BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Ar Jėzus buvo baptistas? Ar katalikas?..

“Petrai, ar tu lankaisi baznycioje? Kokioje parapijoje? Ar baptistu? Evangeliku?Kokioje…? Negaliu suprasti kas tavo akimis baznycia…” - paklausė bevardis skaitytojas po mano straipsnio “Didžioji sumaištis“.


“Aš priklausau tai pačiai Bažnyčiai, kuriai priklauso Jėzus, - atsakiau jam. - Jeigu Jėzus priklauso baptistams, tai ir aš - baptistas, jeigu įsirašė į evangelikus arba katalikus - tai ir aš evangelikas arba katalikas.
Bet kažkodėl abejoju dėl Jo narystės kažkuriai sektai”.


“O laidos pagal kieno tradicijas?” - pasibaisėjo žmogus, išduodamas savo baimes.


Tikrai, daugeliui yra svarbu, kaip jį laidos. Ar kaip Liuterio, ar kaip popiežiaus, ar kaip Kalvino sekėją? O gal kaip mažesnės, mažai kam žinomos Andželikos, Lino, Simono sektos narį?


Pasirodo, skaldytis buvo pradėję pirmieji krikščionys. Dar pirmajame amžiuje apaštalas Paulius rašė korintiečiams:


“Broliai, Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu maldauju jus, kad visi vienaip kalbėtumėte ir nebūtų tarp jūsų susiskaldymų, bet kad būtumėte tobulai suvienyti vienos minties ir vieno sprendimo.
Mat Chlojės namiškiai pranešė man apie jus, mano broliai, kad tarp jūsų esama kivirčų.
Turiu omenyje tai, kad iš jūsų yra tokių, kurie sako: “Aš esu Pauliaus”, “aš - Apolo”, “aš - Kefo”, “o aš - Kristaus”.
Argi Kristus padalytas? Argi Paulius buvo už jus nukryžiuotas? Argi vardan Pauliaus buvote pakrikštyti?” 1Kor 1:10-13


Perfrazavę apaštalo žodžius, šiandien galėtume klausti: ar Liuteris buvo už jus nukryžiuotas? Ar popiežius? Ar Kalvinas? Ar Andželika, ar Linas?..


Tačiau apaštalas ne pirmasis susidūrė su Jėzaus mokinių noru apsiriboti religinėmis pertvaromis. Pirmieji Jėzaus sekėjai mėgino sukurti kažką panašaus į religinę instituciją. Štai ši istorija:


“Jonas Jam tarė: “Mokytojau, mes matėme vieną, kuris nevaikščioja su mumis, bet Tavo vardu išvarinėja demonus. Mes jam draudėme, nes jis mūsų neseka”.
Jėzus atsakė: “Nedrauskite jam! Nėra tokio, kuris mano vardu darytų stebuklus ir galėtų čia pat blogai apie mane kalbėti.
Kas ne prieš mus, tas už mus”. Mk 9:38-40


Pirmųjų Jėzaus mokinių supratimu, ši religinė organizacija turėjo turėti savo struktūrą, tam tikrą hierarchiją. Kai Jėzaus nebuvo šalia, jie net surengė kažką panašaus į šių dienų popiežiaus rinkimus:


“Jie atėjo į Kafarnaumą. Namie Jėzus juos paklausė: “Apie ką kalbėjotės kelyje?”
Jie tylėjo. Mat kelyje jie ginčijosi, kuris iš jų didžiausias.
Atsisėdęs Jis pasišaukė dvylika ir tarė: “Jei kas trokšta būti pirmas, tebūnie paskutinis ir visų tarnas!” Mk 9:33-35


Jėzaus nurodymas buvo aiškus ir nedviprasmiškas, Mokytojas jį kartojo daugybę kartų, bet mokinių siekimas valdžios buvo stipresnis. Dėl jo net imta ieškoti… protekcijos. Visai kaip mūsų laikais:


