BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Biblija vietoj fetišo

Paskelbęs testą stabams atpažinti, išgirdau šį liudijimą:


“Monitorius buvo truputėlį per žemai. Kol neturėjom specialios lentynėlės, reikėjo jį laikinai padėti ant kokio nors daikto. Paėmiau iš lentynos pirmą pasitaikiusią knygą, bet vyras kažkaip išsigandęs atstūmė: “Baik, ką darai?”
Tai buvo Biblija.
Vyras iš religingos šeimos. Bet neprisimenu, ar jis tą knygą kada nors skaitė…”


Ką tik išgirdau dar vieną panašią istoriją. Kolega pasakojo, kaip jo brolienė, mėgusi juodus drabužius, po vienerių metų gedulo ėmė nebemėgti juodos spalvos. Jai ėmė rodytis, kad juodoje spalvoje “kažkas yra”. Bet jei gedulo metu būtų privaloma dėvėti margus drabužius, tai ir margume ji būtų įžiūrėjusi “kažką gedulingo”.


Sakyčiau, kad tai - tipiškos situacijos.


Žmogaus protas susieja šalimais esančius dalykus, o paskui juos gali naudoti vieną vietoje kito. Juodas drabužis susiejamas su gedulu ir nuo šiol moteriai primena vyro mirtį. Dievo žodis, užrašytas knygoje juodais viršeliais, susiejamas su tais viršeliais. Viršelius imama garbinti kaip ir Žodį, paties Žodžio net nepaskaičius.


Susieti šalimais esančius dalykus, o paskui vienus pakeisti kitais - religinių ritualų esmė. Kurį laiką negalėjau suprasti, kas yra bendro tarp Šventojo Rašto ir stabų prikrautos katalikų ar stačiatikių bažnyčios. Čia garbinami ne tik lipdiniai, drožiniai, paveikslai, bet ir gyvi bei mirę žmonės, prisiekinėjama ir atliekama daug kitų Dievo draudžiamų dalykų.


Taigi kas bendro tarp Dievo Žodžio ir stabmeldyklos? Kodėl mes tuos dalykus susiejame? Kodėl, išgirdę žodį “bažnyčia”, prisimenam Jėzaus vardą?


Atsakymas labai paprastas: Evangeliją esame girdėję ten, kur prikrauta stabų. Atsiranda sąlyginis refleksas. Jeigu savo šunį lakinsist, įjungę raudoną lempą, jam seilės ims tekėti visada, kai tik įjungsit lempą - net tada, kai maisto nebus. Lygiai taip pat ir mes prisimenam Evangeliją, kai atsiduriam toje ar panašioje vietoje, kur ją girdėjom. Jokio kito ryšio tarp Evangelijos ir Dievo draudžiamų dalykų nėra.


Hierarchinės struktūros kūrėjai Viduramžiais draudė katalikams skaityti Bibliją - jie nebuvo kvaili ir matė, kad yra neįveikiamas prieštaravimas tarp Dievo žodžio ir jų mokymo. Vėliau bažnyčios tėvai padarė nepaprastą atradimą - jie suprato, kad pakeitus Dievo žodį knygos viršeliais, Žodis nustos veikti. Pačią knygą - jos viršelius, puslapius - reikia paversti stabu ir paprasčiausiai atlikinėti su juo visokiausius ritualus!


Šiandien daugybė katalikų Bibliją laiko garbingiausioje vietoje, žegnojasi prieš ją, bučiuoja ją, bet nelabai žino, kas ten parašyta. Jų bažnyčiose netgi atliekamas Biblijos skaitymo ritulas - čia pat perskaitomas draudimas nieko žemėje nevadinti tėvu ir čia pat imama melstis už “šventąjį tėvą”, t.y. popiežių…


Biblija vietoj stabo ar fetišo naudojama ir buityje. Viena įsitikinusi katalikė kažkada man pasakojo apie “stebuklingą” Biblijos poveikį. Kai pasikorė jos draugės sūnus, tame kambaryje, kur įvyko tragedija, dėdavęsi keisti dalykai, o dažniausiai motina girdėdavusi įvairiausius garsus - tai kažkas šlepsėdavęs po kambarį, tai traukydavęs rašomojo stalo stalčius… Neiškentusi motina nuėjo pas burtininkę, ir ta patarė nusipirkti Bibliją, pasiimti ją į vieną ranką, į kitą - uždegtą šventintą žvakę ir taip apeitį visus kambario kampus.


