BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Du tikėjimai

- Petrai, ar buvai tame vienuolyne?.. - ji pasakė vienuolyno pavadinimą.
- Ne, nebuvau.
- O tame?.. - ji pasakė kitą pavadinimą.
- Nebuvau ir tame, - papurčiau galvą.
- Petrai,  tu nesilankai pas vienuolius? - nustebo mano pažįstama. Paskaičiusi liudijimų, tikriausiai palaikė mane religingu žmogum. - Nenuvažiuoji pas šito lomo žmones?
- O kodėl turėčiau? - patraukiau pečiais. Man jos elgsena atrodė kažkokia keista.
Ji šiek tiek patylėjo, kažką intensyviai galvodama, paskui parinko argumentą:
- Bet, grybaudamas vienas, gali taip nusigrybauti, kad niekada neberasi kelio!
- Kodėl - vienas? - dabar nustebau ir aš. - Su manim visada mokytojas.
Ji žiūrėjo keistai, tarsi kažko negirdėdama.
“Be reikalo netiki mano mokytoju”, - norėjau jai pasakyti, bet prikandau liežuvį.
Mudu pakeitėm temą ir išvengėme ginčo.


Religija prieš Jėzų


Rodyk draugams

Komentarai (8)

Anonimas2005-09-19 09:13

Nesuprantu tokios pozicijos. Privalu mokytis iš davasios tėvų.

Petras2005-09-19 09:38

"Ir nė vieno nevadinkite savo tėvu žemėje, nes jūs turite vieną Tėvą, esantį danguje. Ir nesiduokite vadinami mokytotais, nes vienas yra jūsų Mokytojas - Kristus". Mt 23:9,10

Tai kas mes esame, jei neturim čia savo šventųjų tėvų ir mokytojų?

"O jūs visi esate broliai". Mt 23:8

Joakimas2005-09-19 10:00

Na ir aš nemanau, kad reikia kažką vadinti dvasiniu tėvu ar būtina važinėti po vienuolynus. Tačiau krikščionys tarpusavyje ne tik broliai - jie sudaro vieną organizmą.

1 Kor 12,27 Jūs esate Kristaus kūnas ir atskiri jo nariai.

Jei Pauliaus laiškus irgi laikai Dievo apreiškimu žmonėms, tai visas to laiško 12 skyrius kalba apie tai, kaip Dievas dalina dovanas bendruomenės - Kristaus kūno nariams, kad jie vienas kitą skatintų, mokytų, gydytų. Taigi Kristus dabar veikia per žmones, tame tarpe ir per tave. Taigi nieko tokio, kad ir per tave Kristus dabar mokytojauja. Lygiai, nėra blogai, jei Kristus per kitą krikščionį nori ką nors pamokyti ar perspėti.

Petras2005-09-19 10:32

Užsispyrimas tų žmonių! Jokiu būdu nesinori perskaityti Jėzaus žodžių taip, kaip parašyta - būniai reikia ką nors pataisyti.

Jeigu Jėzus moko per mane, tai vis tiek moko Jėzus, o ne aš. Negi sunku suprasti? Aš galiu jus imti mokyti garbinti stabus, prisiekinėti, atlikinėti kartu su visais stabmeldykloje magiškas apeigas, bet jūs netikėkit manimi, nes tokiu atveju būsiu toks pat apsišaukėlis, kaip ir kiti "dvasios tėvai" bei tariamieji mokytojai.

Šventieji tėvukai ar Tėvas, gudrieji mokytojukai ar Mokytojas - šitos alternatyvos neišvengs nė vienas gudrustis, kad ir kaip norėtų pasislėpti bendruomeniniuose krūmuose.

Mat ir Jėzaus sekėjų bendruomenė turi vieną vienintelį Mokytoją, o štai kitokios oraganizacijos labiau pasikliauja savais mokytojukais.

Anonimas2005-09-19 11:03

(Komentaras ne į temą. Ištrinta)

Redagavo Petras 2005-09-19 11:17

ukla2005-09-19 13:47

bent man asmeniškai - bendruomenė būtina. Būtina tam, kad iš tikro nenusigrybaučiau, būtina tam, kad kažkieno šnabždesį ar priklydusią mintį, nepalaikyčiau Jėzaus žodžiais…

Tik būdama tarp bendraminčių aš galiu pasitikrinti - ar nenuklydau nuo kelio.

Petras2005-09-19 14:37

Ukla, o kas tau draudžia priklausyti Kristaus sekėjų bendruomenei? Svarbu, kas yra tos bendruomenės vadovas ir mokytojas - pats Tėvas ir Mokytojas ar šventieji tėvukai ir Šventojo Rašto tobulintojai?

Kristaus mokiniams mokytojauja ir viešpatauja pats Mokytojas bei Viešpats. Graži Evangelijos metafora - Kristaus kūno galva yra pats Kristus. Jeigu žmonės paklustų Jam ir tik Jam, jie nebūtų prisistatę stabmeldyklų, patraukę brolis prieš brolį į šventuosius karus, neklystų į magiją, inkviziciją, sektantišką ribotumą bei kitus dalykus, kurių moko mirtingieji žmonės.

kinder2005-09-20 16:35

Jei vienas žmogus nusigrybauja – ne tokia jau ir bėda.

Bendruomenė taip pat gali nusigrybauti. Ir tai yra blogiau. Manau daug krikščionių sutiktų, kad didžioji dalis mūsų žmonijos nusigrybavo. Tokiu atveju, tikrinimas ar gerai eini, žiūrint į kitus nebūtinai bus protingas sprendimas.

Vadovautis kiekviename iš mūsų esančiame mokytojuje yra gerai. Tai nereiškia, kad kitką būtinai reikia atmesti.

Rašyti komentarą

Tavo komentaras