BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Beprotybės kultas

- Protas dažnai save laiko išminties prieangiu. Tačiau tikrumoje jis yra tik paprastas, gerokai prišnerkštas fizinio pasaulio akligatvis… Deja, iš tarno jis mėgsta nuolat virsti šeimininku ir apžioti, tai, kas ne jo nasrams, - sako žmogus, nepatenkintas savo protu.

- Protas klaidina, protas gyvena iliuzija ir nemato esmės, - atsiliepia kita beprotybės šalininkė.

- Protas jau kelia globalios katastrofos grėsmę…

Nebūtų proto - nebūtų klaidų, problemų, iliuzijų ir globalių katastrofų. Protas - tai žmogaus priešas, tam tikras šėtonas, kuris nuolatos klaidina ir veda mus kuo toliau nuo tiesos. Tikroji tiesa yra Dievas, o kaip tik protas ir racionalus pažinimas trukdo pažinti Dievą ir džiaugtis jo artumu. Taigi protas labiausiai trukdo pažinti tiesą, nes tiesą pažįstama tik maldomis, sakramentais, tikėjimu ir nusižeminimu. Ne moksliniais eksperimentais, bet maldomis buvo nustatyta, kad žemė yra apvali ir sukasi apie saulę, kad molekulės sudarytos iš atomų, kad kūnai į žemę krenta vienodu pagreičiu… Visa tai padarė maldos, šventieji paveikslai ir horoskopai, o mokslas ir protas mums nuolatos kliudė.

Atsikratykime proto, išplaukime sąmonę nuo proto likučių!..

- Ne, aš niekaip negaliu atskirti proto ir sąmonės! - neiškentusi sako viena moteris, nepraradusi įpročio vadovautis savo protu. - Kam reikalinga neprotinga sąmonė? Kaip aš protausiu, neturėdama proto? Kaip neprotaudama būsiu protinga?..

Nesivargink, žmogau! Kam tai kankintis, jeigu nepavyksta atskirti “proto nuo sąmonės”? Yra daug paprastesnis ir protingesnis kelias - atsisakyti religinių sąvokų, kurios tik supainioja reikalą ir nepaaiškina nieko.

Štai tu nori suprasti, ką reiškia ta ar kita sąvoka, ieškai žodžiuose logikos, o tai išduoda racionalų (mokslinį) požiūrį. Iš esmės yra du būdai, du metodai stebėti save ir viską aplink - tai racionalusis (mokslinis) ir iracionalusis (religinis) pasaulio suvokimo būdai.

Mokslinis, proto valdamas būdas: žmogus kelia prielaidas, jas logiškai grindžia turima informacija ir žinomais dėsniais, bet ir pačią logiškiausią prielaidą laiko prielaida tol, kol ji nepatikrinama ir nepatvirtinama empiriškai. Religiniam, tikėjimo vedamam suvokimui tokio patvirtinimo nereikia, nes empirinius faktus jam puikiausiai atstoja tikėjimai. Taigi tikėjimai, prielaidos, prietarai, pasakos, įsivaizdavimai puikiausiai gyvuoja be pažinimo - jiems užtenka tikėjimo, kurį religingas žmogus paprastai rašo didžiąja raide, o protą dažniausiai niekina, nes protas yra pats didžiausias aklo tikėjimo priešas.

Palyginkim, kaip žmonės vartoja “energijos” sąvoką. Vieni kalba apie energiją kaip apie prietaisais išmatuojamą dydį, kaip mūsų gyvenime naudojamą ir valdomą reiškinį. Kiti prabyla apie kažkokią teigiamą ir neigiamą “energetiką”, kurios nei pamatuosi, nei kur panaudosi. Nesunku suprasti, kuris požiūris yra racionalusis (moklslinis), o kuris - iracionalusis (religinis).

Apsidrausdamas nuo galimų nesusipratimų pasakysiu, kad religingas žmogus - ne būtinai bukaprotis fanatikąs ar su angelais kalbantis šizofrenikas (nors gali būti ir taip). Visi turime to ir to požiūrio, tik vienas kuris nors labiau vyraujantis. Vieni turi didesnį, kiti - mažesnį polinkį fantazuoti. Kas labiau fantazuoja, tie geresni menininkai.

