BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Celibato logika ir pedofilija

Kodėl pedofilijos nusikaltimais garsėja tik katalikų hierarchai, o kitų konfesijų Dievo atstovams to neprikiši? Kartu su naujais ir naujais bažnyčios skandalais ateina atsakymas.

Celibatas? Draudimas normalių lytinių santykių? Ta mintis pirmiausia šauna į galvą. Juk visų kitų religijų šventikai nekovoja prieš natūralius lytinius santykius. Celibato žymė bene labiausiai išskiria katalikų kunigus iš viso gausaus šventikų, žynių, šamanų būrio. Tačiau ji ne viską paaiškina.

Seniai žinoma, kad rekrūtų kariuomenėse, kalėjimuose, kunigų seminarijose, vienuolynuose sveiki nuo moterų atskirti vyrai imasi homoseksualių lytinių santykių. Tokiu būdu gelbstisi ir suvaržytos moterys. Tačiau lytinis badas gali paaiškinti tik homoseksualizmą. Kuo čia dėta pedofilija?

Pasirodo, pedofilijos idėja slypi pačioje celibato logikoje. Norėdami suprasti kunigo pedofilo mąstyseną, turime suprasti pačią celibato idėją.

Idėja labai paprasta: jaunam hormonų audrų blaškomam klierikui įkalama į galvą, kad natūralūs ir normalūs lytiniai santykiai su moterimi yra nuodėmė. Tai šlykštu, kūniška, žema. Ir štai tas klierikas arba jaunas kunigėlis eina gatve, dairosi į šalis, dalyvauja mišiose, kur tiek daug visokiausių žmonių - ir vyrų, ir moterų, ir vaikų, ir suaugusių. Ir jam nieko daugiau nerūpi, tik… Na, patys suprantat - alkanas žmogus apie nieką daugiau negalvoja, tik apie maistą, lytiškai išbadėjęs žmogus galvoja apie kokį nors kitą labai konkretų dalyką.

Ką jam rinktis? Kitą vyrą, kokį berniuką? Bet juk tai nuodėmė! Taip nuodėmė, bet juk natūralūs lytiniai santykiai su moterimi - irgi nuodėmė. Tai koks skirtumas, ar tu išsikrausi su moterimi, ar su penkerių metų mergaite, ar su kelių mėnesių kūdikiu? Nuodėmė ir vienu, ir kitu atveju.

Pedofilija tolygi natūraliems lytiniams santykiams. Pedofilija - natūralu. Tokia celibato logika.

Padaręs nedidelį minties šuolį, jaunas kunigas ar klierikas tampa įsitikinusiu pedofilu. Skaitant apie kunigų pedofilų nusikaltimus, matyti, kad jiems nelabai svarbu, ką prievartauti - berniukus ar mergaites, suaugusias moteris ar kūdikius. Be to, jie nesibodi ir lytinių santykių su vyrais. Pedofilija - tai tik viena iš daugelio nuodėmių.

Celibato logikoje slypi atsakymas į dar vieną ramybės neduodantį klausimą: kodėl aukštesnieji hierarchai taip atsainiai žiūri į savo žemesniųjų lytinius nusikaltimus?

Pernai Europa pašiurpo sužinojusi apie Airijos katalikų vienuolių lytiškai išnaudojamus beglobius vaikus, bet dar šiurpiau buvo skaityti labai atsainų Romos popiežiaus ilgai stenėtą ir pagaliau išstenėta laišką, kuriame jis net piršteliu nepagrūmojo pedofilijos nusikaltimus slėpusiam Airijos kardinolui. Kaip tai suprasti?

Dar anksčiau JAV ilgai ir sunkiai vyko pedofilijos nusikaltimų tyrimai, kur kunigų pedofilų aukų priskaičiuota apie 100 tūkstančių. Didžiausia tyrimų kliūtis buvo aukštesnioji hierarchija, kuri daugelį metų dangstė nusikaltimus, o vėliau visomis išgalėmis trukdė tyrimus atliekantiems pareigūnams. Kodėl? Ar ne geriau atsikratyti nusikaltusio kunigo ir nusiplauti rankas?

Grįžkime prie celibato logikos. Šita logika vadovaujasi ne tik kunigas pedofilas, ji būdinga visai katalikų hierarchijai - ir klierikams, ir kunigams, ir vyskupams, ir kardinolams, ir pačiam celibato autoriui bei palaikytojui - popiežiui. Jiems visiems pedofilija - tai tik viena iš nuodėmių, o už nuodėmes reikia atleisti.

O gailestingumas, atjauta, paprasčiausias žmoniškumas? Juk nuo kunigų pedofilų nukentėję vaikai patiria ne tik fizinę, bet ir labai sunkią moralinę traumą, po kurios daugelis neatgauna pusiausvyros visą gyvenimą. Argi galima pro pirštus žiūrėti į tragedijas?

