stebuklingai pagijusių…


Visa tai daro katalikų bažnyčia ir jos vadovaujami prietaringi žmonės. O ką apie mirusiųjų garbinimą sako Šventasis Raštas, kurį taip deklaruoja lavonų garbintojai? Tiesą sakant, nieko nesako… Biblijos laikais mirusieji būdavo užkasami žemėje ir paliekami ramybėje, o kapai netgi laikomi nešvaria vieta.  “Vargas jums, veidmainiai Rašto žinovai ir fariziejai! Nes jūs panašūs į pabaltintus kapus, kurie iš paviršiaus atrodo gražiai, o viduje pilni numirėlių kaulų ir visokių nešvarumų”, - sakė Jėzus Mt 23,27.


Įdomu, ką šiandien Jis pasakytų numirėlių kaulų garbintojams ir prie popiežiaus lavono dalybų susrinkusiems vyskupams? Tikriausiai tą patį, ką apie Dievą kalbėjo tada, prieš 2000 metų:


“Jis nėra mirusiųjų Dievas, bet gyvųjų Dievas. Taigi jūs labai klystate”.Mk 12,27


 


 

Rodyk draugams

Komentarai (9)

aralzero2008-05-08 15:14

žmonių naivumas patiklumas ir…tamsumas beribis

2008-05-08 15:37

Galėtų ir Lietuva iškaulyti kokį kauliuką… Juk buvo popežius ir čia, lankėsi kryžių kalne.

kostia2008-05-08 17:59

Laba diena Petrai. Gal jums tai atrodo ir keistokai, bet tai daroma su a priorine potekste,kad JP2 bus beatifikuotas. O beatifikuotuojų kūnai yra laikomi Bažnyčios Relikvijomis. Tai yra kažkokios baetiffkuotujų kūno dalys yra dedamos į naujai pasatatytų bažnyčių altosius, ar naujus altorius. Be to , kiekvienoje Katedroje - Bazilikoje yra būtinas relikvijorijus, kuris gali ir turi būti nuolat pildomas. Tai yra min. 1000 metų praktika. Žinoma, tai dabartinio žmogaus akimis atrodo kažkas nesuprantama.
Mano manymu reikia laiktytis Jėzaus mokymo - " kas Dievo - Dievui , kas ciesoriaus , tas ciesoriui". Juk žinia - nesistato tik miręs miestas. o kol gyva Bažnyčia, natūralu,kad jos fundamentas turi ir bus pildomas naujomis Relikvijomis.

Petras2008-05-08 20:25

Kostia, tai, ką daro mirusiųjų bažnyčia, sunku suprasti ne tik "šių dienų žmogaus akimis", kaip tu rašai, bet Bibliją išpažįstančiojo akimis. Ir nelabai aišku, apie kokio Jėzaus mokymus čia kalbi. Tas Jėzus, apie kurį rašoma evangelijose, nemokė stabmeldystės, o magija NT apaštalo Pauliaus lūpomis labai griežtai uždrausta.

Citata "kas Dievo - Dievui, kas ciesoriaus - ciesoriui" kalba apie santykį su valstybės valdžia ir mokesčius, todėl šiame kontekste atrodo lyg karvei uždėtas balnas.

O kad katalikų bažnyčiai reikia vis naujų ir naujų lavonų - tai tiesa. Be lavonų ir be vaiduoklių mirties namai liktų tušti.

kostia2008-05-09 21:15

įdomiai Petrai " liūdiji Jėzų " kupinas pykčio. neužtenka cituoti Šventą raštą, jį reikia dar ir suprasti.Egzogezė yra vienas iš katalikybės stirpiųjų pusių. Man nereika mintinai mokėti Šv. Raštą. Man reikia jį suprasti, ko naujieji religiniai judėjimai visiškai nedaro. matau Šiauliuose tuos užzombuotus jaunuolius įkyriai vesikabinėjančius prie praeivių. ir man gaila jų. O JP2 palaikų išdalijimas visam pasauliui - tai simbolis. Žmogaus, tapusio Dievo vietininku žemėje atidavimas savęs …

" dėl kas Dievo - Dievui"…Jėzus neikada neklabėjo tiesiai.

Sektantai man labai panašūs į ' naujuosius musulmonus", kurie arbaų kalba meldžiasi savo Dievui, nežinodami apie ką.