“Tada prie Jėzaus priėjo Zebediejaus sūnų motina kartu su savo sūnumis ir, pagarbinusi Jį, ėmė kažko prašyti.
Jis paklausė jos: “Ko nori?” Toji atsakė: “Leisk, kad šitie abu mano sūnūs Tavo karalystėje sėdėtų vienas Tavo dešinėje, o kitas kairėje”.
Jėzus atsakė: “Nežinote, ko prašote. Ar galite gerti taurę, kurią Aš gersiu, ir būti krikštijami krikštu, kuriuo Aš krikštijamas?” Jie atsakė: “Galime”.
Tuomet Jis tarė: “Mano taurę, tiesa, gersite, ir krikštu, kuriuo Aš krikštijamas, būsite pakrikštyti, bet vietą mano dešinėje ar kairėje ne Aš duodu; tai bus tiems, kuriems mano Tėvo paruošta”.
Tai išgirdę, kiti dešimt mokinių supyko ant dviejų brolių.
O Jėzus, pasikvietęs juos pas save, tarė: “Jūs žinote, kad pagonių valdovai jiems viešpatauja ir didieji juos valdo.
Bet tarp jūsų taip neturi būti. Kas iš jūsų nori būti didžiausias, tebūnie jūsų tarnas,
ir kas nori būti pirmas tarp jūsų, tebūnie jūsų vergas.
Ir Žmogaus Sūnus atėjo, ne kad Jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti kaip išpirkos už daugelį”. Mt 20:20-28


O, kad šituos Jėzaus žodžius išgirstų šių dienų aukštieji hierarchai - visi tie ekscelencijos, eminencijos, patriarchai ir kiti didžiųjų religinių organizacijų vadai bei liliputinių sektų ambicingi vadukai!..


Esu tikras - jie būtų priversti išgirsti, jeigu Jėzaus žodžius girdėtų religinga minia. Iš kur būtų didžiųjų hierarchų ir mažųjų vadukų puikybė, jeigu jų nebegarbintų  nuolankūs tarnai - visi tie fanatikai, kurie čiumpa už gerklės kiekvienam, kas nepriklauso jų teisingiausiai bažnyčiai?


Religija prieš Jėzų

Rodyk draugams

Komentarai (6)

Anonimas2006-04-20 14:52

Neįsivaizduoju, kaip krikščionybė egzistuotų be bažnyčių.

Petras2006-04-20 15:17

Sodininkai neturi nei sodininkų institucijos, nei vyriausiojo sodininko, tokio lyg savo popiežiaus, bet visi maždaug vienu metu išeina baltinti obelų, genėti šakų, rinkti vaisių… Arba žvejai. Jie neturi nei organizacijų, nei kunigų, nei vyskupų, nei kanonų, bet visi gyvena labai panašų gyvenimą - valandų valandas tupi prie eketės, įbegę žvilgsnį į plūdę. Ir neužgęsta jų tikėjimas kitą sykį pagauti didesnę žuvį!

Labai svarbu apsispręsti, kuo laikysime Jėzaus mokymą. Ko Ganytojas mokė? Gyvenimo ar ritualų?

Kas yra krikščionybė? Gyvensena ar valdymo būdas?

Jeigu krikščionybė - būdas valdyti minias, ji tikrai negali išsiversti be tam tikrų struktūrų.

Anonimas2006-04-20 18:44

Nu Paulius, Kefas ir Jokubas buvo trys:) da buvo tesalonikieciai, korintieciai, kolosieciai ir romieciai - ir visi buvo kruvoj, a tu esi vienas.

Turbut pasakytum kad ir jie klydo:)

Petras2006-04-20 21:18

Prastas iš tavęs, anonime, pranašas. Aš pasakyčiau visai kitaip, bet tai nepakeis tavo nuostatų. O vienas seniai nesu - ir Draugas nuolatos padeda, ir Jo atsiųstųjų draugų turiu. Bet negi tave įtikinsiu, kad be sektų yra kitų, natūralių bendruomenių? Nepatikėsi, bet Dievas veikia ir už tavo šventoriaus ribų.

arunaspax2009-01-31 18:25

Sveikinu atliekant gerą darbą:)
verčiantį skaitytojus pamąstyti.

Bet jau labai tendencingas esate ir pilnas pagiežos ir neapykantos hierarchams ir vadukams.
"O, kad šituos Jėzaus žodžius išgirstų šių dienų aukštieji hierarchai - …. ambicingi vadukai!.."

ir ant tos pagiežos pats pasimaunate……biblija skirta visiems zmonems ir nereiketu savo individualistinės ideologijos pagalba ja interpretuoti.

Bet nenuleiskite rankų pirmyn…..įnešite svarų indėli į postmodernią individualistinę kvaziteologiją:)

Petras2009-02-01 11:15

Čiū, arunaspax, už krikščionišką komentarą. Tikrai nuoširdus, kupinas meilės ganytojo žodis.

Rašyti komentarą

Tavo komentaras