Kas čia? Šio puslapio pagalba gali išsaugoti įrašą tolimesniam naudojimui, arba parodyti savo draugams per socialinius tinklus. Pranešimą apie įrašą galima nusiųsti ir el. paštu.

Kur norite publikuoti?

Nusiųsk draugui el. paštu

E-mail It
2008-06-04

Išskirtinis šventumas

Publikuota: Kita

Beskaitydamas diskusijas apie abortus, aptikau tokią sąvoką kaip gyvybės šventumas. Kas tai per daiktas? Su kuo jis valgomas? Kaip jis gaminamas? Ar jis audžiamas inkvizicijos staklėmis per tikėjimo pamokas? O gal diegiamas į žmonių galvas per istorijos pamokas kartu su didvyriškomis ir kruvinomis mūsų protėvių kovomis už kažkokią Lietuvą? Arba gal gyvybės šventumas šaudomas kariuomenėje iš patrankų, arba gal jį šaudo iš šautuvų garbės sargyba prie nužudytų kareivių kapo?..

Ne? Gyvybės šventumas - tai ne pacifizmas, ne atsisakymas imti į rankas žudymo įrankį ir prisiekti motinai Tėvynei, dėl kurios gali ramia širdimi nužudyti kitą žmogų? Gyvybės šventumas yra absoliutus tik negimusiems, o gimusieji turi didesnių vertybių už gyvenimą?..

Atrodo, norėdami įvesti gyvybės šventumą į mūsų realybę, turėtume gerokai pertvarkyti savo pasaulį. O prieš pradėdami naikinti ginklus ir kariuomenes, mes dar turėtume įveikti žudymo ideologiją - nuversti žudymą ir žudikus (karius) garbinančius paminklus, uždrausti žudymą propaguojantį istorijos mokymą, uždaryti žudymą šventinusias ir šventinančias bažnyčias…

Atrodo, gyvybės šventumas - per plati sąvoka.

Geriau ją truputį pasiaurinkim.

Ar neužtektų, jeigu šventa paskelbtume tiktai šviežią, ką tik pradėtą gyvybę, o senesnę paliktume tokią, kokia yra - šūdo vietoje?

Katalikų bažnyčios “gailestingumo” ratas, kuriuo ji naudojosi savo klestėjimo metais:
Eretikai pririšami prie rato, jį sukant kaulai sulaužomi. Tai buvo lėta ir baisi
mirtis. Vienuoliai (dažniausiai Domininkonų)  sukdavo ratą kol žmogus
būdavo paverčiamas odos maišu. Šiandien daugelis katalikų tiki, kad jų bažnyčiai rūpi kažkoks “gyvybės šventumas”.


Atgal į: Išskirtinis šventumas