Įdomiausia, kad po šitokio magiško ritualo motinos galvoje paslaptingi garsai išnyko. Manau, kad taip iš tiesų galėjo būti. Burtininkai šiek tiek nusimano apie psichologinius fokusus ir žino, kad vieną baimę galima uždengti kita.


Tačiau baimė mūsų niekada neišlaisvins. Prietaringi žmonės visada bailūs - jie priklausomi nuo išsigalvotų galykų, kurių nuolatos turi sugotis.


Išvaduoti gali tik Žodis, o ne piepierius, kurime jis užrašytas. “Jeigu pasiliksite mano žodyje, jūs pažinsite tiesą, ir tiesa pdarys jus laisvus”, - pažadėjo Mokytojas.

Rodyk draugams

Komentarai (11)

Anonimas2006-04-21 13:44

kad jau linksmai, tai tęsiam toliau - prisiminiau meninį filmą apie Johaną Štrausą - valsų karalių.

Tuometinėįje aukštuomenės pokyliuose buvo linksminamasi pagal gana griežtą muzikos stilių. Valsas buvo kažkas nepadoraus. Štrauso linksmą muziką ištiko gana stipri atmetimo reakcija

Johano štrauso tėvas, išgirdęs sūnaus muziką, taip pat priešinosi: "Argi čia muzika. Kai aš girdžiu tikrą muziką, man norisi atsistoti ir prieš Dievo galybę nusiimti kepurę".

Petras2006-04-21 13:58

Taip, ir muziką galima susieti su "Dievo galybe". Šiuolaikiniai bažnytininkai elgiasi apdairiai, įsileisdami į šventyklas geros muzikos koncertus. Vėliau, kur nors kitur girdėdami tą pačią melodiją, klausytojai mintimis gali sugrįžti į bažnyčią, o muzikos grožį susieti su tuo, kas tenai vyksta.

Water2006-04-21 14:38

Ginti Jėzų puolant katalikybę ir kitas "sektas" įmanoma, bet nelabai naudinga. Tai tas pats išniekinimas, kas ir būtų kapų niekinimas. Žmonėms tai tradicija, jie gerbia tai. Taip pat ir psichologijos nereiktų naudoti jos neišmanant, kaip pavyzdžiui viename komentare autorius pamini žodį "… ką tu į mane projektuoji…". Nors pagal viską terminas netinka minimam komentare. Bet nesvarbiausia čia.

Svarbiausia kad autorius tiki Jėzumi ir Jį skelbia. Tai girtina. Bet labai didelis svoris metamas ir sektų niekinimui. Ar tai padeda išauktšinti Jėzų? Galbūt dalimi. Jėzus irgi kalbėdavo tai kas būdavo blogai. Bet Jėzus nekalbėdavo vien tik blogų dalykų. Jis daug kalbėdavo iš pozityvios pusės. Todėl linkėčiau daugiau pozityvumo. Nes pačios antraštės daugiau sukelia kovos pojūtį, negu išgebėjimo trauką. Kartais atrodo, kad autorius, dirbadamas Šiauliuose žurnalistu yra apsiskaitęs žmogus įvairiose srityse, bet turima informacija nepasinaudoja savianalizei. Jeigu jau mastote kad išmanote psichologiją, tegu ji pasitarnauja savęs suvokimui. Kodėl tokia kova prieš sektas, tai yra menamas sektas? Ar tai nėra perkėlimas iš vaikystės patirtų nuoskaudų tėvų atžvilgiu?