Ką darė žmogus per visą savo istoriją? Jis fantazavo ir mėgino tikrinti savo fantazijas. Ar tikrai žemė plokščia ir padėta ant keturių vėžlių? Ar tikrai ji uždengta žydru kupolu su skylėmis dangaus šviesai praeiti? Ar tikrai žemė pačiame Visatos centre, o saulės ir žvaigždės sukasi apie ją? Ar tikrai mūsų vyriausias šefas sėdi ant debesies?,.

Fantazija - mūsų sparnai, puošnusis, išeiginis mūsų drabužis sekmadienio karnavalams ir atlaidams, o protas - kasdieninės mūsų kojos ir rankos, tai kuklus juodadarbis, kuris nuolatos klysta ir taiso savo klaidas, kuris nuolatos abejoja ir vis tikrina pats save.

Šiandien sunku patikėti, kad proto vedamas pažinimas įsivyravo taip neseniai, kad Europos protas iš tamsybių košmaro pabudo gerokai vėliau, nei Azijos. Azijos mokslininkai jau tyrė planetų judėjimą ir ligas gydė vaistais, o krikščioniškoji Europa dar vis gyveno po skylėtu dangaus dangčiu ir nuo epidemijų gynėsi maldomis, sakramentais ir žydų bei raganų žudymu. Ar taip seniai Nyčė paskelbė mirties nuosprendį Dievui, tai yra, religijos viešpačiui? Ar tas nuosprendis jau išsipildė, ar jis bus kada nors įvykdytas?

Šiandien vaikai astronomijos mokosi ne iš Biblijos pasakų ir legendų, bet iš astronomijos vadovėlių, prietaringas kunigas gydosi vaistais, o ne sakramentais, nuo gaisrų saugo speciali signalizacija, o ne šventintos duonos pluta už švenčiausios daugiavaikės mergelės Marijos paveikslo. Bet…

- Proto nereikia sureikšminti, - arogantiškai sako beprotybės šauklys.

Taip, protas savęs nesureikšmina, jis žino savo ribas, o klausimų turi daugiau, negu atsakymų.

Save sureikšmina tik beprotybė.

Tai beprotybė žino visus atsakymus ir savimi neabejoja. Ji žino, kas buvo tada, kai nieko nebuvo, kas bus po to, kai mūsų jau nebebus. Apie septynias pasaulio kūrimo dienas, apie skylėtą dangaus kupolą, apie Vatikano įsteigtą skaistyklos instituciją, apie raguotus velnius, apie pragare verdamą smalą…

Patikrinkit tai ir paneikit, jeigu tokie protingi!..

Ką daryti, jeigu užgeso variklis ir neužsikuria? Pasiduoti niekingo proto pagundoms ir tempti pas automobilių mechaniką ar pasikviesti kunigą ir už nedidelę kainą pašventinti?

Ką daryti, jeigu užgeso variklis ir neužsikuria? Pasiduoti niekingo proto pagundoms ir tempti pas automobilių mechaniką ar pasikviesti kunigą ir už nedidelę kainą pašventinti?

Kitas gyvenimas

Patiko (0)

Rodyk draugams

Komentarai (3)

deimantukas2011-07-04 17:04

Tempčiau automobilį meistrams, o, kai sutaisytų, dar ir kunigą pasikviesčiau, kad pašventintų. Dėl viso pikto, tsknt…

deimantukas2011-07-04 17:34

Su draugu ramiai sėdėjome virtuvėje ir pro langą stebėjome, kaip smarkiai lyja ir žaibuoja. Staiga draugas manęs paklausė,-ar žinai, kad dažniausiai žmonės bijo ne žaibo blykstelėjimo, bet dundėsio? Aš nusišypsojau. Nusišypsojo ir draugas. Po to draugas manęs vėl paklausė,- ar žinai, ką daryt, kad nenutrenktų žaibas? Ką?- paklausiau aš. Labai svarbu suspėti persižėgnoti, kai sužaibuoja iki kol pradės griaudėti.
Mudu smagiai juokėmės.

Petras2011-07-04 20:53

Deimantuk, jeigu mašiną šventinsi, tai velniams tie tepaluoti meistrai? Negi esi toks naivus ir manai, kad kunigo šventinimo neužteks?

Rašyti komentarą

Tavo komentaras