BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Išminties iliuzija

Suskambus didžiajam šventyklos varpui, Buda paklausė savo mokinio ir asmeninio tarno Arnandos: “Iš kur atsklinda varpo garsas?”
“Iš varpo.”
“Iš varpo? - nusistebėjo Buda. - O jei nebūtų varpo lazdos, iš kur atsirastų tas garsas?”
“Iš lazdos! Iš lazdos!” - greitai pasitaisė Ananda.
“Iš lazdos? Jei nebūtų oro, kaip atsklistų tas garsas?”
“Taip! Žinoma! Jis ateina iš oro!”
“Iš oro? - vėl paklausė Buda. - Bet jei neturėtum ausų, negirdėtum varpo dūžių.”
“Iš tikrųjų! Kad juos girdėčiau, reikalingos ausys. Vadinasi, šis garsas iš mano ausų.”
“Iš ausų? O jei neturėtum sąmonės, kaip tu suprastum, kad tai varpo garsas?”
“Tada šį garsą sukuria mano sąmonė.”
“Sąmonė? Bet, Arnanda, jeigu neturėtum proto, kaipgi girdėtum varpo garsą?”
“Vadinasi, jį sukūrė mano protas.”
(”365 dzen”, leidykla “Verba vera”, 2004, p 254)

Buvau bepatikįs šituo mokymu, bet nuėjau prie šventyklos ir nustebau: vienu metu lyg susitarę ten ėmė rinktis žmonės - kaip tik tada, kai iliuzinis varpininkas išsigalvota lazda ėmė daužyti per nesantį varpą…
Kur galėjo būti klaida?
Visas budisto minčių vėrinys prasidėjo nuo to, kad protas dirbtinai suskaldė vieną reiškinį - garsą. Tada protui ėmė vaidentis, kad garsas kyla arba iš varpo, arba iš lazdos. Lygiai taip pat galime klausti, ar vaikas atsiranda iš tėvo, ar vaikas atsiranda iš motinos. Vaikas neatsiranda arba iš tėvo, arba iš motinos, vaikas atsiranda iš tėvo ir iš motinos, susijungus dviems ląstelėms, o garsas nekyla arba iš varpo, arba iš lazdos…
Patraukęs klaidingu keliu, protas priėjo išminties iliuziją.
Žinoma, susitarę galim tikėti, kad viskas - proto iliuzija. Nėra nė garso, nė jo sušauktų žmonių - tai proto iliuzija, kad prie šventyklos renkasi žmonės ir klausosi Budos. Tokiu atveju Buda kalba ir moko tuščiai - jis bendrauja su savo haliucinacija.
Religiniai Rytų išvedžiojimai yra tas pats, kas ir Vakarų teologija - tuščias proto žaidimas su savimi.
Budistų siūloma meditacija - puiki priemonė nuraminti protą ir susikaupti, bet jeigu joje ieškosi išsigelbėjimo, jį rasi ne ką greičiau, kaip ir stačiatikių stebuklinguose paveiksluose, katalikų magiškuose ritualuose arba protestantų giedorių sektikėse.
Tu pats niekaip neišsigelbėsi. Nei vienas, nei būriu.

Kada tai supratau ir netekau vilties, tik tada pradėjo rastis Viltis.

Rodyk draugams

Komentarai (8)

Anonimas2005-11-25 11:50

:)

aralzero

IceBLue2005-11-25 13:39

ačiū, Petrai už gerą žodį:) labai padeda morališkai tokie komentarai:) gero savaitgalio.

Ajona2005-11-25 20:54

Visiškai pritariu, IceBLue. Man tokie Petro pamąstymai irgi labai padeda.

Anonimas2005-11-25 20:59

…"bet jeigu joje ieškosi išsigelbėjimo, jį rasi ne ką greičiau, kaip ir … protestantų giedorių sektikėse"…

Cia apie siauliu laisvuosius …, ar ka kita turejote mintyse?

o gal apie Pauliu ir Sila… kurie giedojo?

