Kas čia? Šio puslapio pagalba gali išsaugoti įrašą tolimesniam naudojimui, arba parodyti savo draugams per socialinius tinklus. Pranešimą apie įrašą galima nusiųsti ir el. paštu.

Kur norite publikuoti?

Nusiųsk draugui el. paštu

E-mail It
2005-09-21

Kas žinotina apie nuostatas

Publikuota: Straipsniai

Nuostata – tai įsitikinimas ir jausmas, kurie parengia tam tikru būdu reaguoti į daiktus, žmones ir įvykius. Šiuolaikinė psichologija sako: jeigu tikime, kad koks nors žmogus yra niekšas, tai galime jausti jam antipatiją ir elgtis su juo nedraugiškai.

“Pakeiskite žmonių mąstymo būdą ir reikalai pasikeis”, - sakė kovotojas už piliečių teises Pietų Afrikoje Stele Biko.

Perėmęs Kristaus nuostatas, tu gali elgtis taip, kaip elgtųsi Kristus. “Jei jūs pasiliekate mano žodyje, iš tiesų esate mano mokiniai”, - sakė pats Mokytojas.

Nuostatos ir elgesys

Daugybė XX a. 7-ajame dešimtmetyje atliktų tyrimų privertė suabejoti idėja, kad, pasikeitus nuostatoms, gali pakisti elgesys. Be to, tiriant žmonių nuostatas apgavysčių, bažnyčios ir rasinių mažumų klausimais, paaiškėjo, kad žmonių kalbos dažnai skiriasi nuo veiksmų.

Beveik prieš du tūkstančius metų apaštalas Paulius prisipažino: Aš nesuprantu savo paties veiksmų, nes aš darau ne tai, ką noriu, o kaip tik tai, ko nenoriu”.

Tai žinodamas, Kristus visus perspėjo; “Ne kiekvienas, kuris man sako: ‘Viešpatie, Viešpatie!’ įeis į dangaus karalystę, bet tas, kuris vykdo valią mano Tėvo, kuris yra danguje”.

Tai gal nuostatos – tik tušti žodžiai? Psichologų tyrimai, atlikti XX a. 8-ajame ir 9-ajame dešimtmetyje, patvirtino, kad tarp slaptų minčių ir viešų poelgių, charakterio ir elgesio, mąstymo ir veiklos yra glaudus ryšys.

Kada veikdami vadovaujamės savo nuostatomis?

Kai išorinė įtaka yra labai maža. Socialinis spaudimas gali sutrikdyti ryšį tarp mūsų nuostatų ir veiksmų, paveikdamas arba tai, ką mes sakome, arba tai, ką mes darome. Politikai prieš rinkimus bijo imtis skausmingų reformų, nors žino, kad jos reikalingos, jausdamas moralinį draugų spaudimą, paauglys gali pradėti rūkyti, nors pats to nenori. Aplinka gali priversti žmogų išsižadėti savo mylimų draugų.

“Ir palaimintas, kas nepasipiktins manimi”, - pažadėjo Mokytojas, žinodamas, koks spaudimas laukia jo mokinių.

Kai nuostata yra svarbi konkrečiam veiksmui. Žmonės atvirai pripažįsta bendrąsias nuostatas, kurios nesiderina su jų elgesiu. Jie skelbia meilę, o skleidžia neapykantą, šlovina sąžiningumą, o sukčiauja mokėdami pajamų mokesčius, vertina sveikatą, o patys rūko ir nesimankština. Tačiau nuostata tam tikro konkretaus veiksmo atžvilgius skatina veikti. Jei turi nuostatą kasdien paaukoti vargšams, tikėtina, kad taip ir elgsies.

Kai nuostata gerai įsisąmoninta. Kai mes nemąstydami elgiamės taip, kaip įpratę, arba kai tenkiname socialinius lūkesčius, nuostatos neveikia. Jei kas nors pažadina mūsų savimonę, mes esame ištikimesni savo įsitikinimams. Nustatyta, kad dažniau kartojama nuostata greičiau ateina į galvą, o ta, kuri greičiau prisimenama, labiau veikia mūsų elgesį. Žinodami, kuo tikime, ir suvokdami šio tikėjimo įtaką savo elgesiui, tikriausiai būsime ištikimi sau.