Jeigu jau domėtės psichologija tai žinote ir tokį dalyką, kad švarą namuose galima palaikyti dėl dviejų priežasčių:

1. mėgstant švarą;

2. nekenčiant purvo.

Neapykanta purvui skatina švarą.

Neapykanta sektoms, skatina autoriaus mintis apie Jėzų.

Bet gal mus daugiau turėtų skatinti Jėzaus meilė, o ne apykanta.

Manęs nelaikykite sektantu, nes jūs iš ties nežinote kas aš esu.

Sėkmės.

Petras2006-04-21 15:04

O ko tau palinkėti, Water?

Kaip matau, esi didelis psichoanalizės žinovas ir per atstumą diegnozuoji "vaikiškas neurozes". Aš kol kas nesiryžtu to daryti.

Matau, kad pozityvių mano teiginių nenori ar negali matyti (beje, šis straipsnis irgi pasibaigia pozityviu sakiniu), bet jei Evangeliją paskaitytumei atidžiau, pamatytumei, kad Jėzus labai griežtai kalbėjo su kunigais, Rašto aiškintojais ir fariziejais. Aš jų dar nevadinau gyvatėmis ir angių išperomis…

Bet esmė net ne tai. Jeigu įstengi, pamėgink kritikuoti mano darbą, o ne mano asmenį, kurio net nepažįsti. Paimk kokį nors teiginį ar pastebėjimą ir jį sutriuškink. O pulti autorių fariziejai mokėjo ir prieš 2000 metų:

"Atėjo Jonas, nevalgus ir negeriantis, tai jie sako: 'Jis demono apsėstas'.

Atėjo Žmogaus Sūnus, valgantis ir geriantis, tai jie sako: 'Štai rijūnas ir vyno gėrėjas, muitininkų ir nusidėjėlių bičiulis'. Bet išmintį pateisina jos vaikai',- sakė Jėzus apie tokius kritikus. Mt 11:18, 19

Kai neįstengia paneigti darbo, jie visada puola autorių.

Beje, iš tono galima spėti, kad gyveni Vilniuje ar kokiame kitame labai, labai dideliame mieste? Kuo didesnis miestas, tuo didesni žmonės, ar ne?..:)

Water2006-04-21 15:54

Na tikrai nenoriu pulti, nes išties rašiau, jog džiaugiuosi kad rašote apie Jėzų.

Mažai tokių žmonių kurie aukštintų Jėzų.

Bet visų pirma nediagnozuoju įvarių neurozių, bet įtariu, kad kova prieš sektas, viso labo gali būti kova prieš vėjo malūnus.

Pozityvių sakinių tikrai pas jus yra ir nemažai, aš tirkai juos matau.

Jėzus kalbėjo griežtai su rašto aiškintojais, bet ne apie juos kitiems. Yra Jis pasakęs kad "…saugokitės rašto aiškintojų…". Bet mokinius ir žmones mokė evangelinio gyvenimo, o ne fariziejų pažeminimo. Jis jų nežemindavo tam kad iškeltų save, bet kadangi puldavo Jį fariziejai Jis parodydavo į jų papročius, kuriuos jie iškelia aukščiau šv. Rašto. Tai yra Jėzus norėdavo parodyti kad Talmudas negali būti aukščiau Toros. Kartu Jis kalbėdavo apie vaidmeniškumą. Bet dabartinė katalikybė ir fariziejai daugiau turi skirtumų nei panašumų. Aišku nekalbu apie stabų ir mirusiųjų garbinimą, kurio net fariziejai neturėjo, bet katalikybės ašis yra Kristus. Jie priėmė Kristų. Fariziejai nepriėmė. Todėl tai nėra vienas ir tas pats. Matyti visur sektas galima ir dėlto, kad susilaukti daugiau bendraminčių, juk mes žinome kad šiame postmodernistiniame pasaulyje labiausiai pabrėžiamas individas. Bendruomeninis gyvenimas daugiau gretinamas su bandos gyvenimu. Bet Jėzus buvo bendruomeniškas.