Taip mąsto paprasti mirtingieji. Hierarchijos mąstymas yra truputį kitoks.

Pirmiausia reikia žinoti, kad žmogaus mąstyseną lemia gyvensena. Demokratinėje visuomenėje gyvenantis žmogus mąsto vienaip, kur nors džiunglėse valstybės nematęs indėnas - kitaip, visą gyvenimą autoritariškai muštruojamas saldafonas - dar kitaip. Hierarchinė pasaulio struktūra, kur vienas žmogus aukštesnis, didesnis, vertesnis už kitą, irgi paveikia protą. Kardinolui ar vyskupui gali atrodyti, kad kunigas pedofilas yra daug vertesnis už jo išprievartautą penkerių metų mergaitę, nes kunigas hierarchijos laipteliuose stovi gerokai aukščiau. Paprastiems mirtingiesiems nėra ko lygintis su tais, kurie pasikėlę aukštai virš jų į nepasiekiamas sakyklas. Negi kieme numestą šiukšlę mėginsi prilyginti banke padėtam tūkstančio litų banknotui?

Štai kodėl bažnyčia tokia šalta ir negailestinga kunigų pedofilų aukoms - ji negali pažeisti savo pačios vertybių hierarchijos.

Celibato logika savotiškai paveikia ir tikinčiuosius bei jų vaikus. Ji sukuria nerealų, mistifikuotą kunigo įvaizdį.

Katalikų hierarchija - labai uždara struktūra, daug uždaresnė už bet kokią kitą religinę sektą. Paprasti bažnyčių lankytojai ir išlaikytojai mato tik išorinę, fasadinę, ritualinę savo bažnyčios pusę. Vidinis hierarchijos gyvenimas jiems - paslaptis. O paslaptys kuria mitus. Bene pats stipriausias mitas - apie kunigų šventumą. Tam pasitarnauja ir sunkiai suprantama celibato idėja. Juk kunigas - tai toks šventas žmogus, kuriam “šito nereikia”! Reikia ar iš tiesų nereikia - kaip tu sužinosi? Sutana tokia plati - ką per ją pamatysi? Susijaudino kunigėlis ar ne? Gal jis tik šiaip, tėviškai pažiūrėjo į mišioms patarnaujantį ir prie altoruiaus pasilenkusį savo klapčiuką?

Susidaro prieštaringa ir labai pavojinga situacija. Aukai atrodo, kad agresoriui “šito nereikia”, nes jis laikosi celibato, o celibato iškamuotas agresorius, tiesą sakant, nieko daugiau ir nenori - tik išsikrauti.

Eikim toliau. Ar auka gali priešintis? Vaikas apskritai silpnesnis, o tikintis - tuo labiau. Kaip tikintis vaikas priešinsis savo viešpačiui? Kaip jis pasakys NE šventam žmogui, kuris pagal katalikų logiką yra toks kaip ir vaikštantis Dievas? Kaip tikintysis nepaklus Dievui? Kaip jis apie Dievą galvos kažką negerai?

Skaitant apie pedofilijos nusikaltimus, keista gali pasirodyti vargšų tėvų pozicija. Kaip atsitiko, kad kunigas pedofilas tiek ilgai prievartavo vaikus vos ne tėvų akivaizdoje? Tokias bylas tyrę JAV detektyvai spaudoje stebėjosi, kad tėvai nieko neįtarė ir ilgą laiką nepastebėjo kai kurių labai įtartinų dalykų. Kaip jie galėjo tokiam žmogui patikėti savo vaikus, leisti juos į sekmadienines mokyklas, katalikiškas stovyklas, kur tiek daug jaunų celibato iškamuotų ir prie vaikų besiglaustančių vyrų?

Kitu atveju tėvai būtų viską pamatę ir laiku supratę. Kunigo atveju - ne. Kaip jie įtars šventą žmogų, beveik patį Dievą?

Tikėjimas padarė bejėgius, lengvai pažeidžiamus ne tik vaikus, bet ir jų tėvus.

Kitas gyvenimas

Patiko (0)

Rodyk draugams

Komentarai (15)

Valentas2011-01-31 13:01

Gerbiu už tokį straipsnį, Petrai.
Man jis šiek tiek panašus į Allen Carr “lengvas būdas mesti rūkyti”
Nes kai nesi rūkęs ir skaitai apie rūkančiųjų psichologiją, sunku net patikėti, kad jie iš tiesų tą jaučia. Juk pačiam sau tai atrodo svetima.
Tas pats ir su šituo straipsniu. Kol pats nesi pedofilas - sunku tuo ir patikėti.
Loginiai principai iš tiesų įtikinantys. Galbūt kažkokiam Dievą mylinčiam skaitytojui tai pasirodys propaganda, bet aš renkuosi tikėti šita propaganda, negu bažnytine propaganda.
Amen! Lauksiu daugiau Tavo įrašų.

