Kas čia? Šio puslapio pagalba gali išsaugoti įrašą tolimesniam naudojimui, arba parodyti savo draugams per socialinius tinklus. Pranešimą apie įrašą galima nusiųsti ir el. paštu.

Kur norite publikuoti?

Nusiųsk draugui el. paštu

E-mail It
2008-03-26

Kruvinas Biblijos kelias (1)

Publikuota: Straipsniai

Šios, knygos, jei ne religijos galia, jau seniausiai būtų uždraustos, kaip skatinančios neapykantą ir smurtą, - viename savo komentare rašo Deepblue apie Bibliją ir Koraną, pateikdamas citatų, kuriose Dievas liepia žudyti kitatikius ir apskritai priešus. - Žinoma, uždrausti ju nereikėtų. Reikėtų tiesiog ant knygos viršeliu užrašyti „Dalis teksto šioje knygoje skatina smurtą ir neapykantą bei neatitinka modernaus ir mąstančio žmogaus pasaulėžiūros, paremtos humaniškumo ir tolerancijos principais. Taip pat didele dalis šioje knygoje pateiktų istorijų – išgalvotos ir tėra žmogaus fantazjos vaisius. Nesivadovaukite šia knyga kaip morales vadovėliu“.

Visą Deepblue tekstą su citatomis galite rasti tarp šio straipsnio komentarų.

Pradėdami svarstymą, turime nustatyti, ar pateiktos citatos su žiaurumo scenomis yra tikros, ar išgalvotos. Jeigu vieni tas citatas neurotiškai neigsime, kaip kad religingi žmonės neigia kai kurias religiją griaunančias Evangelijos eilutes, o kiti jas teigsime, jokio dialogo nebus.

Nesu susipažinęs su Koranu, bet galiu patvirtinti, kad Senasis Testamentas tikrai moko žudyti kitatikius ir apskritai priešus. Kažkada mane sukrėtė Psalmės eilutės, kur psalmininkas meldžia Dievą, kad tas nutvertų priešų vaikus už kojų ir ištaškytų jų galvas į sienas. Vaikų - tai net ne kitatikių žudymas, tai jau genocido troškimas.

Atvirai moko žudyti Krišna pasakose apie aukščiausiojo Dievo asmens darbus. Priešų žudymas yra aukščiausiasis gėris, jeigu tai daroma iš paklusnumo Krišnai.

Žiaurūs ir pagonių dievai. Nesunku pastebėti, kad dievai yra žiaurūs tiek, kiek žiaurumo turi jų išpažinėjai. Dievų žiaurumas iš esmės yra į dievus suprojektuotas žmonių žiaurumas.

Dabar pamėginkim atskirti, apie ką kalba Senojo ir Naujojo testamentų citatos. Ar Jėzus taip pat mokė žudyti, kaip ir Senojo Testamento Dievas?

Jeigu neatskirsime tų dviejų knygų, mes sumaišysime praeitį su dabartimi ir nematysime jokio vyksmo, proceso, judėjimo, jo krypties.

Nesunku pastebėti, kad religingi žmonės - tiek kunigai, tiek Rašto aiškintojai ar davatkos - labai linksta prie Senojo Testamento ir stengiasi juo vadovautis tarsi šių laikų knyga. Nežiūrint į tai, ir patys bukiausi teologai ar davatkos šiandien neima į rankas Kunigų knygos ir nesimoko pagal tos knygos aprašymus atlikinėti aukojimo apeigų. Taigi net religiniai bukapročiai mato, kad dalis Biblijos yra pasenę ir atgyvenę - kaip yra pasenę Didžiosios Lietuvos Kunigaikštystės įstatymai, iš kurių galime daug ko pasimokyti, bet nebegalime pagal juos paveldėti turto ar bausti ką nors mirtimi. Jeigu senųjų Biblijos įstatymų garbintojai sugebėtų atitrūkti nuo savo negyvų taisyklių, tikriausiai ir jie nesunkiai prieitų prie išvados, kad Biblija - tai vyksmas, tiksliau sakant, dvasinė žydų tautos raida, jos istorija.

Tik pamatę patį procesą, judėjimą, galėsime svarstyti apie kryptį, kuria judama. Tai kaip? Visa Biblija - tai vieną dieną parašyta knyga, šiandien tebegaliojantis vientisas įstatymų kodeksas?

Atsimenu, viena protestantė man atsakė, kad Biblija visiems laikams užfiksavo amžinąsias vertybes, tokias, kaip dora, ištikimybė, šeima. Tada jos paklausiau, kokią šeimą kaip vertybę nustatė Dievas? Monogaminę ar poligaminę? Kiek prisimenu iš Senojo Testamento, pirmieji žydų pranašai turėjo daugybę žmonų ir sugulovių. Tai gal ir man kaip Saliamonui įsitaisyti kelias dešimtis žmonų, sugulovių ir vergių?..

Atsimenu, kuo tada baigėsi teologinė diskusija. “Žilė galvon, velnias uodegon”, - netikėtai atsakė man didžioji Biblijos įstatymų žinovė. Mes negalėjome pajudėti į priekį, nes liko neišspręstas šis klausimas.

O kaip dabar? Ar mano pašnekovai pasirengę eiti toliau?


 Daugelis žmonių neperka naujų batų tik dėl to, kad negali atsisveikinti su senaisiais. Bet, važiuodami  senoviškais ratais, jie vis tiek privažiuoja ne viduramžių smuklę, bet tą patį McDonaldą, kurį lanko vairuotojai.


Atgal į: Kruvinas Biblijos kelias (1)