Kas čia? Šio puslapio pagalba gali išsaugoti įrašą tolimesniam naudojimui, arba parodyti savo draugams per socialinius tinklus. Pranešimą apie įrašą galima nusiųsti ir el. paštu.

Kur norite publikuoti?

Nusiųsk draugui el. paštu

E-mail It
2007-06-27

Trys žingsniai

Publikuota: Straipsniai

Tiek daug prikalbėta  ir prirašyta apie Dievo karalystę, bet niekas negali parodyti, kur ji yra. Žmonėse dar užsilikęs religinis vaizdinys, kad Dievo karalystė esanti kažkur aukštai, debesyse ar virš debesų, kur gyvena barzdotas senis, atseit, Dievas, o apie jį laksto sparnuoti angeliukai. Tokių pavaikslų tur būt visi esame matę bažnyčiose arba bažnyčios leistose reklaminėse “Dievo karalystės” brošiūrėlėse. Dar yra manoma, kad Dievo karalystė - kažkokia anksčiau egzistavusi vieta, Rojus, kurią galėsime pasiekti vėliau - po mirties ar net po paskutiniojo teismo.


O štai Biblijos laikų praktiški žydai Dievo karalystę įsivaizdavo kaip realią žemėję egzistuosiančią valstybę, Judėją arba Izraelį, kurią valdys mesijas - Dievo pasiųstasis karalius. Tarkim, jeigu V. Adamkus būtų mesijas, tai Lietuvos valstybė ir būtų Dievo karalystė.


Taigi pagal religinius prietarus Dievo karalystė yra kažkur toli kitame laike - arba buvo anksčiau, arba atsiras vėliau, bet jokiu būdu ši karalystė esanti ne čia ir ne dabar.


Visai kitaip apie Dievo karalystę kalba Jėzus. Kai tų laikų davatkos, t. y. fariziejai, paklausė, kada ateisianti Dievo karalystė, Mokytojas atsakė:


- Dievo karalystė neateina regimai. Niekas nepasakys: 'Žiūrėk, ji čia', arba: 'Žiūrėk, ji ten!' Nes štai Dievo karalystė yra tarp jūsų.  Lk 17,20-21


Jeigu karalystė nėra regima nei čia, nei ten, vadinasi, tai labai neapibrėžta vieta “tarp mūsų”, ko gero, tai net ne vieta, o būsena. Kada ji ateis? Vėliau, po mirties? Ne, Mokytojas aiškiai sako: “Štai Dievo karalystė yra…” Ji jau yra dabar, o persikelti į rytdieną ir rūpintis rytojumi Jėzus savo mokiniams net draudė. Ir nėra ko keltis gyventi į praeities laikus, nes Mokytojas perspėjo:


- Nė vienas, kuris uždeda ranką ant arklo ir žvalgosi atgal, netinka Dievo karalystei'. Lk 9,62


Taigi Dievo karalystė yra dvasinė būsena, kurią galim pasiekti čia ir dabar, neatideliodami šio darbo pirmadieniui arba rytojui. Tai nėra sunkus darbas, jis nereikalauja nei saviplakos, nei alinančių pasninkų, nei vaikštinėjimo keliais, nei piligriminių žygių į “šventas” vietas, tai labai lengvas ir malonus darbas, ” Nes mano jungas švelnus ir mano našta lengva”, kaip sakė Mokytojas (Mt 11,30). Tik reikia klausyti jo paliepimų, ir viskas pavyks. Ir kuo tiksliau jo patarimus vykdysi, tuo bus lengviau.


Žinoma, iškart gali kas nors nepavykti, nes trukdys seni įpročiai ir tradicijos, tėvų ir bažnyčios į širdį sudėtos baimės, žodžiu, nuostatos, bet nuostatas galima pakeisti taip pat, kaip ir užuolaidas arba paveikslus. Bet anksčiau ar vėliau priartėsi prie Mokytojo, ir daugiau nenorėsi jokių “dvasios tėvų” ir jokių “ganytojų”, tik Jo viešpatijos. Pamažu, žingsnis po žingsnio eisi į laisvę, vaduosies iš baimių ir priklausopmybių, atsikratysi nerimo, nuo pečių nusiris rūpesčių naštos, o kai nuo akių nukris ir žvynai, staiga pamatysi, kad viskuo esi pertekęs, ir nieko daugiau nereikia, tik eiti keliu su geruoju Ganytoju, kuris pats ir yra Kelias.


Kodėl nepabandžius? Juk taip nesunku - viso labo trys žingsniai.


Tik trys, visada tik trys: suvokimas, žodis ir veiksmas.


Trys žingsniai iki Karalystės. Pirmasis


Trys žingsniai iki Karalystės. Antrasis

Trys žingsniai iki Karalystės. Lemiamas

 

Kas žinotina apie nuostatas 


  


 


Atgal į: Trys žingsniai