Anonimas2011-01-31 13:19

Aš išvadose net griežčiau parašyčiau.
Net pastebėję dalykus, kurie, atkreipus dėmesį, yra akivaizdus išnaudojimo įrodymas tėvai dėl suformuluoto paklusnumo ir primesto įsitikinimo kunigų “šventumu” tiesiog nemato.
Dauguma žmonijos yra aukos, ne fizinės, bet protinės prievartos, kurią neša katalikų bažnyčia.

Petras2011-01-31 13:24

Dėl tikinčiųjų, Valentai, tu teisus. Faktai jiems yra propaganda, o propaganda - vienintelis tikras faktas. :)

Pažįstu vieną apsiskaičiusį kataliką, kuris visą laisvalaikį praleidžia, skaitydamas laikraščius ir tinklalapius. Pernai, kai visa žiniasklaida drebėjo nuo naujų bažnyčios nusikaltimų, aš jo paklausiau, ką jis mano apie kunigų pedofilų skandalus ir popiežiaus poziciją kunigų pedofilų atžvilgiu. Žmogus nesuprato mano klausimo. Apie jokius kunigų ir vienuolių pedofilų nusikaltimus jis nieko nebuvo girdėjęs. Netrukus įsitikinau, kad žmogus nemeluoja - kasdien po laikraščius ir internetą naršantis katalikas apie kunigų nusikaltimus tikrai nežinojo!

Psichologijoje tai vadinama neurotiniu neigimu, bažnyčioje - tikėjimu.

Petras2011-01-31 13:33

Sutinku ir su anonimo nuomone, kad religingi žmonės yra bažnyčios aukos.

Religija - tai vidinė, tokia kaip ir savanoriška vergovė. Per jėgą verčiamas dirbti vergas visada priešinsis ir stengsis ištrūkti į laisvę. Jis mato išorinius pančius ir nori juos nusimesti.

Vidinė vergovė - kas kita. Įsitikinęs vergas pats kausto save pančiais, nes taip užprogramuotas jo pavergtas protas. Štai kodėl religijas taip mėgsta vergavaldžiai, diktatoriai ir apskritai visi vergų savininkai - įskaitant ir demokratines vyriausybes.

Nebūtų vidinės vergovės - nebūtų ir masinės kunigų pedofilijos.

Pašalietis2011-01-31 14:32

Autorius nori pasakyti, kad visi kunigai yra pedofilai?

Petras2011-01-31 14:37

Mane žavi toks klausimo kėlimo būdas: ar visi?
Ar visi kunigai - pedofilai, ar visi politikai - sukčiai?..
Atsivedei iš kur nors kunigą nepedofilą, radai bent vieną nesukčių politiką (turėtų juk būti), ir ginčas laimėtas.
Nuostabus metodas!..

deimantukas2011-01-31 15:32

Kodel pasaulyje tiek blogio?

jaywalker2011-01-31 19:08

tu gal žiūrėjai penktadienį ar šeštadienį tą filmą per ltv? Ten, kur pasakoja apie kunigus pedofilus. O šiaip straipsnis liuks ;)

Edas2011-02-22 21:33

Bažnyčia ir tikėjimas yra du skirtingi dalykai, sakyčiau priešingi. Visa problema, kad dauguma tikinčiųjų tiki ne dievu, o kunigu, už kunigo nemato dievo. Kunigas nors mažesnis, bet jis arčiau, dievas kalba per sąžinę, kunigas per ausį. Kadangi daugumai su sąžine reikalai prasti, pasikliaujama ausimis

jakatau2011-03-22 11:52

gal paveluotas mano komentaras bet geriau veliau nei i baznycia :D nesutinku as su siuo straipsniu. polinkio i pedofilija reikia ieskot kunigo seimoje. dazniausiai kunigu (kaip ir gejumi) tampama seimose kurioje motina yra vadovaujanti galva o tevas yra visiskame seselyje. arba jo net nera. jei motina nera religinga tai berniukui daug sansu tapti gejumi. paziurekite kad ir i musu garsenybes kurios yra pripazine savo orientacija arba tiesiog nutyli sia tema, kirilkina uzaugino mociute, cicina-mama, meruna-mociute… bet jei mama yra stipriai tikinti, tai ji savo sunu padarys-kunigeliu, kuris dar viduje ir gejus.gejus, tapes kunigu negali tenkint savo lytiniu aistru su vyrais del dvieju dalyku- gaus i snuki arba isaiskes jo potraukis ir del ko jis bus pasalinamas is parapijos. todel jis atsisuka i silpniausia grandi vaikus. nes juos galima pribauginti ar papirkti. ir del tikslumo, kunigai nera pedofilai (vienetai nebent) jie yra pederastai, juos traukia prie berniuku (kadangi jie yra gejai ir putyte jiems kazkas keisto)

