Kas čia? Šio puslapio pagalba gali išsaugoti įrašą tolimesniam naudojimui, arba parodyti savo draugams per socialinius tinklus. Pranešimą apie įrašą galima nusiųsti ir el. paštu.

Kur norite publikuoti?

Nusiųsk draugui el. paštu

E-mail It
2008-10-31

Netikras kapas

Publikuota: Kita

Kapininkas įsiuto - mūsų miestelio kapinėse atsirado nelegalus kapelis. Toks nedidelis geltono smėlio kauburėlis. Kas ir ką čia palaidojo be jo žinios? Gal kokia merga užkasė nužudytą vaiką?

Ir kaip jis pražiopsojo laidotuves? Juk gyvena šalia kapinių. O gal naktį, kai visi miegojo?..


Kapininkas niekam nieko nesakė, nors širdyje buvo labai neramu.


Netrukus pamatė - kapelis prižiūrimas. Kažkas ant jo pasodino gėlių. Bet vis nepavykdavo pričiupti tų prižiūrėtojų.


- Nieko, ateis Vėlinės! - sugalvojo kapininkas. Vėlinių naktį, kai visas miestelis sugrįžta į kapines, pasirodys ir tie sukčiai.


Visą Vėlinių vakarą jis marširavo aplink, vis užmesdamas akį į nelegalų kapą. Bene kas ateis?


Ir štai, pagaliau!


Jauna moteris tupėjo ir degiojo žvakes.


- Stok!  - priėjęs iš užpakalio, sušuko kapininkas. - Ką čia palaidojai? Nužudei vaiką ir užkasei?


Išsigandusi moteris sucipo ir pašoko ant kojų.


Nutirpo kojos ir kapininkui - tai buvo jo jaunesnioji duktė.


- Sakyk, ką čia užkasei? - šaukė tėvas.


- Nieko, - atsakė duktė. - Nieko užkasta čia nėra.


- Tai kam tas kapas ir žvakės?..


Pasirodo, ji su Rene, antrąja dukra, parvažiavusios vasarą išsirinko sau vietą. Kad neužimtų kas, susipylė netikrą kapelį.


- Kam tada gėlės, žvakės?


- Na, kad mūsų kapas būtų kaip tikras, pasodinom šiek tiek gėlių. Parvažiavusios pradėjom ravėti, laistyti… Tas kapas mums pačioms pradėjo atrodyti tikras.


- Na ir kvaišos, - stebėjosi tėvas.


- Tėti, o kas čia tokio? Atėjau, uždegiau žvakę… Man iš tiesų atrodo, kad šitam kape kažkas jau palaidota. Kažkokia mano dalis.


- Eitum namo, - pasakė tėvas ir užsigalvojęs nudrožė žvakių nušviesta kapinių alėja.


Ta mintis jį kamuoja seniai. Kodėl didmiesčių žmonės nori grįžti atgal, po šito miestelio klevais? Vietos ir taip mažai, o iš miestų veža ir veža vis naujus ir naujus karstus. Žmogus seniai čia negyveno, jis gyveno Vilniuj, Kaune, kas jį mirusį traukia atgal į miestelį?


Gal jie tikrai čia turi kažką palikę, užkasę po šita žeme?


Atgal į: Netikras kapas