Kas čia? Šio puslapio pagalba gali išsaugoti įrašą tolimesniam naudojimui, arba parodyti savo draugams per socialinius tinklus. Pranešimą apie įrašą galima nusiųsti ir el. paštu.

Kur norite publikuoti?

Nusiųsk draugui el. paštu

E-mail It
2005-03-25

Ieškinys sau

Publikuota: Liudijimai

- Šiandien tau klius truputį kitoks, ne reporterio darbas, - pasaskė
šefo žmona, žiūrėdama i mane pro akinius. - Tu palaikysi teisme mūsų
laikraščio ieškinį.

- Ką? - nustebau.

- Iš esmės tai bus
kaltinimas vienam mažam laikraštukui. Viskas labai paprasta,
byla kaip ir laimėta. Prieš dešimt metu jis paskelbė apie
mūsų laikraštį vieną labai bjaurų sakinį, kuris žeidžia orumą ir garbę.
Tu, mūsų atstovas, turėsi pareikalauti 10 tūkstančių litų.

Paėmiau į rankas kažkokius bylos popierius. 

- Prieš dešimt metų dirbau tame laikraštyje, - pasakiau.

- Taip? - susidomėjo akiniuotoji ponia.

- Aš dirbau redaktoriumi.

- Oho, tuo geriau! Štai tas sakinys, įžeidžiantis mūsų orumą ir garbę. Už jį reikalausi dešimties tūkstančių.

Mane visą persmelkė šaltis. Skaičiau seną parudavusį laikraštį ir negalėjau patikėti tuo, ką matau akimis.

- Tai mano sakinys! - sušukau. - Aš jį parašiau, kai ten dirbau redaktoriumi.

- Taip? Eime, mus kviečia į salę.

- Aš negaliu eiti!

- Kodėl?

- Aš pats parašiau ir pats idėjau tą sakinį, kai ten dirbau redaktoriumi!

- Na, tai kas? Dabar tu - mūsų atstovas ir turi palaikyti ieškinį.

Teismo durys atsidarė, aš nenorom įėjau į salę, bet begalėjau surasti, kur atsisėsti.

- Kiekvienas susiraskit sau vietą! - paskelbė teisėja.

Akiniuotoji ponia pasilenkė prie manęs ir pašnibždėjo į ausį:

- Nebijok, byla paprasta. Šiandien suraitysim tą laikraštuką!..

Aš vis stovėjau ir nesiryžau sėstis. Gal dar įmanoma šito išvengti?

Kai
pabudau, mane ilgai sekiojo šis posėdis. Dar niekada nebuvau taip
aiškiai suvokęs draudimo “neteisk”, o dabar tą žodį mačiau kažkaip
iš vidaus. Išsigandęs vis klausiau savęs: kas suskaičiuos, kiek
turiu išsikėlęs tokių ieškinių?


Atgal į: Ieškinys sau