BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Koks tavo vaidmuo?

Paskaitęs straipsį apie Dievo vaikus ir institucijos tarnus, kažkurios bažnyčios tarnas mėgino mane įtikinti, kad organizacija, lupinėjusi gyviems žmonėms nagus, pylusi jiems į gerklę išlydytą šviną, laužiusi kaulus ir kitaip kankinusi, skelbusi “šventuosius” karus, draudusi Šventąjį Raštą ir kitaip persekiojusi Jėzų, o po šiai dienai užsiiminėjanti magija, stabmeldyste, žmonių garbinimu bei kitais Dievo draudžiamais dalykais, yra vis dėlto Jėzaus kūnas.


O štai tie, kurie paprasčiausiai seka Jėzumi, bažnyčios tarno supratimu yra atskirti nuo Jėzaus, nes pasibaisėjo ana struktūra ir atsisakė kartu su kitais sektantais daryti Dievo draudžiamus dalykus.


Man ir mano draugams dažnai kyla klausimas, iš kur atsiranda toks požiūrių skirtumas. Kodėl žmonės, skaitydami Raštą (skaityti nebedraudžia ir katalikų bažnyčia), nemato, kad Dievas uždraudė garbinti stabus, savo brolius vadinti tėvais, užsiiminėti magija, siekti valdžios, prisiekinėti?.. Kodėl jie tai daro ir dar vadina tarnavimu Jėzui? Ar jie patys skaitydami Bibliją apako ar atsitiko kažkas kitkas?


Mano supratimu Biblija nieko dėta. Dievo Žodis neklaidina, kaip mano kai kurie katalikai, kurie po šiai dienai labai įtariai žiūri į Knygų Knygą. Mūsų elgesys kartais visai nepriklauso nuo to, ką esame perskaitę ir ką žinome. Kartais paprasčiausiai darome tai, ko iš mūsų reikalauja tam tikras vaidmuo.


Amerikiečių psichologai yra atlikę įdomų eksperimentą “Kalėjimas”. Jie savanorius studentus apgyvendino viename pastate, kuriame imitavo kalėjimo sąlygas. Vieni eksperimento dalyviai burtų keliu tapo kalėjimo prižiūrėtojais, o kiti - kaliniais. Visi turėjo elgtis pagal tam tikras instrukcijas, nužiūrėtas nuo kalėjimo instrukcijų. “Kaliniai” miegojo, valgė, ėjo pasivaikščioti kaip tikri kaliniai, “prižiūrėtojai” elgėsi kaip tikri prižiūrėtojai.


Netrukus prasidėjo įdomūs dalykai. “Padorūs” studentai, neturėję jokių problemų su įstatymu, netrukus ėmė elgtis kaip tikri “zekai”, o kiti “padorūs” studentai, nepasižymėję išskirtinai grubiu elgesiu, ėmė iššaukiančiai elgtis su savo draugais ir darytis žiaurūs “mentai”. Vieni reikalavo nepažeidinėti jų teisių, o kiti reikalavo laikytis įstatymo.


Eksperimentą teko nutraukti po to, kai “kaliniai” kovodami už savo teises sukėlė maištą ir užsibarikadavo vienoje kameroje, o “prižiūrėtojai” suvienytomis pajėgimis ir apsiginklavę specialiais įrankiais pradėjo šturmą.


Kas šitaip pakeitė žmonių elgesį? Filosofinės pažiūros, pasikeitusios moralinės nuostatos ar dar kas nors?


Ne, vaidmenų teorijos autoriai teigia, kad elgesį pakeitė vaidmuo, kurį atlikinėjo savanoriai eksperimeto dalyviai.


Kasdieniame gyvenime nė nepastebime, kiek mūsų gyvenimą nulemia vaidmuo. Nežiūrint į tai, esame girdėję apie vaidmenų teoriją ar nesame, darbdaviai elgiamės kaip darbdaviai, o samdiniai - kaip samdiniai, tėvai - kaip tėvai, o vaikai - kaip vaikai.


Lygiai taip pat, net nestudijavęs savo teologijos, katalikas elgiasi kaip katalikas, protestantas - kaip protestantas, jahovistas - kaip jahovistas. O elgsena keičia mąstyseną. Garbindamas statulas ir paveikslus, katalikas ima nebematyti Dievo įsakymo, draudžiančio stabmeldystę, o liuteronas, pakrikštijęs kūdikį, nebespjauna į magišką apiegą, nors daugelio katalikų daromų nusikaltimų seniai atsisakė.


