Kas čia? Šio puslapio pagalba gali išsaugoti įrašą tolimesniam naudojimui, arba parodyti savo draugams per socialinius tinklus. Pranešimą apie įrašą galima nusiųsti ir el. paštu.

Kur norite publikuoti?

Nusiųsk draugui el. paštu

E-mail It
2008-12-22

Mano akių šviesa

Publikuota: Straipsniai

Mano gyvenimas ėjo tarsi savaime, kažkaip be tvarkos ir prasmės. Darbe
tryniau kelnes, po darbo ėjau į parduotuvę, namuose valgiau, klojausi
lovą, ėjau į tualetą… Nei aš rūpėjau kitiems, nei man rūpėjo pasaulis.

Dabar viskas kitaip.

Mano gyvenime atsirado Ji. Mūsų gyvenime.

Kartais
jos laukdavau, kartais bijodavau. Žinojau, kad ji aplanko žmones, bet
nemaniau, kad turėtų ateiti tokiame amžiuje. Kaip pavasario saulė
paverčia niekais sniego kalnus ir patį kiečiausią ledą, paleisdama
gurgiančius potvynius, taip ji užtvindė visas mano dienas.

Jau kuris laikas einu gulti su ja, pabundu nuo minčių apie ją, neišsiskiriam kartais ir sapnuose. Ją sapnuoju labai dažnai.

Vienas mano draugas pradėjo smalsauti:

- Kas ji tokia?

Kaip apibūdinti ją, kaip nusakyti keliais paprastais žodžiais?

Ji
- tai, kas šalia manęs. Kartais prieina iš nugaros - tada jaučiu jos
vėsų kvėpavimą, kaip ji alsuoja man į pakaušį. Ją sutinku gatvėj,
darbe, parduotuvėj, kartais aplenkiu autostradoj, o kartais matau, kaip
ji lekia tiesiog į mane lyg kometa. Išsigąstu ir užsimerkiu, bet
atsimerkiu gyvas - toks jausmas, tarsi būčiau sutikęs miražą.

Tačiau tai ne miražas - ji ateina į mano namus, dažniausiai - iš
televizoriaus, aš ją matau ir girdžiu, skaitau apie ją, renku visą su
ja susijusią informaciją. Būtų
gėda apie ją nežinoti nieko. Juk bet kada ji gali pasibelsti į tavo
duris, atsisėsti kavinėj prie tavo staliuko ir papūsti savo putlias
lūputes:

- Tu ką, nepažįsti manęs? Tamsuolis!..

Aš ne tamsuolis.

Galiu pasakyti tvirtai - Ji ir mane palietė!

Ne
tik palietė - mano kančioms Ji suteikė prasmę. Netekau darbo,
garantuotos algos, baigia ištirpti paskutinės santaupos, bet  žinau -
Ji išsirinko  mane!

O tu klausi: kas ji tokia?

Taip, aš matau, tu supratai, tai - gerbiama Krizė.

Anksčiau
mane smaugdavo darbdaviai,  dabar žinau - prispaudė Krizė. Kažkaip
chaotiškai kildavo kainos, keldamos paniką mano širdy, dabar kyla ji,
gerbiama Krizė. Anksčiau prekeivių centrai nerdavo kailį, dabar Krizė
švelniai nuvelka marškinius. Nuvelka marškinius, mauna kelnes, lenkiasi
auti batus…

Dėl jos ne tiek iškentėčiau!

Dėl jos ištverčiau dar ne tokį akcizą ir pajamų mokestį, o juk anksčiau dėl
suknisto lito burbėjau, kad lupikauja valstybė, sodra, draudimo
kompanijos. Vos tik atimdavo centą, aš norėdavau eiti į gatves,
piketuoti, rašyti protesto laikus, užtverti gatves ir kelius, o dabar
aš ramus kaip kūdros vanduo. Negavęs iš darbdavio priemokos, aš
jausdavausi tarsi apvogtas ir grasindavau kelti streikus, o dabar be
algos iškentėčiau ir pusmetį. Juk visa tai tai -  dėl gerbiamos Krizės!

Nežinau, ar be jos norėčiau gyventi.

Nebūtų Krizės – ką mes visi galvotume ir apie ką kalbėtume? Apie ką mes skaitytume laikraščiuose, ką rodytų televizija?

- Na, parodytų kokį serialą ar politinį šou, tarkime, sugalvotų naujus rinkimus… - abejingai pasakė draugas.

Serialą, šou, rinkimus?.. Kaip jis drįsta kičą lyginti su tuo, kas mūsų
gyvenimui suteikia prasmę? Ar jis nesupranta - be Krizės mūsų visų
gyvenimas pavirstų baisiausia kančia, augančios kainos ir mažėjančios
pajamos netektų jokios prasmės, žmones apimtų depresija, apatija,
alkoholizmas, administracinės baudos ir sumušimai. Sujudėtų pats
pamatas!

- Be krizės yra ir kitų gerų bei prasmingų dalykų, - ginčijo draugas. -
Galėtum su tikėjimo kankiniais išsiplakti rimbu, susisprogdinti su
kokiais kovotojais, nušokti nuo bokšto ar susideginti dėl Lietuvos…

Kodėl jis mano, kad Krizė - tai tik kančia?

Pirmiausia tai džiaugsmas. Anksčiau aš valgiau ne bet kokį kotletą, o
dabar džiaugiuosi ir skysta sriuba. Pernai per atostogas man nepatiko
Maljorkoj, dabar apsidžiaugčiau ir Palanga. Kai pasibaigia diena,
paprasčiausia savaitės diena, galiu su džiaugsmu pasakyti - nugyvenau!
Neatsitiko nieko!..

Iš  kur visa tai? Kas visa tai? Argi ne Krizė?

Parėjęs namo, vakare puolu prie televizoriaus.

Nieko nenoriu daugiau – rodykit Krizę!


Atgal į: Mano akių šviesa