Anonimas2005-11-26 16:10

Pone Petrai, man atrodo, kad ne visai teisingai suvokiate, kokia to žodžio "iliuzija" prasmė budizme. O dėl paskutinių jūsų sakinių: jeigu aš gimiau ten, kur per visą savo gyvenimą nieko negirdėjau apie Jėzų Kristų, tai reiškia, kad aš pasmerktas? Yra tik vienas teisingas kelias?

kinder2005-11-26 23:13

"Tu pats niekaip neišsigelbėsi. Nei vienas, nei būriu."

Čia daroma prielaida, kad yra ar reikia iš kažko išsigelbėti. O jei aš neturiu būti išgelbėtas, nes niekad ir nebuvau "neišgelbėtu"?

Tenka pastebėti, kad krikščionys turi įsišaknijusį mastymą, kad turi būti išgelbėti.

Kažkas kažkada sugalvojo, kad žmonės užsitraukė nuodėmę ir nuo jos turi būti išgelbėti. Ėmė didžiulė banda ir patikėjo. Kuo tai pagrįsta?

Dievas sukūrė žmogų ir davė laisvą valią bei įsakymą (kaip tie du suderinami?) kaip elgtis. Žmogus turėdamas laisvą valią, tą įsakymą sulaužė ir turi būti išgelbėtas.

Kodėl Dievas turėtų būti sukūręs žmogų ir tokias taisykles? (Gi jis turėjo sugalvoti, jog nepaklusus jo įstatymui, žmogus turės amžių amžius kentėti). Matote begalinę meilę? Aš – ne.

Arba aš nieko čia nesuprantu, arba tai tikrai labai skylėta sistema.

Petras2005-11-27 21:41

Oho, kiek komentarų! Labai džiaugiuosi, kad mano rašinėliai sudomina žmones.

Gaila, kad anoniminių komentarų autoriai niekaip nepasirašo. Jeigu pasitaiko vienas anonimas, susigaudyti nesunku. O jeigu du ir daugiau?

Mėginsiu atskirti.

Pirmajam anonimui turiu atsakyti, kad išsigelbėjimo nei aš, nei jis neras nei pas Šiaulių, nei pas Pabradės laisvuosius, nei pas katalikus, nei pas liuteronus, nei jokioje kitoje sektoje. Yra vienas Gelbėtojas, Jis ir gelbės.

Antrajam anonimui galiu atsakyti, kad ir aš nieko negaliu išelbėti, todėl nieko ir nepasmerksiu. Nežinau, kodėl vieniems Išmintis atėjo Biblijos, kitiems - Vedų pavidalu, kodėl vieni mokosi ir Jėzaus, kiti - iš Budos, o tretieji iš nieko nesimoko, tik atlieka tuščius ritualus savo sektose. Mano nuomone, kur kas sunkesnis likimas pastarųjų, nes Jėzus sakė: kas nežinojo ir darė blogai, tas gaus mažai rykščių, o kas žinojo ir darė blogai, tas gaus kur kas daugiau. Pagal Jėzaus mokymą įstatymo nežinojimas yra lengvinanti aplinkybė (skirtingai nei pagal pasaulio įstatymus), todėl šiuolaikiniai Rašto aiškintojai , kurie moko, pavyzdžiui, garbinti stabus, nors žino, kad Raštas tai draudžia, turėtų susilaukti kur das daugiau pylos už tuos, kurie nieko nežinojo apie jokią Bibliją, o Vedos jiems tai daryti nedraudžia.

Bet aš nenoriu įsipainioti į išvedžiojimus apie svetimų žmonių problemas. Mano nuomone, kiekvienas turime savo viduje pakankamai gerą kompasą, tik reikia sąžiningai juo naudotis.

Aš nepretenduoju į budizmo žinovus, nos Budos mokyme radau daug Išminties. Bet šį sykį rašiau apie konkretų koaną ir konkrečią logikos klaidą jame.