Petras2008-05-09 22:07

Nekvailiok Kostia, verčiau paskaityk Evangeliją ir nekalbėsi tokių nesąmonių, kad Jėzus atseit niekada nekalbėjo tiesiai. Jėzus visada kalbėjo tiesiai ir sakė tiesą, jis dar buvo vadinamas tiesakalbiu, o kunigai, teologai ir fariziejai jo kalbą vadindavo "kieta". Su kunigais, teologais (Rašto aiškintojais) ir davatkomis (fariziejais) Jis kalbėjo labai griežtai, vadindamas juos veidmainiais, gyvatėmis ir angių išperomis.

Tavo ne vietoje parinkta citata yra iš Jėzaus dialogo su kunigų šnipais, kurie jo klastingai klausė, mokėti ar nemokėti mokesčius romėnų valdžiai. Jeigu Jis būtų sakęs mokėti, kunigai būtų galėję Jį pavadinti kolaborantu, jeigu būtų sakęs nemokėti, kunigai, žinoma, būtų jį skundę romėnų valdžiai. Štai tada Jėzus atsakė garsiąja fraze: "Kas Dievo - Dievui, kas ciesoriaus - ciesoriui". Su lavonais ir puvenų garbinimu tai nieko bendro neturi.

Jėzus tiesiogiai nepasisakė prieš stabmeldystę, bet pagonis laikė svetimais žmonėmis. Stabų garbinimas - bene svarbiausias pagonybės bruožas. Labai griežtai prieš stabų garbinimą kalbėjo NT apaštalas Paulius - jis sakė, kad pagonys, girtuokliai, stabmeldžiai, burtininkai nematys Dievo karalystės. Tie, kurie garbina stabus - dirbtinius, gyvus ar lavonus, kurie užsiima magiškomis apeigomis ir dalyvauja jose, yra šalia Dievo karalystės. Šalia karalystės yra stabų prikimštos stabmeldyklos ir visa stabmeldžių religija. Su Jėzaus mokymu puvenų garbninimas ir lavonų pjaustinėhjimas į gabalus tikrai nieko bendro neturi. Tas kelias veda į priešingą pusę.

Kostia, tau nereikia mintinai išmokti Rašto, bet būtų pravartu bent šiek tiek paskaityti ir šį tą suprati. Žarstytis iš konteksto išluptomis citatomis gal ir galima kur nors kitur, kur niekas neskaitė Biblijos, bet tau pačiam iš to - jokios naudos. Paskaitinėsi, šį tą suprasi - neatrodysi kaip tie sektantai ar musulmonai, kurie, kaip tu sakai, murma kažką, patys nesuprasdami - ką.

Aš tau linkiu sėkmės, nors žinau, kaip sunku religinių nuostatų kupinam žmogui pereiti iš Jėzaus priešų į Jo šalininkus. Bet, padedant Dievui, viskas įmanoma. Stabai, amuletai, fetišai tikrai nepadės, nors būtų padaryti iš buvusio popiežiaus lavono.

kostia2008-05-11 07:46

(Išvalyta. Nepadorus komentaras.)

Redagavo Petras 2008-05-11 09:25

Arturas2008-05-12 16:37

(Išvalyta. Netaktiškas komentaras.)

Redagavo Petras 2008-05-12 21:14

Al2013-04-24 16:39

Garbina gyvus ar negyvus stabus tik tie,kurie neskaito Biblijos.
Popiežiaus niekada Dievas nepskyrė būti Jo vietininku žemėje.Popiežiai ne tik pasiskelbė esą Dievo vietininkais,bet ir užėmė Dievo vietą,nes dabar žmonės ne Dievą garbina,bet popiežių,jam lenkiasi,bučiuoja ranką,jį garbina,popiežių ir visus kunigus vadina šventaisiais tėvais.Jėzus aiškiai pasakė ką reikia garbinti ir kaip vadintis:
8O jūs nesivadinkite “rabi”, nes turite vienintelį Mokytoją, o jūs visi esate broliai. 9Ir nė vieno iš savųjų nevadinkite tėvu, nes turite vienintelį Tėvą danguje. 10Taip pat nesivadinkite mokytojais, nes jūsų vienintelis Mokytojas yra Kristus. 11Kas iš jūsų didesnis, tebūnie jums tarnas. 12Nes kas save aukština, bus pažemintas, o kas save žemina, bus išaukštintas”.

Rašyti komentarą

Tavo komentaras