Tarnas nebūna didesnis už šeimininką. Daug kas priklauso nuo to, kam  tarnaujame.


“Eik šalin nuo manęs, šėtone! Nes parašyta: 'Viešpatį, savo Dievą, tegarbink ir Jam vienam tetarnauk!' “, - atsakė Jėzus, kai jį gundė šėtonas. Mt 4:10 


Religija prieš Jėzų

Rodyk draugams

Komentarai (20)

Anonimas2006-04-28 09:14

Į bažnyčią nueinu retai, tai man sunku įsijausti į vaidmenį. Kartais pastebiu, kad persižegnojau atbulai, žiūrėdamas į kunigą ir kartodamas jo judesius, sykį pradėjau ploti po pamokslo… Buvo labai nepatogu. O kurie eina kas sekmadienį, tie viską daro machaniškai, jiems ir galvoti nereikia.

Anonimas2006-04-28 10:18

Nu nemandagu iskraipyti zodzius - SAM netvirtino, kad yra tarnas kazkurios, gal man Alachas labaiu patinka:0 ir netvirtino, kad lupinejantys nagus yra Kristaus tarnai.

SAM tvirtino, kad jei Jona musa zmona, tai nereiskia, kad santuoka yra nesamone:) ir seimos kurti nereikia, a reikia kaip man atrodo gyvet :)

Gyvenant susimetus be santuokos- vadinama sugyventiniais. Tai nera seima

Krikscionis be baznycios - toks pat sugyventinis. Jis nera teisetuose santykiuose su Dievu.

SAM

Petras2006-04-28 10:52

Taip SAM, tave supratau - nusikaltimus daranti šeima yra Jėzaus kūnas. Svarbu, kad būtų šeima.

Vilija2006-04-28 11:15

Va čia tai bent… „ Krikščionis be bažnyčios-toks pat sugyventinis. Jis nėra teisėtuose santykiuose su Dievu"(SAM). Akivaizdu, kad SAM net nežino, kas yra bažnyčia. Dievas sako: „Jūs esate Gyvojo Dievo šventykla ir jumyse turi apsigyventi DIEVO DVASIA"..

Jeigu Dievas sako, kad JŪS, tai teiškia, kad ir aš, ir Tu SAM, ir visi kiti, ieškantys Gyvojo Dievo, o ne stabų. Man patinka žodis „ šventykla". Didelė Dievo malonė būti pašventintam Šventaja Dvasia…

Petras2006-04-28 11:25

Taip, Vilija, tu teisi. Tu kalbi apie gyvą, betarpišką ryšį su gyvuoju Dievu, o SAM svarbu formali tarpinė struktūra, kuri turi legalizuoti Jėzaus ir tavo santykius. Be SAM bažnyčios leidimo esi Jėzaus sugyventinė, o Jėzus - tavo sugyventinis. Štai kur veda religinis mąstymas.

tetasigita2006-04-28 11:34

šiaip tai Santuokos įžadas yra vandens krikštas, kaip viešas pasižadėjimas.

O dėl viso kito, tai ar nemanai Petrai, kad kuri bažnyčią, aš jau ėmiau lankytis, daugėja kitų. Tai butu tipiškas elgesys tų, kurie įtiki turėdami stiprų Dievo apsireiškimą savo gyvenime.

Anonimas2006-04-28 12:05

:) Petrai, kur SAM tvirtino, kad nusikaltimus daranti seima yra Dievo tarnai?

Tu noretum, kad aš taip tvirtinčiau, bet aš nekalbu tik apie katalikus, kalbu apie Biblijoje nustatytą tvarką - Dievo bažnyčią, kuri kartu meldžiasi, gieda himnus, aukoja pinigus, padeda vargšams, laužo duoną ir skelbia Dievo žodį. Ji gerai organizuota ir kiekvienas narys kūno žino savo pareigas. Ir veikia kartu…

Beje, tai sakot, jei jau turi betar****us santykius, tai žinote, vaikštai sau laukais, su kaimynu pasėdi, su žmona prie pečiaus - taip sakant natūrali bendruomenė yra, Dievas mano asmeninis irgi prie pečiaus kartu sėdi, ko dar bereikia?

Nemanau, kad didziausias Dievo rupestis su tavim ar manim pabūt prie peciau ir kad patogu mums butu - mes patys sau popiežiai ir šventieji tevai tokiu atveju. bet juk tai ta pati stabmeldystė.Tik lenkiames ir tarnaujam savo norams, o ne Dievui.