“Budėkite ir melskitės, kad nepatektumėt į pagundą, nes dvasia ryžtinga, o kūnas silpnas”, - mokė budrumo Kristus.

Ir elgesys veikia nuostatas

Susidarius tam tikroms sąlygoms, žmonės stoja už tai, kuo tiki. Tačiau yra ir kitas dėsningumas: žmonės pradeda tikėti tuo, ką daro. Yra daug mokslinių įrodymų, patvirtinančių, kad elgesys formuoja nuostatas. Panagrinėkime du.

Kojos tarpduryje” teorija. Per Korėjos karą Kinijos komunistų lageriuose kalinti amerikiečių kareiviai grįžo į namus įtikinti, kad Azijai reikalingas komunizmas. Grobikai nenaudojo smurto, bet pamažu siekė, kad belaisviai bendradarbiautų. Iš pradžių belaisviai sutikdavo atlikti menkus nurodymus ir už tai gaudavo lengvatų, vėliau jie kalbėdavo per radiją arba atlikdavo melagingas išpažintis, vėliau pradėdavo šnipinėti bičiulius ir tapdavo įsitikinusiais komunizmo šalininkais.

Išvada paprasta; norint, kad žmonės sutiktų dėl didelių dalykų, reikia pradėti nuo mažų ir laipsniškai juos didinti. Būkite atsargūs su žmonėmis, kurie jus norės taip išnaudoti! Ši vištos ir kiaušinio taisyklė, kai veiksmai skatina nuostatas, kurios skatina veiksmus, lemia elgesio plėtotę. Vieną kartą susigundžius, kitą kartą sunkiau atsilaikyti.

“Žmogų suteršia tai, kas iš jo išeina. Iš vidaus, iš žmonių širdies išeina pikti sumanymai, svetimavimai, paleistuvystės, vagystės, žmogžudystės, godumas, piktumas, pavydas, piktžodžiavimai, išdidumas, kvailystė. Visos tos blogybės išeina iš žmogaus ir suteršia žmogų”, - perspėjo Kristus.

Laimei, elgesį keičia ne tik blogos, bet ir geros nuostatos. Eksperimentai parodė, kad žmogų, kuriam padarome gera, pradedame labiau mėgti. Mes mylime žmones ne tik dėl to, kad jie mums daro gera, bet ir dėl to, kad mes jiems darome gera. Jeigu su nemylimu vaiku imsi elgtis kaip su mylimu, vaikas taps mylimas. Jeigu su Kristumi elgsies kaip su draugu, jis taps tavo draugu.

Atliekamas vaidmuo veikia nuostatas. Perėmę tam tikrą socialinį vaidmenį, žmonės ima elgtis taip, kaip reikalauja vaidmuo. Sutuoktiniai elgiasi kaip sutuoktiniai, studentai perima kitų studentų elgseną. Eksperimentai nustatyta, kad ir laboratorinėmis sąlygomis, įsijautę į kalinių ar prižiūrėtojų vaidmenį, eksperimento dalyviai ima elgtis kaip kaliniai ar prižiūrėtojai.

Lengviau metusiam gerti ir rūkyti, kai jis įsijaučia į nerūkančiojo ir negeriančiojo vaidmenį. Jei nori greičiau tapti tikru Kristaus mokiniu, pasisakyk esąs jo mokinys.

Juk pats Mokytojas ragino Jį išpažinti viešai: “Kas išpažins mane žmonių akivaizdoje, ir Aš jį išpažinsiu savo dangiškojo Tėvo akivaizdoje”.

Išvados

Tik praktikuojamas Kristaus mokymas, tik gyvenimo būdu tapusi krikščionybė gali duoti vaisių.

Jeigu nuspręsi per vieną dieną pakeisti visą savo gyvenimą, gali nepasisekti. Pradėk nuo mažų dalykų, pamažu, bet atkakliai perimdamas vieną po kitos Kristaus nuostatas, ir pats Kristus pradės keisti tavo gyvenimą.

Stenkis suprati ir priimti kuo daugiau konkrečių Kristaus nuostatų – jos yra tavo atgimimo garantas.

Išpažink Kristų viešai ir stenkis elgtis taip, kaip privalu elgtis Kristaus mokiniui. Taip ir sakyk: “Aš – tiktai mokinys. Aš – jau mokinys”.


Atgal į: Kas žinotina apie nuostatas