BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Išskirtinis šventumas

Beskaitydamas diskusijas apie abortus, aptikau tokią sąvoką kaip gyvybės šventumas. Kas tai per daiktas? Su kuo jis valgomas? Kaip jis gaminamas? Ar jis audžiamas inkvizicijos staklėmis per tikėjimo pamokas? O gal diegiamas į žmonių galvas per istorijos pamokas kartu su didvyriškomis ir kruvinomis mūsų protėvių kovomis už kažkokią Lietuvą? Arba gal gyvybės šventumas šaudomas kariuomenėje iš patrankų, arba gal jį šaudo iš šautuvų garbės sargyba prie nužudytų kareivių kapo?..

Ne? Gyvybės šventumas - tai ne pacifizmas, ne atsisakymas imti į rankas žudymo įrankį ir prisiekti motinai Tėvynei, dėl kurios gali ramia širdimi nužudyti kitą žmogų? Gyvybės šventumas yra absoliutus tik negimusiems, o gimusieji turi didesnių vertybių už gyvenimą?..

Atrodo, norėdami įvesti gyvybės šventumą į mūsų realybę, turėtume gerokai pertvarkyti savo pasaulį. O prieš pradėdami naikinti ginklus ir kariuomenes, mes dar turėtume įveikti žudymo ideologiją - nuversti žudymą ir žudikus (karius) garbinančius paminklus, uždrausti žudymą propaguojantį istorijos mokymą, uždaryti žudymą šventinusias ir šventinančias bažnyčias…

Atrodo, gyvybės šventumas - per plati sąvoka.

Geriau ją truputį pasiaurinkim.

Ar neužtektų, jeigu šventa paskelbtume tiktai šviežią, ką tik pradėtą gyvybę, o senesnę paliktume tokią, kokia yra - šūdo vietoje?

Katalikų bažnyčios “gailestingumo” ratas, kuriuo ji naudojosi savo klestėjimo metais:
Eretikai pririšami prie rato, jį sukant kaulai sulaužomi. Tai buvo lėta ir baisi
mirtis. Vienuoliai (dažniausiai Domininkonų)  sukdavo ratą kol žmogus
būdavo paverčiamas odos maišu. Šiandien daugelis katalikų tiki, kad jų bažnyčiai rūpi kažkoks “gyvybės šventumas”.

Rodyk draugams

Komentarai (17)

deimantukas2008-06-04 07:01

Dar šventa reikia paskelbti ir mirusius.
Tą laikotarpį ,kai žmogus gyvena,reik tikrai sulyginti su šūdu.
Nors ir taip beveik jau sulyginta,bet dar reik,kad seimas patvirtintų.

Petras2008-06-04 07:14

Mirusieji šventais seniai paskelbti. Motina Bažnyčia šventaisiais skelbia tik mirusiuosius, todėl ir melstis galima mirusiesiems, o Visų Šventųjų diena lapkričio pradžioje yra mirusiųjų diena.

Taigi mirusiųjų kultas seniai įvestas. Galima drąsiai sakyti, kad tai - mirties bažnyčia. Kur mirtis, ten visada kunigas. Kas šauna į galvą, kai išgirsti "kryžius"? Ką reiškia prie pavardės padėtas kryželis?..

aralzero2008-06-04 11:35

Kažkada bažnyčia reguliavo gimstamumą ir šeimą, dabar seimas bando…Bet kokia gyvybė yra šventa, ne tik ka tik gimusi, bet ir jau gerokai pagyvenusi:).Nemanau, kad tokius dalykus reikėtų įsprausti į kažkokius neveikiančių įstatymų rėmus.

eklipas2008-06-05 23:13

"šventą tiesą sakai", kiek šioje įprastoje frazėje šventumo? Gal iš užlenkiau per daug su tuo gyvybės "šventumu" :))) turėjau omenyje jos kainą, tiksliau kainos nebuvimą, dar tiksliau neįkainuojama vertybė.
Dabar gi, kai geriausias siūlomas laiko praleidimas gyvenime (gerai skamba: "praleisti laiką gyvenime" :) yra shoping'as todėl į žmogaus gyvybę žiūrima kaip į prekę - kol nesupakuota vitrinoje kaina nulinė, o po to, kai išstatyta ir įkainuota, vertė po truputi krenta baigiantis garantiniam laikui ir į senatvę kainuoja tiek kiek ir prieš pateikiant publikai (gimstant) t.y. "šūdo vietoj"

Petras2008-06-06 00:14

Dėl aiškumo turiu pasakyti, kad gyvybę iš tiesų, be jokių "užlenkimų", laikau šventa, o žmogaus gyvenimą - absoliučia vertybe.

