Kas čia? Šio puslapio pagalba gali išsaugoti įrašą tolimesniam naudojimui, arba parodyti savo draugams per socialinius tinklus. Pranešimą apie įrašą galima nusiųsti ir el. paštu.

Kur norite publikuoti?

Nusiųsk draugui el. paštu

E-mail It
2007-08-04

Sudaužytas pasaulis IV

Publikuota: Straipsniai

Tapatybės mįslė

Kiekvienas žinome daugybę vardų bei pavardžių ir tikime jų magiška
galia reikšti tapatybę. Tarkime, žodžiai Petras Dargis turėtų žymėti
tam tikrą konkretų individą, šiuo atveju - mane. Bet aš žinau, kad taip
nėra, Petras Dargis - ne būtinai aš. Vienoje klasėje mokėmės du
Dargiukai, abu - Petrukai. Mokytojai bei vaikai dažnai mus
maišydavo, esame net kentėję už vienas kito išdaigas. Norint išvengti
painiavos, mokyklos žurnale prie mūsų vardų ir pavardžių buvo pridėti
tėvavardžiai. Mane atskirdavo iš to, kad esu Antano, o tas kitas
Dargiukas - Juliaus sūnus. Miestelyje mus dar skirdavo pagal gyvenamąją
vietą. Aš buvau Dargiukas iš Dargio daubos, o tas kitas - iš Šaltiškės.

Tikslesniam tapatybės žymėjimui dar būtų galima naudoti gimimo datą,
pirštų antspaudus, bet visa tai - gana išoriški požymiai, beveik nieko
nesakantys apie patį asmenį. Ką jums sako tai, kad esu Antano sūnus?
Juk vieno tėvo ir vienos motinos vaikai būna labai skirtingi. O gimimo
data? Jums ką nors reiškia sausio 17-oji? Man tai vadinamasis
gimtadienis, o jums? Ką apie mano asmenybę galėtumėte pasakyti iš mano
pirštų antspaudų arba iš to, kad augau tokioje vietoje, kurią vietiniai
žmonės po šiai dienai vadina Dargio dauba?

Konkrečiam žmogui pažymėti naudojame visumą daugybės išoriškų
požymių, kurie apie žmogų sako ne ką daugiau, negu kalinio numeris. Ką
jums sako 234587? Ar šis skaičius parodo, kad tai kažkoks iš motinos
rankų išplėštas bejėgis kūdikis, kurį nacių inkvizitoriai uždusino dujų
kameroje? O skausmas, neviltis ir apmaudas, bejėgiška vaiko patirta
situacija? Ar tuos dalykus irgi nusako skaičius234587?

Kuo daugiau požymių surinksime, norėdami išskirti konkretų asmenį,
tuo darysis painiau, o žmogaus tapatybė darysis vis didesnė mįslė. Ką
mes sužinome apie patį žmogų, jo charakterį, temperamentą,
polinkius, ydas iš jo vardo, pavardės, tėvavardžio, gimimo datos ir
vietos, pirštų antspaudo, genetinio kodo? Ar galime sakyti, kad
pažįstame žmogų, jeigu žinome visus šituos duomenis?

Tai gal imkimės kažkokių “vidinių” žymių?

Neseniai sutikau vaikystė draugą, kuris man išvarė visą tiradą epitetų:

- Sveikas, senas latre, ištvirkęs mergišiau, anekdotų karaliau, kokį dabar geri alų ir ką rūkai?

Sužinojęs, kad iš viso etikečių rinkinio man beveik niekas jau nebetinka, draugas negalėjo tuo patikėti:

- Nebegeri, nerūkai, neberenki anekdotų? Petrai, tai ne tu!

- Ne, tai vis dėlto aš, - nenusileidau.

Bet ar tikrai aš? Rimtai pagalvojęs, tuo šiek tiek  abejoju. Ar aš -
tas pats Petras, kurį kažkada pažinojo mano bičiulis? Jeigu ne tas
pats, tai kas esu aš? Ką žymi ši sąvoka? Kažką nuolatos kintančio ir
neapčiuopiamo? Kažkokį begalinį atomų darinį, begalinį judėjimą,
begalinės erdvės ir begalinio laiko sankirtą? O kaip ir kuo apibrėšime
begalybę?

Begalybė - tai ne tik nesibaigiantys kosmoso toliai. Tą pačią
begalybę rasime, gilindamiesi į mažiausią žemės grumstelį, į mažiausią
vabaliuką, dalindami jį į sudėtingiausias ląsteles, molekules, atomus,
kvantus… Kur ta elementarioji nebedaloma pasaulio dalis?

Štai ateina gatve nepažįstamas žmogus. Kas jis toks? Ką galime
pasakyti iš jo purvinų drabužių, neskusto veido, krypuojančios eisenos?
Kažkoks prasigėręs valkata? Ne, gerbiamieji - ne tik. Tai toks pat
begalinis kosmosas, kaip ir tu pats.


Atgal į: Sudaužytas pasaulis IV