"Jeigu įstengi, pamėgink kritikuoti mano darbą, o ne mano asmenį, kurio net nepažįsti. Paimk kokį nors teiginį ar pastebėjimą ir jį sutriuškink." - jūsų komentaras. Na aš nenoriu kritikuoti jūsų darbo, nes jis pakankamai geras, ir gal net labai geras, aš kritikuoju tik jūsų kai kurias nuostatas, kurios išryškėja labiau rėžiančiai, bet dėl to nesmerkiu jūsų. Duok Dieve daugiau tokių žmonių kaip jūs.

O dėl miesto tai…. Jis mažesnis už Šiaulius.

Petras2006-04-21 16:55

Truputį aiškiau - darbas geras, tik nuostatos blogos…:)

Beje, aš nekovoju su sektomis, nes tai iš tiesų būtų kova su vėjo nalūnais. Mano nuomone, institucinė religija neišnyks iki pasaulio pabaigos. Kiekvieną kartą, kai ateina Dievo siųstieji pranašai vaduoti žmonių iš prietarų, žmonės iš jų mokymo susikuria naują religiją ir naujus stabus. Tai - savotiškas prakeikimas, ir ne man jį įveikti.

Nejaučiu jokios neapykantos sektų nariams. Pats esu iš religingos giminės ir visai neblogai sutariu su giminaičiais. Žinoma, apie religiją nekalbame… Ne mano reikalas juo "perauklėti".

Aš darau tik tai, ką man liepia daryti mano Gydytojas - liudiju apie savo pagijimą ir skelbiu Gerąją naujieną, jog Gydytojas pagydo kiekvieną, kuris to prašo. O kai žmonės ima skelbti, jog gydo ne Gydytojas, o jų susikurta ligoninė, iškart pasakau, kad tai - netiesa. Suprantu, kad ligoninės personalui tai skaudu girdėti, bet Tiesa ne būtinai turi būti saldi ir atitikti kitų nuostatas.

Žinau, kad Jėzus buvo benruomeniškas ir mokė gyventi broliškai, t.y. bendruomeniškai. Aš išgi stengiuosi to mokytis. Tiesą sakant, man jau atsibodo kartoti tą patį, todėl dedu savo argumentus, kuriuos ką tik pasakiau diskusijoje su SAM po kitu savo straipsniu:

Aš visada tvirtinu, kad žmonės yra bendruomeninės būtybės, kad jie vieni niekaip negalėtų išgyventi. Mes visi, o taip pat aš, priklausome įvairioms bendruomenės. Mano pažįstami net teigia, kad esu labai "bendruomeniškas" - kaip ir tas anekdoto žydas, kuris pasikorė dėl kompanijos…

Beje, turiu savo draugų, tikrų sielos brolių, kurie Evangeliją supranta taip pat, kaip ir aš. Mes Gerąja naujiena pasidalijame ir betarpiškai, ir laiškais. Labai džiaugiuosi šitais žmonėmis ir manau, kad jie paties Draugo atsiųsti į pagalbą - matydamas, kad kiti stengiasi gyventi (pabrėžiu - GYVENTI, o ne atlikinėti ritualus) pagal Jėzaus mokymą, mano tikėjimas irgi sutvirtėja. Kai mes du arba trys kalbamės apie Jėzų, tada pats Jėzus būna tarp mūsų - aš ir mano draugai tai nuolatos jaučiame, o kartais patys stebimės, kaip mums ateina į galvą panašios mintys ir asociacijos…

Tai kur problema?