Štai kodėl subrendęs žmogus man nėra mažiau vertingas už žmogaus gemalą.

Kartais pažiūriu į savarankišką gyvenimą neseniai pradėjusius du savo sūnus ir pašiurpstu pagalvojęs: jeigu kiltų karas, valstybė be jokių skrupulų nekaltus mano vaikelius su bažnyčios palaiminimu pasiųstų į skerdynes. Mano vaikai - nebe gemalai, juodaskvernių užtarimo jie nesulauktų.

Akivaizdu: bažnytininkai kelia triukšmą tik dėl gemalų, o žmonės jiems buvo ir tebėra priemonė.

Skeptikas2008-06-06 09:10

Išeitų, Petrai, žmogaus gemalo tu nelaikai žmogumi?

Petras2008-06-06 09:50

Skeptikui.
Štai ant mano stalo kiaušinis. Prietaringi vegetarai jį bijo valgyti, nes kiaušinis gali būti apvaisintas. Tačiau reikia itin audringos vaizduotės, kad kiaušinį galėtumei palaikyti viščiuku.

Tačiau ateina laikas, ir užperėto kiaušinio nebevalgome, šlykštimės - jo viduje būna kažkas panašaus į gyvį. Kada tas momentas, kai užperėtas kiaušinis tampa viščiuku, o spermatozoido apvaisinta kiaušialąstė - žmogumi?

Nesu biologijos specialistas, bet manau, kad vieno tokio momento apskritai nėra. Žmogaus kūrimas - procesas, o ne vienkartinis burtų lazdelės mostelėjimas. Nuostabus dalykas, kad šiame žmogaus kūrime Kūrėjas pakviečia dalyvauti ir mus - tėvus. Puiku, jeigu tėvai dalyvauja savo apsisprendimu, o ne prievarta.

Kada kalbame apie gyvybę, turime nepamiršti, kad ir spermatozoidas, ir kiaušialąstė, ir vištos kiaušinis yra gyvi. Aplink mus pilna gyvybės, ir pagal Kūrėjo planą vieni gyviai naikina kitus, bet nesunaikina gyvybės. Mes laikome, kad pats tobuliausias, vadinasi, ir vertingiausias iš visų kūrinių yra žmogus.

Kaip jau sakiau, jo kūrimas - procesas, be to, tai labai ilgas procesas, kuris prasideda anksčiau, nei apvaisinama kiaušialąstė. Kartais žmogus apsisprendžia ir pasitraukia iš šitos kūrybos. Ir kuo vėliau jis pasitraukia, tuo didesnė padaroma moralinė bei psichologinė žala. Dabar bažnytininkai norėtų pasiekti, kad gemalo sunaikinimas būtų prilyginamas nužudymui, t.y. kriminaliniam nusikaltimui.

Pagal šitą logiką išeitų, kad ir vegetarai yra teisūs, jeigu vištos kiaušinį laiko viščiuku.

Jeigu bažnytininkai spermatozoido nelaiko žmogumi - tik apvaisintą kiaušialąstę ir pripažįsta žmogaus pasirinkimo laisvę, tai jie, norėdami mus apsaugoti nuo kiaušiažmogio žudymo, turėtų mokyti mus apsispręsti anksčiau, dar iki apvaisinimo. Bet Vatikano marazmatikai, plepėdami apie vaisiaus apsaugą, kažkodėl draudžia apsaugos priemones! Kas čia per velniava? Neseniai spaudoje šmėkštelėjo žinutė, kad Vatikano kardinolai rengiasi leisti naudotis prezervatyvais AIDS sergantiems žmonėms. Kol kas tokio senukų leidimo nemačiau, o jų požiūris į žmogų yra daugiau negu žiaurus.

