BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Būti išgelbėtam ar išsigelbėti?

Jeigu aš gimiau ten, kur per visą savo gyvenimą nieko negirdėjau apie Jėzų Kristų, tai reiškia, kad aš pasmerktas? Yra tik vienas teisingas kelias?
Parašė Anonimas 2005-11-26 14:10


… Daroma prielaida, kad yra ar reikia iš kažko išsigelbėti. O jei aš neturiu būti išgelbėtas, nes niekad ir nebuvau “neišgelbėtu”?
Tenka pastebėti, kad krikščionys turi įsišaknijusį mastymą, kad turi būti išgelbėti.
Kažkas kažkada sugalvojo, kad žmonės užsitraukė nuodėmę ir nuo jos turi būti išgelbėti. Ėmė didžiulė banda ir patikėjo. Kuo tai pagrįsta? (…)
Arba aš nieko čia nesuprantu, arba tai tikrai labai skylėta sistema.
Parašė
kinder 2005-11-26 21:13


Ką atsakyti savo draugams, kuriems šie klausimai kilo, paskaičius mano straipsnį “Išminties iliuzija“?


Pirmiausia, aš nieko negaliu išelbėti, todėl nieko ir nepasmerksiu. Nežinau, kodėl vieniems Išmintis atėjo Biblijos, kitiems - Vedų pavidalu, kodėl vieni mokosi ir Jėzaus, kiti - iš Budos, o tretieji iš nieko nesimoko, tik atlieka tuščius ritualus savo sektose. Mano nuomone, kur kas sunkesnis likimas pastarųjų, nes Jėzus sakė: kas nežinojo ir darė blogai, tas gaus mažai rykščių, o kas žinojo ir darė blogai, tas gaus kur kas daugiau. Pagal Jėzaus mokymą įstatymo nežinojimas yra lengvinanti aplinkybė (skirtingai nei pagal pasaulio įstatymus), todėl šiuolaikiniai Rašto aiškintojai , kurie moko, pavyzdžiui, garbinti stabus, nors žino, kad Raštas tai draudžia, turėtų susilaukti kur das daugiau pylos už tuos, kurie nieko nežinojo apie jokią Bibliją, o Vedos jiems tai daryti nedraudė.


Bet nenoriu įsipainioti į išvedžiojimus apie kitų žmonių kelius. Mano nuomone, kiekvienas turime savo viduje pakankamai gerą kompasą, tik reikia sąžiningai juo naudotis.


Nepretenduoju į budizmo žinovus, nos Budos mokyme radau daug Išminties.
Rytų meditacinis susikaupimas ir rimtis yra priešingybė Vakarų religijų išoriniam blizgesiui, ritualų triukšmui ir tuščiai pompastikai. Nei katalikai, nei stačiatikiai, nei protestantai nesutiks eiti pas Dievą savo kambarėlyje, kaip to mokė Jėzus. Religingų žmonių nebepakeisi, jauno vyno nepilsi į senus vynmaišius, o seno milo nelopysi nauju lopu. Bet jaunimas arba atsivertę žmonės, kurie dar nėra užsklijavę akių religinėmis etiketėmis ir šventais paveikslėliais, rankų susipančioję rožiniais, o jų galvos neapdujusios nuo smilkalų, galėtų perimti Rytų meditacinę rimtį ir rimtyje kreiptis į Dievą. Mano, krikščionio, supratimu, pati meditacija (kaip ir tušti vakariečių ritualai) nė vieno neišgelbės, bet gali padėti kreiptis į Gelbėtoją.


O išsigelbėti nori visi. Vieni gelbstisi nuo karmos rato, tikėdamiesi jį sustabdyti, kiti gelbstisi nuo amžinosios mirties. Pastarieji perka mišias, induligencijas, ieško užtarimo pas kunigą, tikisi išsigelbėti grupėmis, įsiregistravę specialias sektikes.


Tuo požiūriu visos religijos yra panašios - jos moko, kaip būtų galima IŠSIGELBĖTI ir žada už tam tikrą mokestį patarpinikauti ar net išgelbėti.
Atėjus Jėzui, religijos ir jų ritualai tampa nebereikalingi, nes Jėzus pats gelbsti saviškius. Reikia besąlygiškai pasitikėti Jo valia, ir viskas vyksta tarsi savaime.
Aš savo rašiniais liudiju, kad tai tiesa. Jėzus gelbsti nuo amžinosios mirties, gydydamas žmonių sielas. Jis gydo gyvuosius, o ne mirusius, gydo dabar, o ne kažkada vėliau, po mirties. Kai Jis ėmėsi manęs, mano gyvenimas iš esmės pasikeitė.
Jeigu ne Jis, jūs šių eilučių tikrai neskaitytumėte. Nežinau, ar dabar apskritai gyvenčiau…