Rytų meditacinis susikaupimas ir rimtis yra priešingybė Vakarų religijų išoriniam ritualų blizgesiui, triukšmui ir tuščiai pompastikai. Nei katalikai, nei stačiatikiai, nei protestantai niekada nesutiks eiti pas Dievą savo kambarėlyje, kaip to mokė Jėzus. Religingų žmonių nebepakeisi, jauno vyno nepilsi į senus vynmaišius. Bet jaunimas, kuris dar nėra užsklijavęs akių religinėmis etiketėmis, rankų suspančiojęs rožiniais, o galva neapdujusi nuo smilkalų, galėtų perimti Rytų meditacinę rimtį ir rimtyje kreiptis į Dievą. Mano, krikščionio, supratimu, pati meditacija (kaip ir tušti vakariečių ritualai) nė vieno neišgelbės, bet gali padėti kreiptis į Gelbėtoją.

O išsigelbėti nori visi. Vieni gelbstisi nuo karmos rato, tikėdamiesi jį sustabdyti, kiti gelbstisi nuo amžinosios mirties. Pastarieji perka mišias, induligencijas, ieško užtarimo pas kunigą, kiti tikisi išsigelbėti grupėmis, įsiregistravę specialias sektikes.

Tuo požiūriu visos religijos yra panašios - jos moko, kaip būtų galima IŠSIGELBĖTI ir žada už tam tikrą mokestį patarpinikauti.

Atėjus Jėzui, religijos ir jų ritualai tampa nebereikalingi, nes Jėzus pats gelbsti saviškius. Reikia besąlygiškai pasitikėti Jo valia, ir viskas vyksta tarsi savaime.

Aš savo rašiniais liudiju, kad tai tiesa. Jėzus gelbsti nuo amžinosios mirties, gydydamas žmonių sielas. Jis gydo gyvuosius, o ne mirusius, gydo dabar, o ne kažkada vėliau, po mirties. Kai Jis ėmėsi manęs, mano gyvenimas iš esmės pasikeitė.

Jeigu ne Jis, jūs šių eilučių tikrai neskaitytumėte. Nežinau, ar dabar apskritai gyvenčiau…

Bet aš niekam nebruku savo kelio. Kam nereikia gydytis - tegu nesigydo. Kartais manęs pažįstami prašo, kad įkalbėčiau jų brolius ar draugus nebegerti alkoholio. Nė vieno neatkabinėjau ir neatkabinėsiu. Bet jei kas nors apsisprendęs paprašys patarimo - padėsiu kiek galėdamas.

Kinder, jeigu tau atrodo, kad gyveni sveikame pasaulyje ir esi visiškai sveikas, tai tikrai nesuk galvos nei dėl gydymų, nei dėl gelbėjimų. Aš tavęs tikrai neįkalbinėju.

Tačiau Kinder pataikė beveik į centrą, sakydamas, kad Jėzaus mokymas yra "skylėta sistema". Iš tiesų Jo mokymas nėra nei teologinė, nei filosofinė sistema. Sistemas ir kanonus po Jo kūrė patys žmonės, norėdami Gerąją Naujieną pritaikyti labai praktieškiems pasaulio poreikiams. Pavyzdžiui, norėdami išsaugoti savo pajamas iš garbinamų atvaizdų tapybos, vienuolynai "įteisino" ikonų garbinimą, siekiant užvaldyti religingas minias, buvo atkurta kunigų profesija, siekdama apžioti žydų ir kitų turtingesnių žmonių turtą bei išsaugoti savo įtaką, katalikų bažnyčia įsteigė "šventąją" inkviziciają genocidui organizuoti ir t.t. Nusikaltimams pateisinti visada reikalinga tam tikra idelologinė sistema.

Jėzus nieko panašaus nedarė.

Jėzus apskritai nemokė jokios religijos ir ritualų. Jis mokė Gyvenimo, o ne religijos. Gaila, kad į Jo nurodymus mažai kas žiūri rimtai, o vietoj Jėzaus siūlytos gyvensenos daugelis išmoko savo pačių susikurtų religinių ritualų ir tradicijų.

Žydrūnas2009-08-19 13:49

Kvailiau ir nesugalvosi - budizme ieškoti logikos :)))
Ne iš to galo žiūrite bičiuliai.

Rašyti komentarą

Tavo komentaras