Todėl, žinodamas juodaskvernių požiūrį į žmogų kaip priemonę ar veislinį gyvulį bei girdėdamas jų pirsčiojimus apie gemalo apsaugą, aš priverstas klausti: ko iš tiesų siekia šitie klastūnai, lįsdami į sutuoktinių lovą su savo draudimais ir įsakymais? Kažką apsaugoti ar įvaryti į kampą?

eklipas2008-06-06 11:31

to skeptikas
Kas įdomiausia, visi labai greitai užmiršta koks tikslas tos abortų-eutanazijos diskusijos.
Ar ne Skeptike?
Bandot vis pasikasti po kriščionybe, po Jėzumi… Čia kaip pilies apgultyje, kadangi nesuvokiat (na ką dabar padarysi - neduota) ant ko viskas laikosi, bandote "pasikasti" dalykuose kuriuos manote kad žinote. Bet ten ir sustosite, nevarkite… įėjimas tik pro paradinius vartus :)
Viskas paprasta - "Nežudyk!"
…ir galima ieškoti visokių "humanistinių", "etinių-socialinių" bei "medicininių" pasiteisinimų. Tad jeigu atkreipsit dėmesį į visus eutanazijos ar abortų šalininkų pasisakymus, pastebėsite jog jie ir skamba lyg PASITEISINIMAI :)) Vansi yr pozityvas, giliai širdyje (turiu omenyje pasąmonę čiut kas :) visiems gyvybė neįkainuojamai brangi (todėl šventa).
Iš kart skeptikus ir netikinčius galiu nudžiuginti: visą tai galite traktuoti kaip rūšies esančios mitybos grandinės viršūnėje (kartu su kai kuriais mikroorganizmais) t.y. mūsų visų instinktu išlikti kartu, gyviems ir "uber alles", jeigu krūpčiojat nuo žodžio "gyvybės šventumas". :DD

deimantukas2008-06-06 11:52

Kai įsigijom katytę-beveik visi be išimčių patarė-išpjaukit sėklides.Išpjauk,nes per morčių los ir los.Nepjoviau ir nepasidaviau pagundoms.Per morčių būna siaubinga.Dabar kiek mažiau.Bet ji sveika ir pilnavertė.Ir aš labai džiaugiuosi.Bet ką aš čia kalbu apie katytę,kai kalbame apie šventus dalykus-žmogaus gyvybę.

Petras2008-06-06 12:38

Perskaičiau Eklipo komentarą, bet negaliu pasakyti, ar aš jam pritariu, ar ne. Eklipai, ar negalėtumei savo mintį išdėstyti šiek tiek nuosekliau, be šuolių? Dabar, kad jau užsiminei apie pasąmonę, tai iš tiesų šiek tiek primena plūstelėjusį nesutvarkytą pasąmonės turinį.

Man būtų aiškesnė tavo mintis, jei atsakytumei į tokius klausimus:

Ar šventa ir saugotina yra ir gimusio žmogaus gyvybė, ar tik žmogaus gemalas? Ar galima kuo nors pateisinti gimusio žmogaus žudymą - tarkim, teisingumu, kova už tėvynę, už tikėjimą, motinos bažnyčios palaiminijmu?

Ar vištos kiaušinis yra viščiukas?

Kiek apima tavo cituotas įsakymas nežudyti? Tik savo bendruomenės narius (Senasis Testamentas), visus žmones, nežiūrint tautybės ir tikėjimo (Jėzaus mokymas) ar apskritai visus gyvus padarus (vegetariškas variantas)?

Nelabai supratau vis pabrėžiamų užuominų apie kažkokius pasiteisinimus, bet tiek to, nenoriu kišti pirštų prie svetimų jausmų ir projekcijų. Man įdomi tik pati bažytininkų nuolatos vartojama gyvybės šventumo sąvoka ir jos ribos. Aš iš savo kampo matau labai jau ankštas kardinolų nubrėžtas ribeles - jos apsiriboja moters gimda…

Redagavo Petras 2008-06-06 13:30

deimantukas2008-06-06 13:37

Aš kiaušinį valgau ramiai, pasigardžiuodamas priešingai negu,jei reiktų suvalgyti,pavyzdžiui sraigę.

deimantukas2008-06-06 13:44

Beje,manau,kad užsimezgęs vaisius moters isčiose-jau yra žmogus.Nežinau,kada tai prasideda,nes nenusimanau,bet,kai pamatau nėščią moterį-manau,kad ji nešioja žmogų ir jo žudyti nevalai.

