Kas čia? Šio puslapio pagalba gali išsaugoti įrašą tolimesniam naudojimui, arba parodyti savo draugams per socialinius tinklus. Pranešimą apie įrašą galima nusiųsti ir el. paštu.

Kur norite publikuoti?

Nusiųsk draugui el. paštu

E-mail It
2008-02-19

Klaidinantis Dievas

Publikuota: Liudijimai

- Tu vienas skaitai Evangeliją? - nuoširdžiai nustebo Romkis. - Ir kaip nebijai nugrybauti?

Romkis yra iš tų retų mano pažįstamų katalikų, kurie skaito Šventąjį Raštą. Jis neblogai žino Evangeliją, bet kiekvieną jos žodį bėga derinti pas “dvasinį tėvą”, nors šimtą sykių skaitė ir įsidėmėjo, kad Evangelija draudžia ką nors žemėje laikyti “tėvu”.
 
Kodėl jis daro atvirkščiai, nei liepia Dievas? Bijo “nugrybauti”…

Kaskart įsitikinu, kad religingi žmonės negali išsilaisvinti tik todėl, kad nepasitiki Dievu. Jie gali mintinai išmokti ir Senąjį, ir Naująjį testamentus, bet nenueis toliau šventoriaus tvoros, nes bijo paleisti “dvasinio tėvo” ranką. Iš esmės jie visi yra bedieviai - tiki ne Dievu, bet savo parapijos kunigu, raštingesnieji - teologiniais savo organizacijos leistrais. “Netikėčiau nei vienu Evangelijos žodžiu, jeigu to neverstų daryti Bažnyčios autoritetas”, - prisipažino jų “tėvas” Augustinas.

Panašiai elgiasi ateizmą išpažįstantys bedieviai, tik jie Evangeliją tikrina, jos žodžius lygindami su ateistinių pažiūrų filosofiniais veikalais.

- O kaip tikrini tu? - paklausė Romkis.

- Aš tikrinu pats. Neradau nieko, kas būtų nesąmonė.

Romkis žagtelėjo.

Čia mūsų keliai išsiskyrė.


Atgal į: Klaidinantis Dievas