Kas čia? Šio puslapio pagalba gali išsaugoti įrašą tolimesniam naudojimui, arba parodyti savo draugams per socialinius tinklus. Pranešimą apie įrašą galima nusiųsti ir el. paštu.

Kur norite publikuoti?

Nusiųsk draugui el. paštu

E-mail It
2008-03-22

Seka ir kiekis

Publikuota: Straipsniai

Oho! Banalus “atradimas”, kad trečiąjį tūkstantmetį atšventėme per anksti, sulaukė 36 komentarų (įskaitant ir maniškius, žinoma). Niekada nemaniau, kad masinėje 2000-ųjų psichozėje slypėtų tokia didelė
suvokimo problema.

Pasirodo, ji kyla dar ir dėl to, kad supainiojama
seka ir sekos narių kiekis. Tai panašūs, bet iš esmės skirtingi dalykai.

Kiekiui nusakyti vartojame kiekinius skaitvardžius vienas, du, trys…
du tūkstančiai ir t.t., kurie žymi tam tikrą egzistuojantį, jau esantį
kiekį: jau išgertų alaus butelių skaičių, jau nueitus kilometrus, jau
nugyventus metus. Labai paprasta: vienas, du, trys… du tūkstančiai ir
t.t.

Tam tikram vyksmui sekti vartojame įvardžiuotinius skaitvardžius su
priesaga -asis, jie žymi tam tikrus vykstančios sekos narius: pirmasis
alaus butelis, antrasis žingsnis, trečiasis kilometras…
dutūkstantieji metai ir t.t.

Seka prasideda vienetu. Iš naujos dėžės paimamame ne nulinį, bet
pirmąjį butelį, žengiame ne nulinį, bet pirmąjį žingsnį, kūdikis gimęs
ima gyventi ne nulinę, bet pirmąją sekundę, pirmąją valandą, pirmąją
dieną, ne nulinius, bet pirmuosius metus ir t.t.

Koks sekos ir kiekio santykis? Šį sykį užteks pasakyti, kad pagal sekos
narius galime atsekti ir jų kiekį. Jeigu geriamas antras alaus butelis,
galime suprasti, kad išgertas vienas, jeigu žengiame penktąjį
žingsnį, tai reiškia, kad yra nužengti keturi, jeigu gyvenamame
2000-uosius metus, tai nugyvenę jau esame 1999. Trečiasis alaus butelis
prasideda tik tada, kai jau išgertas paskutinis antrojo butelio lašas,
trečiasis tūkstantmetis ateina tada, kai nugyventa paskutinė 2000-ųjų
akimirka.

Pieska teisingai pastebėjo, kad metų kiekį geriausia skaičiuoti
paskutinę metų sekundę - tada yra lygus skaičius. Paskutinę 2000-ųjų
sekundę buvo praėję lygiai 2000 metų nuo Kristaus gimimo. Štai tada ir
prasidėjo trečiasis tūkstantmetis. Tada ir turėjo šaudyti fejerverkai!
Bet pasaulis neiškentė - 2000-ųjų sausio pirmąją jis sulaukė labai
gražaus skaičiaus ir paleido tuščią šūvį į orą. Reklama veikė
sąmoningai, o milijonai žmonių, kurie nesigilina į skaičių savybes,
pasigavo pakištą klaidą kaip lydeka kabliuką.

Kai pajuda tokios masės, sustabdyti jų neįmanoma. Atsilaikyti prieš
tokį masių spaudimą gali tik vienas kitas. Todėl ir šiandien, praėjus
po masinės psichozės aštuoneriems metams, gali būti išvadintas
paskutiniu idiotu, jeigu mėginsi atskirti sekos narį nuo sekos narių
kiekio ir pasakysi, kad 2000-ųjų sausio pirmąją dar nebuvo praėję 2000
metų.

Padarius loginę klaidą ir supainiojus seką su sekos narių kiekiu,
tolesnis protavimas atveda į absurdą. Jeigu remsimės prielaida, kad
2000-ųjų pradžioje jau buvo praėję 2000 metų nuo Kristaus gimimo,
turėsime sakyti, kad prasidėjo 2001-ieji metai. Tai kokie prasidėjo
metai - 2000-ieji ar 2001-ieji?

Šis prieštaravimas ištiko Deimantuką, kuris pasirėmė įsišaknijusia prielaida “švęsta buvo teisingai”, tada padarė lemtingą loginę
klaidą ir seką supainiojo su kiekiu, o toliau protaudamas logiškai,
atrado, kad dabar - ne 2008-ieji, kaip skelbia visi kalendoriai, bet…
2009-ieji metai. Vėliau jis padarė kompromisą ir nusileido, kad tai
“susitarimo reikalas”, bet iš tiesų nebegalėsime susitarti, nes
nežinosime, apie ką yra kalbama - apie sekos narius ar jų kiekį?

Deepblue teisingai pastebėjo, kad liniuotė prasideda ne vienetu, o
nuliu. Taip, matematikoje naudojamas nulis, bet empiriškai jis reiškia,
kad skaičiuoti dar nėra ko, dar nėra skaičiuojamo kiekio, skaičiavimas
nepradėtas. Nulis alaus butelių reiškia, kad neišgėrėme nė vieno
butelio, nulis žingsnių - nepajudėjome iš vietos, nulis amžiaus - dar
negimėme. Todėl kiekybės skaičiavimas kaip procesas, seka, prasideda ne
nuliu, bet vienetu - negeriame nulinio alaus butelio, nežengiame
nulinio žingsnio, nebūna nulinių metų…

Tikiuosi, tai paskutinis mano paaiškinimas, ir daugiau jokių straipsnių
šia tema nebereikės. Baigdamas noriu atkreipti dėmesį į tai, kad loginę
klaidą padarę ir sekos narius bei kiekį supainioję žmonės nėra jokie
kvailiai ar “paskutiniai idiotai”, kaip pavadino mane viena 2000-ųjų
šventėja. Tai normalūs, protingi, logiškai mąstantys, sąžiningi žmonės,
kurie kalba tai, ką dabar galvoja. Klaidą jie tikriausiai padarė iš
nežinojimo, o nežinojimas nėra nei nuodėmė, nei yda, nei proto stygius.
Nežinojimas yra natūrali mūsų būsena, žmogaus lemtis - visada pasaulyje
bus nepalyginamai daugiau nežinomų dalykų, negu tų, kuriuos žinome.
Prisipažinsiu, mane tai žavi. Kitus, kiek žinau, gąsdina. Tačiau tai
jau kita tema, nors ir labai susijusi su tuo, kaip kiekvienas iš mūsų
suvokiame pasaulį.


Atgal į: Seka ir kiekis