Kas čia? Šio puslapio pagalba gali išsaugoti įrašą tolimesniam naudojimui, arba parodyti savo draugams per socialinius tinklus. Pranešimą apie įrašą galima nusiųsti ir el. paštu.

Kur norite publikuoti?

Nusiųsk draugui el. paštu

E-mail It
2008-05-01

Šventoji rinkodara

Publikuota: Straipsniai

Žinot, ką aš daryčiau, jeigu būčiau kokių mašinikių firmos, sporto klubo, bažnyčios, periodinio leidinio, partijos rinkodaros šefas?

Pirmiausia liepčiau steigti fanų klubus, kurie garantuotų paklausą. Pilnas pasaulis žmonių, kurie bijo būti laisvi ir nori kam nors tarnauti. Eikit, surinkit šituos kvailius, tegu jie dirba mūsų firmos reklamos agentais. Paduokit jiems mūsų sulčiaspaudę ir pasakykit, kad mūsų sulčiaspaudė yra jų gyvenimas. Sukurkit jiems fanų klubą, paduokit jiems mūsų sulčiaspaudės vėliavą - tegu ją neša kaip šventenybę į konkurencijos karą. Tegu mūsų fanai kala į snukį hondos, volkswageno, samsungo klubų pamišėliams. Padarykite taip, kad jie daugiau negalėtų gyventi be mūsų sulčiaspaudės, be mūsų klubo, be mūsų bažnyčios, be mūsų laikraščio, be mūsų partijos. Milijonai žmonių nepatenkinti savo gyvybe - kodėl jos nepaėmus? Jeigu jiems nereikia gyvenimo - kodėl negalėtų atiduoti mūsų sulčiaspaudei, mūsų klubui, mūsų bažnyčiai ir mūsų partijai, mūsų tėvynei? Milijonai nelaimingųjų ieško kažkokios prasmės - kodėl jos nesuteikus? Anksčiau jų gyvenimas buvo tuščias, nes jie neturėjo mūsų sulčiaspaudės, o dabar, įsigiję suplčiaspaudę, jie atrado save. Tegu jie liudija, kaip atrado save mūsų klube, tegu mato visi - jų gyvenimas tapo prasmingas mūsų partijoj, mūsų bažnyčioj. Jų prasmė tegu būna tarnystė. Ir neduokit nė cento - tegu jie patys sumoka už galimybę vergauti. Tik tada jie vertins, kai bus deramai sumokėję. O mums nekainuos nė cento.

Kas dirbat bažnyčioj, įtikinkit juos, kad jie nori mūsų bažnyčios keptų plotkelių, noras pamažu tegu virsta į geismą. Tegu ateina diena, kai jie negalės gyventi be firminių mūsų bažnyčios plotkelių. Geriausius plotkelius kepa mūsų bažnyčia, tik mūsų bažnyčios plotkeliai tikri, tikroji bažnyčia - mūsų bažnyčia. Visos kitos bažnyčios yra atsaklūnės, jos neturi tiesos, nes tiesa - mūsų sulčiaspaudė. Paleiskite juos į gatves - tegu eina, verbuoja naujus ir naujus reklamos agentus, tegu steigia naujus fanų klubus, naujas partijas, naujas bažnyčias. Kiekvienas žmogus tegu tarnauja kažkam.  Jeigu ne mums - tegu jie tarnaus konkurentams, pačią tarnystę pakelkit į šventenybės rangą.  Konkurentų fanai nėra mūsų priešai, mūsų priešai - tie, kurie netarnauja niekam. Pavojingi ne tie, kurie garbina konkurentų sulčiaspaudę, pavojingi tie, kurie gali gyventi ir be sulčiaspaudžių. Ne tie yra priešai, kurie perka konkurentų narkotikus, kurie geria konkurentų degtinę, serga už kokurentų komandą, eina į konkurentų bažnyčią, stoja į konkurentų partiją. Ne! Mūsų priešai tie, kurie gali ir be narkotikų, ir be degtinės, kurie visai nežiūri krepšinio, neina į jokią bažnyčią, nestoja į jokią partiją. Šituos išnaikinkit arba paverskit mūsų vergais, tuos užverbuokit arba nušaukit, atverskite juos arba prakeikit. Tegu visi turi bent vieną sulčiaspaudę, tegu stoja į fanų klubą ar partiją, tegu prisiekia kam nors. Kol jie vaikšto laisvi, mūsų fanai atrodo kaip idiotai.

Mes būsim laisvi tada, kai neliks nei vieno laisvo žmogaus.


Atgal į: Šventoji rinkodara