Jezus pasake:"Aš pastatysiu savo bažnyčią". O jei Dvasia veda laukais, o ne į bažnyčią,ne susijungti su kitais žmonėmis, tai vargu ar tai Dievo dvasia, nes Kristaus Dvasia įskiepija į bažnyčią.

Jei dvasia veda į laukus tolyn nuo realios bendruomenės ar stengiasi pakeisti ją į neapibrėžtą mistinę- tai ne Dievo dvasia, kaip ir ta, kuri liepia nagus lupti.

Ar ne?

Petras2006-04-28 12:16

Taip, Tetasigita, Jėzus žino, kad nesu labai tvirtas, Jis man atsiunčia į pagalbą draugų. Turiu jų darbe, kiti rašo laiškus asmeniškai. Vieni gal kuklinasi skelbtis viešai, kiti gal prisibijo davatkų atakos. Bet mane palaiko, ir tai svarbu.

Kartais randu prisipažinimą "visą naktį skaičiau tavo puslapį", ir vėl iš kažkur atsiranda jėgų rašyti, nors ir pats rašiau labai anksti rytą arba naktį po darbo. Mano darbelis nėra lengvas pasivaikščiojimas, galva pavargsta, bet kai Draugas ir jo pasiųsti draugai padeda, pasidaro įmanoma dirbti dvigubai.

Bet savo bažnyčios, gink Dieve, nekuriu. Jėzus įkūrė savo Bažnyčią ir jos vienos mums visiems užteks. Tikrai joje visi tilpsime, tuo labiau, kad Jėzaus Tėvas turi daugybę buveinių.

Tegu tik Jis mus visus surenka į savo ganyklas!

Water2006-04-28 16:10

(Išvalyta. Patariu perskaityti "Atmintinę mano svečiams". Svetainėje bendravimo taisyklės galioja visiems - teik katalikams, tiek ir ne. Petras)

Parašė Water

Redagavo Petras 2006-04-28 16:22

Water2006-04-28 16:38

Labai atsiprašau.

Vilija2006-04-29 05:06

prie bažnyčios temos. Dievo žodis aiškiai ir nedviprasmiškai sako, kad bažnyčia esu aš. Dar apie bažnyčią sakoma, kad ji yra ir nuotaka. Jaunikis (Jėzus) yra bažnyčios (nuotakos) galva. Jaunikis pažadėjo ateiti SAVO NUOTAKOS pasiimti. Kaip nuotaka laukia savo jaunikio? Ji dabinasi, stengiasi viską laiku suspėti ir visais įmanomais būdais jaunikiui pasirodyti visame gražume. Jos mylimasis jau tuoj atvyksta! Ir mėginu įsivaizduoti situaciją, kai atvykęs jaunikis randa nuotaką girtą pakritusią po stalu ar besivoliojančią su kaimynu lovoje. Man atrodo, kad tuomet jaunikis tikrai nepaims nuotakos. Negi ją girtą, apsidergusią temps prie altoriaus?!

O pats gražiausias jaunikio (Jėzaus) ir nuotakos (bažnyčios) santykis atskleistas GIESMIŲ GIESMĖJE.

Anonimas2006-04-29 09:15

Dievo žodis aiškiai ir nedviprasmiškai sako, kad bažnyčia esu aš. Dar apie bažnyčią sakoma, kad ji yra ir nuotaka. Jaunikis (Jėzus) yra bažnyčios (nuotakos) galva. Jaunikis pažadėjo ateiti SAVO NUOTAKOS pasiimti.

Nieko juokingesnio neskaiciau:)

"bažnyčia esu aš" - butu idomu pamatyt, kur taip radai parasyta?:)Bet manau pasakei esme - as pats baznycia - papuskit:)

Nu suprantu Vilija, kad tu nuotaka,ir myli Jezu, alia, kam dabar ji savintis? :)

O jei rimtai, tai Krikscionybe visu pirma yra kolektyvine, o ne asmenine. Taip, itikima asmeniskai, bet tarnaujama kartu. Pamaldos, aukos, maldos, sventes ir t.t. Siam individualizmo amziuj tai nepopuliaru, alia krikscionys niekada nebuvo populiarus.

Zinai kodel tai cia vystosi diskusija apie tai, kad nereikia bendruomenes, ar "sektos" - todel, kad nereiktu susitepti su kitu, neprisiliesti prie kito, kad nereiketu niekam paklusti, juk Dievas realioj bendruomenej paskiria ir realu vadova - "as pats baznycia, neaiskink" - stai is kur tas atsakymas skamba.

