BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Aš buvau Dievo karalystėje

Aną savaitgalį kartu su kitais tikėjimo broliais pasiekiau gyvenimo tikslą ir pajutau gyvenimo prasmę.

Kaip parašyta, gyvenimo tikslas yra tarnauti Dievui ir patekti į Jo karalystę.

Grupelė piligrimų įsidėjome kūniško maisto ir iškeliavome.

Skaityti toliau

Patiko (0)

Rodyk draugams

Komentarai (9)

g1ntux2010-07-31 09:37

“..gyvenimo tikslas yra tarnauti Dievui..” Tai yra tikinciuju tikslas. O kos netikinciuju ir tu, kurie nera vienaip ar kitaip nusistate tikslas?

Petras2010-07-31 21:42

Taip, gintuk. O tiksliau - religingų žmonių tikslas. Davatkos tikslas yra tarnauti bažnyčiai (Dievui), mano tikslas yra gyventi. Nieko nėra daugiau už gyvenimą. Kaip sako kunigų išjuoktas mano Mokytojas, kokia nauda būtų žmogui, jeigu jis laimėtų visą pasaulį, o netektų gyvybės? (Mk 8.3) Taigi pagal Jėzų visas pasaulis yra niekas prieš gyvenimą, tai ir pasaulyje nieko negali būti daugiau už gyvenimą.

Kodėl vergai mano, kad jie negali gyventi patys sau, kodėl jie nedrįsta savo gyvybės laikyti aukščiausia vertybe? Jiems to neleidžia vergvaldžių sukurta ideologija, pirmiausia - vergvaldžių padiktuota religija. Vergas nuteikiamas, kad jis turi gyventi savo viešpačiui, t.y. savo vergvaldžiui.

Formaliai religija kala žmonėms į galvas, kad jų gyvenimo tikslas - tarnauti kokiam nors Kalėdų Seneliui, jo padėjėjai Snieguolei ar dar kokiai nors fantastinei būtybei. O praktiškai viskas yra daug paprasčiau. “Kiekviena valdžia nuo Dievo, ir nėra valdžios, kuri nebūtų nuo Dievo”, - sakė krikščionių religijos kūrėjas Paulius. Vergvaldys yra didžiausia vergo valdžia.

Viskas labai paprasta, a ne?

g1ntux2010-08-01 10:15

Pritariu. Bet prie gyvenimo tikslo dar pridėčiau dvasinį tobulėjimą. Juk mes vienintelei turim tokią galimybę, ar ne?

Petras2010-08-01 18:04

Aš nevartoju daugiaprasmių ir painių religinių terminų, todėl nelabai suprantu, kas tai per gaminys yra “dvasinis tobulėjimas”, bet apie gyvenimą galiu tikrai pasakyti: labai puiku, jeigu žmogus siekia gražesnio, lengvesnio, laimingesnio, apibendrintai sakant, kokybiškesnio gyvenimo. Sveikinu tuos, kuriems pavyko susitvarkyti savo gyvenimą.

Užjaučiu tuos, kurie jį kam nors atidavė ir patys nieko neturi. Vargšai lavonai!

g1ntux2010-08-01 21:21

Kaip mes gerai žinome, visi bando pakeisti visus, bet ne vienas nenori keistis pats, kažko reikalauja iš kitų, kaltina kažkuo, bet savęs nemato. Visi bando pakeisti pasaulį, bet niekas jame nesikeičia. Kodėl, kame reikalas, kaip taip niekas neranda sprendimo?
Taigi reikalas tame, kad juos visus valdo egoizmas (materialūs norai), noras užpildyti savo norus kitų sąskaita. Ir taip nori kiekvienas. Kadangi mes visi skirtingi, tai ir mūsų norai skiriasi, kertasi, to pasekoje niekas ir nesikeičia, situacija tik blogėja, egoizmas didėja, dvasingumas (ne materialūs norai) nedidėja. Ką jūs į tai?

Petras2010-08-01 21:36

Na, gvientuk, tu ir duodi!
Visi bando pakeisto visus… Kas tie visi?
Ko gero, tu kalbi apie save ir dar apie ką nors, apie kokius nors religinius misionierius. Taip, religija yra skirta pakeisti kitus, bet daugybė mano pažįstamų alkoholikų atsigręžė į save ir pakeitė savo gyvenimą. Ne tik alkoholikai - aš pažįstų nemažai žmonių, kurie laisvi nuo religinių polinkių ir užsiima savais, o ne svetimais reikalais.
Egoizmas, materialūs norai… Kažkokia teologinė mišrainė. Medžio šakos kyla link šviesos - tai egoistinis noras? Atsigėrus vandens nusišlapinti - irgi egoizmas?
Žinai, ką tau patarčiau? Mesk velniop religinę terminiją - ji pažinimui netinka.
Teologinai paistalai apie “materijos- dvasios konfliktą” neturi nieko bendro su pažinimu. Jie veda į sumaištį, o ne į pažinimą.