Petras2008-06-06 15:52

Kai pamatau nėščią moterį, aš irgi neabejoju, kad ji nešiojasi vaiką. Tegu dar ir neišsivysčiusį, negražų, kažkokį raukšlėtą, bet - žmogų. Nė už ką negalėčiau jo žudyti.

Kažkodėl prisiminiau nekdotą. Autobuse keleiviai bara jauną merginą, kuri neužleidžia vietos senutei.
- Kaip tau ne gėda? Ar nematai, kad ji sena ir bejėgė? - klausia vairuotojas.
- O aš nėščia, - atsako mergina.
- Nu, kažkaip nematyti… - suabejoja vairuotojas, nužvelgęs jos pilvą.
- O tu nori, kd po penkių minučių jau būtų matyti? - atšauna būsimoji motina.

Tai va, turim problemą - jeigu kardinolai dar labiau sugriežtins savo reikalavimus, teks laidoti ant žemės nutiškusią spermą. Taip sakant, pagarbiai, su visomis šventomis bažnytinėmis apeigomis… O kodėl ne?

eklipas2008-06-06 21:58

Dėl gyvybės, žmogaus gyvybės kaina nuo užsimezgimo (apvaisinta kiaušialąstė prisitvirtina prie gimdos sienelės ir auga) iki kol veidrodėlis rasoja karšinčiaus panosėje, yra vienodai neįkainuojamai šventa (nepriklausomai nuo genties, tikybos, rasės ir t.d.). Taip man atrodo turėtu būti.
Tai liečia tik žmones.
Šiuo atveju lyginti su žmogaus šiuo gemalą su kiaušiniu netinka, argumentavimo klaida, nes klausimas ne biologinis, o etinis. Mes juk valgom ne tik kiaušinius, bet ir vištieną. Žmogaus atveju, pagal šią kulinarinę logiką, po abortų turėtu sekti kanibalizmas. :)
Dėl pasąmonės ir kaltės jausmo "medicininio gyvybės nutraukimo" entuziastų stovykloje, pasiklausykite jų argumentų - jie skamba kaip nuolatinis teisinimasis.

Petras2008-06-06 23:19

Eklipui.
Dabar aiškiau. Nesupratau tik vieno dalyko: kaip gyvybės klausimas gali būti tik moralinis, bet ne biologinis? Išeitų, gyvybė yra moralės, o ne biologijos sąvoką? Jeigu taip, kam tada vartoti tokius terminus, kaip apvaisinimas? Kam ta biologinė riba ("nuo apvaisinimo"), jeigu klausimas neturi nieko bendro su biologija, o yra tik moralinis? Gerai, sakykime, sutinku. Tokiu atveju būkim nuoseklūs iki galo, neprieštaraukime patys sau: kadangi spermatozoidai irgi gyvi, o biologinę apvaisinimo sąvoką išmetame, tai moralinę žmogaus sąvoką galim pratęsti iki spermos. O kodėl ne?

Aiškumo dėlei turiu pasakyti, kad viščiuko ir kiaušinio klausimas su kanibalizmu neturi nieko bendro. Tarkim, aš esu vegetaras ir nevalgau nei vištienos, nei kiaušinienės. Taigi nei kiaušiniui, nei viščiukui nieko negresia.

Todėl gali svarstyti drąsiai, be jokių moralinių pasekmių: kiaušinis yra viščiukas ar dar ne?

eklipas2008-06-07 10:23

Na, mes čia lyg ir pradėjom nagrinėti ne biologinę, o etinę problemą.. ne KAIP skyla besidaugindamos gemalo ląstelės ar KAIP cholesterolis įtakoją sklerozę, o KODĖL mums žmogaus gyvybė tokia vertinga.. Ir visai nesvarbu ar kiaušinienė su lašinukais ar be. Todėl nereikėtu taikinio nešioti po visą pievą :)

eklipas2008-06-07 10:29

Iš kart atsiprašau, kad reiškiu mintis metaforom, bet kažkaip kitaip nesi gauna, arba psichinis defektas arba nežinau kas… tik pabandau pasakyti tiesiai ir iš kart rėžiuosi į tankius atmosferos sluoksnius.. oops, bet čia jau kita tema :)

Rašyti komentarą

Tavo komentaras