Jezus nebuvo dzenbudistas mistikas vienas kalnuose -jis visa laika buvo tarp zmoniu ir su zmonem. Realiais zmonem - jie kartu meldesi, giedojo himnus ir tarnavo Dievui.

taigi - teigti - as vienas sau tarnauju, nu dar pastu kas paraso, kaimynas agurku atnesa,va cia jau bendruomene - ir juokinga ir nerimta.

Zmones - baznycios:) tokie pat kaip ir vatikanas - bijo kritikos, bijo atsakomybes, bijo, kad reikes kam padeti, o neduok die da kas ora pagadins ju akivaizdoj - sugriaus ju tarnavimo Dievui sakraluma:)

Va tuo mes ir skiriames - man reikalinga reali baznycia, nes as pats, skirtingai nuo daugumos cia kalbanciu, nesu baznycia.

SAM

Vilija2006-04-29 12:45

SAM, kur aš radau taip parašyta?!

„Deja, juslinis žmogus nepriima to, kas ateina iš Dievo Dvasios. Jis tai laiko kvailyste ir nepajėgia suprasti, kad tuos dalykus reikia vertinti dvasia. Dvasinis žmogus gali spręsti apie viską, bet NIEKAS NEGALI SPRĘSTI APIE JĮ" (1 Kor 2, 14-15)

„Aš tai parašiau apie tuos, kurie norėtų jus suklaidinti. Dėl jūsų-PATEPIMAS,kurį iš JO esate gavę, jumyse lieka, ir nereikia, kad jus kas nors mokytų, nes PATS JO PATEPIMAS moko jus visko, ir JIS yra TIESA, o ne melas. Ir kaip JIS jus pamokė, taip JAME ir laikykitės" (1 Jn 2, 26-27)

„Argi nežinote, kad jūsų kūnai yra Kristaus nariai? Tad nejaugi aš, ėmęs Kristaus narius, paversiu juos kekšės nariais? Nieku būdu! Ar nežinote, kad tas, kuris susijungia su kekše, tampa vienu kūnu su ja? Ir du taps,-sako Raštas, -vienu kūnu. Taip pat kas susijungia su Viešpačiu, tampa viena dvasia su JUO. < … > Ar nežinote, kad jūsų kūnas yra šventovė jumyse gyvenančios Šventosios Dvasios, kurią gavote iš Dievo, ir kad jūs nepriklausote patys sau?" (1 Kor 6,15-19).

Tikrai, aš nepriklausau sau, bet ir nesu NIEKIENO SUSKAIČIUOTA! Aš priklausau savo Viešpačiui!

Anonimas2006-04-30 09:57

jūs nepriklausote patys sau?" (1 Kor 6,15-19).

Tikrai, aš nepriklausau sau, bet ir nesu NIEKIENO SUSKAIČIUOTA! Aš priklausau savo Viešpačiui!

Anonimas2006-04-30 10:13

Vilija, malonu, kad randi, ko reikia:)

jūs nepriklausote patys sau?" (1 Kor 6,15-19).

Tikrai, aš nepriklausau sau, bet ir nesu NIEKIENO SUSKAIČIUOTA! Aš priklausau savo Viešpačiui!

Jei jau nepriklausai sau, tai kodel nepaklusti Dievui, kuris stato baznycia - savo kuna, kurios atskiri zmones yra nariai?

Matei kada gatvej pirsta viena vaikstant?:) Arba koja?:)

Tusti plepalai vilti"As tik viespaciui priklausau ir skelbiu evangelija"

Nu paskelbi zmogui, o kas ji ismokys? baznycioj yra mokytojai, kas parodys, kaip suprasti Rasta, kas bendraus su juo - baznycioj yra vyrenieji?

Labai geras pavyzdys, kur veda teorinis bendruomeniskumas "As - baznycia". Vilija, jei butum bendruomenej, tau mandagiai pasakytu - maisai sventykla su baznycia. Persiskaityk dar karta man cituotas vietas ir pamatysi:)

Bet dabar nera kam tau pasakyti

Kaip zmogus ismoks paklusti Dievui, jei neismoks paklusti baznycios vyresniajam?

Ar jis vienas lauzys duona?

Ar jis pats pasikrikstys?

Galite kiek norit neigt baznycios reikalinguma, bet Biblija sako priesingai.

beje, ir jus, kurie taip didziuojates "savo nepriklausomumu", garantuoju, kad isgirdote Evangelija is zmogaus. Kazkas jums paskelbe, tik jus dabar naudojate ne Dievo darbui, o sau pateisinti - savo igeidziams.

Netikit?

kazkas kalbejo su jumis, kazkas pasakojo. Ne, ne taip buvo?