g1ntux2010-08-01 22:49

Vadovaujuosi savo žiniomis, išgyvenimais, supratimu.
Kalbu ir apie tuos kuriuos pažįstu, tame tarpe ir apie save, ir apie tuos kurių nepažįstu. Kadangi kalbu ir apie tuos kurių nepažįstu, tai taip išeina darau išvadas. Tai mano visiškai subjektyvi nuomonė.
Tikėjausi jei pažymėsiu jog egoistiniai norai materialūs, o dvasiniai nematerialūs, bus aiškiau suprasti ką turiu omenį, bet nepavyko. Pabandysiu patikslinti.
“Medžio šakos kyla link šviesos - tai egoistinis noras?” - NE. Apskritai viskas pasaulyje išskyrus žmogų neturi tokios savybės. Pvz. Tiek gyvūnai, tiek augalai, pasiima tik tiek kiek jiems reikia ir nereikalauja daugiau, tuo labiau nekenkia specialiai.
“Atsigėrus vandens nusišlapinti - irgi egoizmas?” - NE.
Egoizmas yra noras užpildyti savo norus kitų sąskaita. Pvz: Kažkas nori pasivėžinti automobiliu, tai paima ir pavagia, patenkina savo norą kito žmogaus sąskaita. Parlamentaras nori sukompromituoti konkurentą, tai paima ir be pagrindo apšmeižia, kad ir su pagrindu, jo noras yra egoistinis, nes kito sąskaita sprendžia savo reikalus. Egoizmas yra noras išnaudoti aplinką savo reikmėms.
Egoizmas yra tam tikrą žmogaus savybę apibūdinantis žodis. Nemanau kad egoizmas yra religijos išmislas.
Gal dabar sugebėjau tiksliau perteikti savo supratimą, kas yra egoizmas?

Petras2010-08-02 00:10

“Egoizmas yra noras užpildyti savo norus kitų sąskaita.” Taip, dabar aiškiau. Bet kuo čia dėtas materialumas ar kūniškumas?

Blogis = materija, kūnas? Štai kur religinė beprotybė!

Krikščionybė (įskaitant katalikus, stačiatikius, protestantus ir visas kitas sektas), remdamasi Platono filosofija, blogį kildina iš kūno (materijos) o gėrį priskiria kažkokiai išgalvotai “dvasiai”. Iš to seka, kad natūralūs, tikri dalykai yra blogis.

Religingo žmogaus pasaulis suskaldytas “materijos - dvasios” konflikto ir apverstas aukštyn kojomis. Jis pats yra perskeltas pusiau - jo pusė (aukščiau juosmens) yra gėris, o žemesnioji pusė, kuri žemiau juosmens, - nešvarumas ir blogis. Tas idiotiškas kūno suskaldymas į “geras” ir “blogas” dalis - tai tik atspindys idiotiško sielos - kūno konflikto.

Egoizmas, gėris, blogis - abstrakčios žmogaus išgalvotos ir santykinės sąvokos, todėl yra absurdiška jas taikyti materialiems, natūraliems dalykams. Bet religija blogį paprastai kildina iš “kūno” arba “prigimties”, tarsi blogis būtų prigimties dalykas. Gamtoje, įskaitant žmogaus prigimtį, nėra jokio “blogio”, čia viskas harmoninga ir reikalinga. Nieko tobulesnio tu nerasi už gamtą, nes apskritai nieko daugiau rasti ir negali, išskyrus fantazijų sukeltus kliedesius.

Blogis, arba, kaip tu sakai, kenkimas kitiems ir gyvenimas kitų sąskaitą - tai jau socialinis, o ne “kūniškas” ir tuo labiau - ne “materialus” dalykas. Žmogus daro nusikaltimus ne todėl, kad tai verčia daryti jo “bloga” prigimtis. Ne! To jį moko ar net verčia daryti visuomeninė tvarka, kurią visomis išgalėmis gina ir saugo religija. Žmonės žmones laikė vergais ne todėl, kad tokia jų “prigimtis”, bet kad tokia buvo vergvaldžių ir bažnyčios palaikoma santvarka. Gindama santvarką, bažnyčia vergovę ėmė kildinti iš “prigimties”.

Visuomenėje tikrai daug egoizmo, konfliktų, išnaudojimo, neteisybės ir kito blogio, ir tai nėra “natūralus”, “prigimtinis”, “kūniškas” dalykas. Tai visuomenės santvarka yra bloga, nesuderinta, ją reikia taisyti. Visuomenės “elitas”, tas parazitaujantis jos sluoksnis, stengiasi išlaikyti jam naudingą tvarką, o kaltę nukreipti kur nors kitur, kad ir į “materiją”.

Ką tau patarčiau? Jeigu dar laikas, jeigu dar nesi susipainiojęs juodaskvernių sutanose ir nepaskendęs teologiniuose kliedesiuose, mesk tą beprotybę, eik pažinimo, o ne fantazijų keliu. Štai tu sakai, kad rašai apie pažįstamus žmones ir apie tuos, kurių nepažįsti… O siaube! Juk tai atviras kliedesys. Ką tu gali pasakyti apie tai, ko nepažįsti?

Todėl ir patariu - stenkis pažinti. Pažinsi - turėsi ką pasakyti, ir ta kalba nebus miegančio žmogaus beprasmis kliedėjimas.

Aš tau linkiu sėkmės.

Petras2010-08-02 12:51

g1ntux, neberašinėk man savo teologinių išvedžiojimų apie kažkokias dvasias ir materijas. Aš suprantu, kad tu gali kalbėti ir daryti išvadas apie tai, ko nepažįsti, bet tai darysi ne čia. Pats pripažinai, kad rašai apie žmones, kurių nepažįsti, o aš neturiu jokio noro kovoti su tavo fantazijomis ir tikėjimais. Tavo adresas pažymėtas kaip šlamštas, tad nuo šiol diskutuosi su šiukšlių dėže - gal ji paskaitys ir supras.

Rašyti komentarą

Tavo komentaras