Bet niekam nebruku savo kelio. Kam nereikia gydytis - tegu nesigydo. Kartais manęs pažįstami prašo, kad įkalbėčiau jų brolius ar draugus nebegerti alkoholio. Nė vieno neatkabinėjau ir neatkabinėsiu. Bet jei kas nors apsisprendęs paprašys patarimo - padėsiu iš seno alkoholiko patirties kiek galėdamas.
Kinder, jeigu tau atrodo, kad gyveni sveikame pasaulyje ir tavo siela visiškai sveika, tai tikrai nesuk galvos nei dėl gydymų, nei dėl gelbėjimų. Aš tavęs tikrai neįkalbinėju.


Tačiau Kinder pataikė beveik į patį centrą, sakydamas, kad Jėzaus mokymas yra “skylėta sistema”. Iš tiesų Jo mokymas nėra jokia sistema - nei teologinė, nei filosofinė. Sistemas ir kanonus po Jo kūrė patys žmonės, norėdami Gerąją Naujieną pritaikyti labai praktieškiems pasaulio poreikiams. Pavyzdžiui, norėdami išsaugoti savo pajamas iš garbinamų atvaizdų tapybos, vienuolynai “įteisino” ikonų garbinimą, siekiant užvaldyti religingas minias, buvo atkurta kunigų profesija, siekdama apžioti žydų ir kitų turtingesnių žmonių turtą bei išsaugoti savo įtaką, katalikų bažnyčia įsteigė “šventąją” inkviziciają genocidui organizuoti ir t.t. Nuodėmėms ir nusikaltimams pateisinti visada reikalinga tam tikra idelologinė sistema.
Jėzus nieko panašaus nedarė.
Jėzus apskritai nemokė jokios religijos ir ritualų. Jis mokė Gyvenimo, o ne religijos. Gaila, kad į Jo nurodymus mažai kas žiūri rimtai, o vietoj Jėzaus siūlytos gyvensenos daugelis išmoko savo pačių susikurtų religinių ritualų ir tradicijų.
Bet visada galime mesti tuos žaidimus ir atsigręžti į Gelbėtoją.


 

Rodyk draugams

Komentarai (5)

Anonimas2005-11-28 08:58

:)

aralzero

Anonimas2005-11-28 09:24

Kur matei, kad kas pirktų induligencijas?

Anonimas2005-11-28 09:48

Spauda pranešė, kad naujasis katalikų dievažmogis jas jau ištraukė iš viduramžių stalčių ir vasarą šiek tiek padalijo religingam jaunimui. Šį sykį dalijo nemokamai - ko gero, tai buvo reklaminė versija.

Jeigu bažnyčia nevaro induligencijų biznio arba nedegina gyvų žmonių, tai ne todėl, kad būtų iš esmės pasikeitusi, prakeikusi savo nusikaltimus ir atsiribojusi nuo jų. Nieko panašaus! Paprasčiausiai pasikeitė rinkodaros sąlygos ir politinės aplinkybės.

Eidami į savo stabmeldyklą, žmonės turėtų žinoti, kad eina į tą pačią bažnyčią, kuri užsimėmė genicidu ir vėl užsiimtų, jeigu turėtų galimybę. Tai - TA PATI bažnyčia.

Redagavo Petras 2005-11-28 09:48

kinder2005-11-28 17:12

Visvien Petrai tu darai prielaidą, kad mes turime būti išgelbėti. Įdomiausia, kad kokie nors indėnai nežinojo, kad turi būti išgelbėti. Kiek teko skaityti – gyveno jie ramiau ir taikiau: be alkoholizmo, depresijų, prievartavimų ir kitų šiuolaikinių išradimų.

Aš taip pat nematau, nuo ko mes turime būti išgelbėti ar išsigelbėti patys.

Petras2005-11-28 18:27

Viskas puiku, Kinder, nesikankink. Kam išsigalvoti ligas, jeigu esi sveikas?

Aš nebuvau sveikas, ir man reikėjo Gydytojo. Aš ir dabar nesu sveikas, todėl ir dabar man reikia Gydytojo. Aš liudiju apie save, o ne apie kažkokius indėnus, kurių nepažįstu. Jeigu ir jiems nereikia gydytis, tegu nesigydo.

Nereikia įsijausti į proto žaidimus ir išsigalvoti problemų, jeigu jų nėra.

Aš tave sveikinu - sveiką žmogų sveikame pasaulyje.

Rašyti komentarą

Tavo komentaras