O dabar atsisuke i juos rodot dantis - jus visi paklyde, instituciju, "sektu" vergai, as ne toks:) Tai ir graudu ir juokinga.

Galu gale, jei itikejote skaitydami Rasta, net ir Biblija yra su zmogum susieta - kazkas ja verte, kazkas isleido -dazniausiai tai tos jusu niekinamu "paklydusiu baznyciu" zmones, o va jus "zmones - baznycios" tai tikrai neklystat…:)

Krikscionybe - ne budizmas, nemaisykit, krikscionybe be realios bendruomenes, su vyresniaisiais, mokytojais, pranasais, patarnautojais prie stalu, be duonos lauzymo, be kriksto - ne krikscionybe.

SAM

Vilija2006-04-30 15:54

atsiprašau SAM, ne visiškai tiksliai pateikiau bažnyčios apibrėžimą. Kadangi mane pataisė ne bažnyčios vyresnieji, o Šventoji Dvasia, tai ir sakau, kad

„Kur DU ar TRYS SUSIRINKĘ mano vardu, ten ir aš esu tarp jų" (Mt 18, 20). Esu gi ne šventoji, klystu ir aš. Gerai, kad Šventoji Dvasia parodo mano klaidas. Ir dar

„< … > įsižiūrėkite į mūsų tikėjimo Apaštalą ir vyriausiąjį Kunigą Jėzų, kuris kaip ir Mozė visuose Jo namuose buvo ištikimas jį paskyrusiam. Juk Jis yra pripažintas vertu didesnės garbės už Mozę, kaip didesnės pagarbos vertas statytojas už namą. Mat kiekvieną namą kas nors stato, o viso ko statytojas yra Dievas. Mozė ištikimas visuose Jo namuose, kaip tarnas būsimiems apreiškimams paliudyti. O Kristus viešpatauja Jo namuose kaip Sūnus, IR TIE NAMAI ESAME MES, jeigu išlaikytume tvirtą pasitikėjimą ir pasididžiavimą su viltimi" (Žyd 3, 1-6).

VAIKŠČIOJANTYS NAMAI… Gerai Dievo žodis sako, ar ne, SAM?

Vilija2006-04-30 23:49

Nors mūsų nuomonės skiriasi, bet vienas dalykas mus tikrai sieja-mes abu, SAM, esame kiaulės, užklydusios į Petro namus, kai šeimininko namuose nėra. Ir ne tik užklydusios, bet ir gadinančios jo namų kvapą. Todėl aš išeinu iš Petro svetainės kol dar jis pats manęs neišspyrė, o tu kaip nori. Kai sukursiu savo namus, būtinai pakviesiu tave paplepėti. Prie gilių kavos puodelio…

Anonimas2006-05-01 09:09

Nera Petro? As ir galvoju, ko mano komentaru netrina arba neperraso savaip?

Mat kaip yra:)

Taip Vilija, gerai, kad pasitaisei.Sitam poziuriu - sventyklos pritariu.Ir del 2 ar 3 prtariu.Bet sis skaicius nera pasiteisinimas neigti baznycia kaip po tokia ir kabinti jai "sektos" "vergoves" ar dar kokias etiketes ir teisintis, kad visos jos paklydusios.

Yra nuklydusiu (nemanau, kad gali but tik viena baznycia), bet yra ir nenuklydusiu.

Kaip atskirti tikra?

Tikroje savo dovanom veikia Sventoji Dvasia - kalba zmones kitomis kalbomis, pranasauja, meldziasi uz ligonius - ir skelbia Evangelija, plecia dievo karalyste, kad kuo maziau zmoniu patektu i pragara.

Siaip manau, kad kritikuoti galima visus, bet jei stojama pries baznycia, kur veikia Sventoji Dvasia - tai jau ir nedoras ir pavojingas kritikatoriui reikalas - nesaugu krapstyti Dievui aki, viliantis - tu tik mano vieno Dievas:)

Galima nukenteti.Net ir Petrui ar SAM:)

gerai, kai susikursiu savo virtualius namus, pranesk - yra toks tinklalapis Neformalai, kur neformalus krikscionys renkasi, ten ir pranesk.

SAM

Anonimas2006-05-01 15:41

reiktu pervadinti jusu bloga is "Liudiju Jezu" i "Varau ant kataliku" :)

Petras2006-05-02 10:23

Paskutinis atsiraugėjimas tai jau kaip reikiant… Fu! Stabmelgyklos smilkalais padvelkė.

Atrodo, mėšlą reikės iškuopti dažniau.

Rašyti komentarą

Tavo komentaras