Kas čia? Šio puslapio pagalba gali išsaugoti įrašą tolimesniam naudojimui, arba parodyti savo draugams per socialinius tinklus. Pranešimą apie įrašą galima nusiųsti ir el. paštu.

Kur norite publikuoti?

Nusiųsk draugui el. paštu

E-mail It
2008-04-27

Antroji pusė

Publikuota: Straipsniai

Ateistai bene tris sykius griovė Kryžių kalną. Kiek griovė, tiek jis atsigavo. Kryžių atsirasdavo netgi daugiau, negu buvo prieš tai. Tai buvo don Kichoto karas su vėjo malūnais.

Ateistų galvelėse vyko įdomūs dalykai. Jie naikino simbolius ir tuo pat metu tikino kitus, kad tais simboliais netiki. Jeigu netiki, tai kurių galų griauna?

Jeigu į fantazijų šalį nusikėlęs don Kichotas nebūtų tikėjęs, kad vėjo malūnai - tai jo mirtini priešai, negi būtų puolęs juos ir rizikavęs žūti?

Žmonės rizikuoja tik dėl tikrų dalykų.

Iš medžio išdrožti stabukai ateistams buvo tikrų tikriausias Dievas, kurį jie manė nustumti buldozeriu.

Ar jiems galėjo pavykti?

Jeigu Dievas iš tiesų gyventų Kryžių kalne, kaip tiki ateistai ir katalikai, jeigu jį galėtumei įkurdinti  iš medžio išdrožtame ar iš akmens iškaltame stabuke, koplyčioje, bažnyčioje ar prabangioje katedroje, ateistams būtų pavykę. Buldozeriu nulyginai kryžių kalną, nugriovei koplyčią, trąšų sandėliu pavertei bažnyčią, katedrą - ir Dievo nėra.

“Bet Aukščiausiasis negyvena rankų darbo šventyklose”, - perspėja Biblija. Apd 7,48

Ateistai ir katalikai tuo, žinoma, netiki.

“Kur jis dar gali gyventi?” - stebisi jie.

“Ar nežinote, kad jūs esate Dievo šventykla ir Dievo Dvasia gyvena jumyse?” - klausia apaštalas.1 Kor 3,16

Ne, jie to negirdėjo!

Tiksliau - girdėjo, bet nesuprato. Viskas taip, kaip perspėjo vienas Mokytojas

Ar jie gali suprasti, kad Dievas gyvena tik jų įsivaizdavimuose, kad tai - labai subjektyvus, asmeniškas suvokimas, kurį labai sunku kitam perduoti? Kai išsigandęs vaikas žiūri į debesį ir mato grėsmingą slibiną, kitas mato išsižiojusį senį ir juokiasi. Bet iš tiesų tai nei senis, nei slibinas - tik debesis. Kiti juokėsi ir don Kichoto, kai tas vėjo malūnus palaikė ginkluotais priešais, nes iš tiesų tai buvo tik vėjo malūnai.

O don Kichotui?

O tikybos mokytojai, kuri pasipiktino anekdotų Petriuko nukeverzotu viensparniu angelu? “Kur tu matei angelą vienu sparnu?” - paklausė ji, kai tas nupiešė sąsiuvinuke kažkokią baidyklę. “O kur tu matei angelą dviem sparnais?” - paklausė Petriukas.

Ir don Kichotas, ir ateistas, ir tikybos mokytoja realybe palaikė fantaziją.

Vieni statė, kiti griovė fantazijos slibinus. Treti juokėsi…

“Negi visa tai - tik tikėjimas?” - piktinasi stabo kojas apsikabinęs žmogus.

Kodėl - “tik”?

“Jei turėtumėte tikėjimą kaip garstyčios grūdelį, galėtumėte sakyti šitam šilkmedžiui: 'Išsirauk ir pasisodink jūroje', - ir jis paklausytų jūsų”, - sakė Mokytojas. Lk 17,6

Kam Jo žodžius taip nuvertinti?

Šiandien ir medicina žino: žmogus gali pasveikti ir nuo krakmolo piliulės, jeigu tiki jos gydomąja galia. Kruopštus tyrinėtojai netgi nustatė procentus: placebas suveikia 30 procentų atvejų. Kitaip sakant, nuo įsivaizduojamų vaistų pagyja trečdalis ligonių. Pagyja tie, kurie tiki placebo galia.

Kurie tiki stabo galia, tie suklumpa po juo arba puola buldozeriu.

Don Kichotas patikėjo vėjo malūnų galia.

Ar galima vienu metu tikėti ir žinoti, kad tai - tikėjimas?

Jėzumi - taip. “Tegu tau būna taip, kaip tu tiki”, - sakydavo Jis, ir žmonės pasveikdavo.

Vienas iš tokių pasveikusių - aš. Kažkada patikėjau Jo žodžiais, “tik” žodžiais, ir pagijau.

O kaip su stabais?

Ar galima matyti, kad vėjo malūnai yra vėjo malūnai ir pulti juos šakėmis? Ar įmanoma vienu metu matyti, kad tylintis stabas yra tik medžio pliauska ir suklupti po juo? Ar verta kurti buldozerį, jeigu žinai, kad stabo galia yra žmonėse, o ne kažkur ant kalno?

Ir ateistai, ir bažnytininkai supyksta, kai ateizmą pavadinu religija. Jie nenori tapatintis. Bet iš tiesų tai broliai dvyniai ir negali vienas be kito. Jie abu nebegali be savo stabų - emocinis ryšys su stabais pernelyg stiprus. Nesvarbu, meilė ar neapykanta - stiprus jausmas suriša stipriai.  Štai kodėl man nebekeista, kai aršus ateistas tampa aršiu tikybos mokytoju. Būna ir atvirkščiai - patyręs kokią nelaimę, stabmeldys nusivilia savo stabu ir tampa ateistu.

Bet jis netampa laisvas.

Kapeika apvirto kita puse - ji netapo litu.


Atgal į: Antroji pusė