Petras2011-03-22 15:17

Žiūriu, jakatau, nebloagai fantazuoji, .Jeigu tau davus dar šiek tiek žinių… :)

Didžiausia bėda, kad tu, kaip ir celibato pažeisti kunigai, neskiri nenatūralios iškrypėliškos pedofilijos nuo homoseksualių lytinių santykių, kurie stebimi gamtoje (dar dažniau, negu žmonėse).

Švieskis, jakatau, o kai turėsi elemntarių žinių, sukursi ir savo teorijas. Viskam - savas laikas. :)

jakatau2011-03-27 11:42

as puikiai skiriu tai. tik tingejau plestis. statistika rodo kad dauguma nukentejusiu yra berniukai, dvylikos-sesiolikos metu paaugliai. paziurejus i heteroseksualuji pasauli dauguma vyrioku seile varvina ziuredami i brestancias paaugles mergaites. taip pat yra ir su homoseksualiuojiu pasauliu. homoseksualai neziuri vien i tuos kas jau yra perkopes astuoniolika. juos taippat traukia jaunuoliai kurie yra brestantys. beda yra pedofilijos apibrezime. pries pora simtu metu turet 16 metu zmona buvo neisskirtinis dalykas. jogaila vede jadvyga kuriai berods buvo 12metu (ar keturiolika, tingiu guglint) ir tuo metu tai neatrode iskrypeliska o priimtina. dabartinis pasaulis viska sureguliavo istatymais bet is esmes pedofilija nera kazkas nenaturalaus ar iskrypelisko. gamtoje kai tik patele tinkama poruotis ja iskart vilioja patinai.. iskrypeliska tai tampa tuo atveju jei lendama prie vaiko kuris nera dar tam pasiruoses arba yra forsuojamas jo brendimas (ar izengimas i suaugusiuju pasauli). kunigas negali turet nei hetero nei homo santykiu nes tapdamas kunigu jis atsisako bet kokiu lytiniu santykiu

jakatau2011-03-27 11:44

beje, jei tiksliau, jau kaip ir uzsiminiau, mano teiginius irodo tas kad kunigai kaltinami pederastija o ne pedofilija. tik kunigai neskiria tiksliai istatymais nubreztos ribos tarp homoseksualistiniu ir pederastiniu santykiu

Petras2011-03-27 17:22

jakatau, tavo vadinamųjų teiginių tikrai neįrodo ir negali įrodyti tavo paties išsigalvoti vadinamieji “faktai”. Ir apskritai - kam prietarams teiginiai, kam tie visi sapnuojančio žmogaus išvedžiojimai? Kas laikosi tų pačių prietarų, kaip ir tu, tam nereikia jokių argumentų, o kas yra šiek praprusęs, tas vis tiek žinių nekeis į svaičiojimus.

Mano nuomone, prietaringiems būtų geriausia bendrauti su prietaringais ir nekišti nosies ten, kur žmonės remiasi labiau žiniomis grįsta pasaulėžiūra. Bendros kalbos vis tiek nebus, o diskutuoti su prietarais gali tik naivus neišmanėlis. Kadangi prietarai gyvuoja be argumentų, tai jokie argumentai jų vis tiek neįveiks.

Įdomumo dėlei pamėgink kokią katalikų davatką įtikinti, kad Jėzus turėjo pirmtaką - graikų dievažmogį Dionisą, kuris irgi gimė iš dievo ir nekaltos mergelės, vandenį vertė vynu, jo gyslomis tekėjo vynas (arba vynas buvo jo kraujais), o po mirties trečią dieną prisikėlė. Dėl svarumo gali pasiknisti po internetą ir susirasti daugiau faktų apie Dionisą, o tada pamatysi, ar tokie faktai bent kiek paveiks davatkos prietarus.

O dėl lytinių iškrypimų ir homoseksualių santykių… Jeigu kam įdomu, apie tai esu rašęs anksčiau, nebenoriu kartoti to paties: http://petrasdargis.lt/?q=ra%C5%A1iniai/g%C4%97j%C5%B3-parado-belaukiant

♠moom♠2016-01-28 00:48

Negaliu sakyti, kad Petras visai neteisus, bet šitas straipsnis
(Reklama išvalyta -P.D.)
daugiau argumentuotas

Rašyti komentarą

Tavo komentaras