Visa problema yra tai, kad religingi žmonės natūralių bendruomenių, kuriose gyvename, nelaikote bendruomenėmis. Jomis laikote tik formalias struktūras, tam tikras sektas. Jūs tikėjimą stengiatės iš gyvenimo nukelti į sekmadienines specialiai įformintas bendruomenes, aš su savo draugais mėginu Dievą pasikviesti į savo kasdienį gyvenimą. Iš to atsiranda kitas skirtumas - mums privalomas tik Dievo autoritetas, religinių struktūrų nariai pirmiausia turi vadovautis struktūros kanonais…

Yra ir kitų skirtumų, bet - kitą sykį.

Anonimas2006-04-21 17:45

Toks įspūdis, kad Water tik ką įšoko į tą traukinį, kuriuo mes jau seniai važiuojame. Jeigu įdomu, Water, palandžiok po Petro archyvą. Jis tik dabar pasinešė labiau į straipsnius. O kokių jis fainų miniatiūrų ir liudijimų yra parašęs. Palandžiok, pamatysi. Todėl tavo pasakymai apie kažkokias neigiamas nuostatas yra tiesiog iš konteksto išplėšta netiesa.

Rita

Water2006-04-21 19:52

Dėkui už atsakymus. Šiaip truputį teko pakeliauti po Petro blog'ą, bet aš tai išreiškiau savo nuomonę, dėl tam tikro man juntamo štricho. Aš dar kartą sakau kad labai džiaugiuosi, jog yra žmogus kuris skelbia evangeliją.

Tik tiek kad puolimas man atrodė per stiprus, ir norėjau dėl to išsakyti savo nuomonę. Teko paskaitinėti miniatūras, taip viskas yra puiku. Sėkmės jums.

Petras2006-04-21 19:57

Mano Draugas yra puolamas dar ne taip… Nėra kaip stovėti lyg kokiam žiopliui.

O už pagyrimus ačiū, gero žodžio niekada ne per daug!

Anonimas2006-04-23 15:54

Iš kur man žinoti ,kad tu neesi sektantas? Gali vadinti mane sektantu ,bet jei kalbame apie tą patį Jėzų ar tikrai taip reikėtų peštis ir vertinti?Neturiu teisės aš vertinti tavęs tavo tikėjimo stiprumu ,nes Šv.Rašte yra eilutė kaip Jėzaus mokiniai pasipiktino,kad kažkoks savavalis Jo vardu išvarinėja piktasias dvasias ir neina su jais,ar pameni ką Mokytojas atsakė?Kas ne prieš mus tas už mus….O kas kuo buvo tai jau ne mano reikalas ir ne tavo manyčiau,kiekvienas supranta tikėjimą skirtingai ir gal vienas nori persižegnoti ir taip jam lengviau prisiminti ,kad jis tiki kančia ir pats eina savo keliu…kad tik žmogus būtų gyvos širdies ,kad tik būtų darbai jo teisūs ir te būna jis katalikas ar stačiatikis ,kad tik darbai jo būtų teisūs ir šrdis gyva..Jei jis paduos ištrošusiam vandens vien todėl kad jis itroškęs arba tiki Jėzų kokioje kitoje bažnyčioje jis nepraras savo atlgio .Bet Petras bijo ritualų ir ko gero dar daug ko nesupranta kaip ir aš žinoma.Jėzaus stebuklai buvo didingi ir simbolikos Šv Rašte pakalnamai daug ,tad ar verta taip ją niekinti?Sutinku ,kad kiaušiniai nėra svarbiausias dalykas Velykose ,net juokinga gali būti ,bet tai kažkas įdomaus,paįvairina gyvenimą.Tegul būna kiaušiniai ,kad tik darbai būtų teisūs…

Petras2006-04-23 16:36

Petras nebijo ritualų. Būk malonus, perskaityk šios svetainės taisykles ir daugiau nebekalbėk už kitus žmones. Čia kiekvienas kalba tik už save.

Rašyti komentarą

Tavo komentaras