Kas čia? Šio puslapio pagalba gali išsaugoti įrašą tolimesniam naudojimui, arba parodyti savo draugams per socialinius tinklus. Pranešimą apie įrašą galima nusiųsti ir el. paštu.

Kur norite publikuoti?

Nusiųsk draugui el. paštu

E-mail It
2008-01-03

Jėzaus dubleris

Publikuota: Straipsniai

Šį keistą romantiško mazochisto paveiksliuką radau vienoje virtualioje “krikščioniško meno” galerijoje. Švelniais graikiškais drabužiais vilkintis jaunuolis meiliai glaudžia prie savęs kryžių, galima sakyti, tiesiog glamonėja šį daiktą, o svajingai pakeltos akys sako, kad jis ilgisi, kada bus prikaltas prie mielo žudymo įrankio. Kas tai galėtų būti?

Pažiūrėkite patys.

To ar labai panašaus graikų jaunuolio paveikslą esame matę daugelyje bažnyčių, o mūsų močiutės sakė, kad tai esąs Jėzus. Gal todėl ir dabar pirmiausia lenda į galvą mintis, jog tai Jėzus. Tikrai, juk tai banali tiesa!..

Bet ar tai iš tiesų Jėzus? Turiu galvoje tą Jėzų, apie kurį keturiose evangelijose rašoma kaip apie žmogų, su siaubu laukusį siaubingos savo mirties. Evangelijų Jėzus visai netroško mirti. Jis sakė: 'Aba, Tėve, Tau viskas įmanoma. Atitolink nuo manęs šitą taurę!” Taip apie Jėzų laukusį siaubą rašo Morkus.  Mk 14,36

Labai dramatišką laukimo sceną piešia ir Matas:

Mt 26,37 Pasiėmęs Petrą ir abu Zebediejaus sūnus, pradėjo liūdėti ir sielvartauti.
En McGee mp3 


Mt 26,38 Tada tarė jiems: 'Mano siela mirtinai nuliūdusi. Likite čia ir budėkite su manimi'.
En McGee mp3 


Mt 26,39
Paėjęs kiek toliau, Jėzus parpuolė veidu į žemę ir meldėsi: 'Mano Tėve,
jeigu įmanoma, teaplenkia mane ši taurė. Tačiau ne kaip Aš noriu, bet
kaip Tu!'

Ar tai tas mazochistas, kuris apsikabinęs meiliai glamonėja kryžių?

Luko piešiamame siaubo paveiksle pasirodo ir kraujo lašai:

Lk 22,44 Vidinės kovos draskomas, Jis dar karščiau meldėsi. Jo prakaitas pasidarė tarsi tiršto kraujo lašai, varvantys žemėn.

Mirtis yra mirtis. Nieko švelnaus, svajingo, romantiško evangelistai nematė ir Jėzaus tragedijoje. Jėzus mirė absoliučiai vienas - paliktas mokinių ir paties Tėvo. Štai ką rašo Morkus:

Mk 15,34
Devintą valandą Jėzus garsiu balsu sušuko: 'Eloji, Eloji, lema
sabachtani?' Tai reiškia: 'Mano Dieve, mano Dieve, kodėl mane
palikai?!'

Pasak Morkaus, tai buvo paskutiniai Jėzaus žodžiai.

Ar taip pasakytų svajingai kryžių apsikabinęs ir meiliai jį glamonėjantis mazochistas?

Sakyčiau - ne.

Tai kas čia nupieštas, jeigu ne Jėzus?

Gal to jaunuolio vardas ir Jėzus, bet tai tikrai ne tas Jėzus, apie kurį rašoma Evangelijose.

Tai kažkoks kitas vėliau sukurtas fantastinis personažas.

Turiu pasakyti, labai gyvybingas, masių pamėgtas dubleris.

O  religingam žmogui - tikresnis už tikrąjį.

Kam šventykloj tikrasis?

Kam tikras skausmas, kam tikra neviltis, kam tikros naštos, kam tikras gyvenimas?

Fi, kaip bjauru - gyvenimas…
 


Atgal į: Jėzaus dubleris