Kas čia? Šio puslapio pagalba gali išsaugoti įrašą tolimesniam naudojimui, arba parodyti savo draugams per socialinius tinklus. Pranešimą apie įrašą galima nusiųsti ir el. paštu.

Kur norite publikuoti?

Nusiųsk draugui el. paštu

E-mail It
2007-07-16

Bažnyčios hierarchų nuskriaustam klebonui parapijiečiai paskyrė angelą

Publikuota: Straipsniai

Regina MUSNECKIENĖ

Praėjusį penktadienį Kaltinėnų miestelyje ant piliakalnio, kuriame iš parapijos triukšmingai iškeltas klebonas Petras Linkevičius įkūrė dvasingumo parką, atidengta jo darbus įamžinanti paminklinė lenta ir angelo skulptūra. Pats klebonas Petras Linkevičius, šiuo metu dirbantis Kaišiadorių vyskupijos Darsūniškio parapijoje, jam skirtose iškilmėse nedalyvavo. Neleido bažnyčios hierarchai.

Praėjo metai nuo piketo prie Vyskupijos

Penktadienio pavakarė. Važiuojant Žemaičių plentu nuo Kryžkalnio Kaltinėnų link iš tolo matosi ant aukšto kalno sustoję automobiliai, kuriais atvažiavo tikintieji iš Kauno, Šiaulių rajono Šilalės ir Šilalės rajono kaimų. Per miestelį žmonės virtinėmis traukia dar kartą pagerbti Kaltinėnuose naują bažnyčią pastačiusio, Senelių namus, Reabilitacijos centrą bei dvasingumo parką įkūrusio, iš šaltinių nemokamai pasiimti vandenį išmokiusio, septynioliką metų kaltinėniškius krikštijusio, tuokusio ir laidojusio, daug savo širdies žmonėms atidavusio klebono Petro Linkevičiaus.

Kaip tik liepos tryliktąją sukako lygiai metai nuo garsaus piketo prie Telšių vyskupijos kurijos. Tą dieną didžiulis būrys kaltinėniškių, šilališkių ir Šiaulių rajono gyventojų maldomis ir giesmėmis prašė Vyskupo neiškelti iš Kaltinėnų miestelio labui daug nuveikusio klebono, prie kurio per septyniolika metų priprato ir pamilo parapijiečiai. Tada vyskupas susitikti su tikinčiaisiais neišėjo. Kancleris aiškino, jog akcija jau pavėluota. Esą klebonas Petras Linkevičius dabar jau periminėjąs Nemakščių bažnyčios turtą. O kaltinėniškiai gauna kitą jauną elitinį kunigą iš Šilalės kilusį Narsutį Petriką. Vyskupija turinti teisę kunigus perkelti iš vienos parapijos į kitą kas septyneri metai. O Kaltinėnų klebonas vienoje vietoje jau išbuvęs septyniolika metų.

Klebono darbus pripažino ir valdžia

Žmonės tada kalbėjo, jog dėl kunigo iškėlimo daugiausia įtakos turėjo Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorė, kurios giminaitis esąs naujasis klebonas Narsutis Petrikas. Ji nusiuntė vyskupui laišką, kuriame apskundė kleboną Petrą Linkevičių dėl piliakalnio, kuriame jis įkūrė Dvasingumo parką ir su menininkų pagalba skulptūromis pažymėjo Kalvarijų stotis, neva suardymo. Netrukus naujasis klebonas tapo Petro Linkevičiaus įkurtų Senelių namų direktoriumi. Jo žinioje atsirado ir sveikatingumo centras bei po bažnyčia esančios jaunimo centro patalpos, kurios nuomojamos šarvojimui.

Praėjusį penktadienį į kanauninko Petro Linkevičiaus darbų pagerbimo šventę atvažiavo ir Šilalės rajono valdžia.

Kaltinėnų seniūnė Albina Bataitienė ir rajono vicemeras Jonas Gudauskas atidengė paminklinę lentą, kurioje įamžintas Dvasingumo parko kūrėjas kunigas Petras Linkevičius ir angelo skulptūrą, sukurtą vietos drožėjo Arvydo Pociaus.

„Tai unikalus žmogus. Jo širdies šviesa viliojo kitus,“ — sakė iškilmių iniciatorius ir rengėjas Kaltinėnų vidurinės mokyklos mokytojas ir buvęs bažnyčios vargonininkas Gražvydas Gasparavičius. “Jis mus išmokė apsišluoti, išsivalyti ir gėlėmis papuošti kiemus, rūpinosi parapijos senukais ir našlaičiais, ugdė tikintį jaunimą, “ — sakė pakalbinti kaltinėniškiai. Jie apgailestavo, kad nusilenkti klebono darbams atėjo ne visi parapijiečiai. Kiti biją supykdyti naująjį kleboną.

Į Kaltinėnus užkirsti keliai

Šventės rengėjas mokytojas ir vargonininkas Gražvydas Gasparavičius perdavė kaltinėniškiams kunigo Petro Linkevičiaus linkėjimus ir kvietimą atvažiuoti į Žolinės atlaidus ant Nemuno kranto įsikūrusioje Darsūniškio parapijoje, kurioje dabar jis klebonauja. „Pats klebonas labai norėjo atvažiuoti į šventę. Tačiau jis turi paklusti bažnyčios hierarchams,“ — sakė Gražvydas Gasparavičius.

Dėl ypatingos meilės tikintiesiems bažnyčios hierachų nemalonę užsitraukęs klebonas Petras Linkevičius rašė prašymą, kad jį perkeltų į Šiaulių vyskupiją. Tačiau jo prašymas nepatenkintas.

„Šiaulių krašte“ rašyta, kad Petrą Linkevičių pakeitęs Kaltinėnų klebonas Narsutis Petrikas ganytojo veiklą Kaltinėnuose pradėjo smūgiu į veidą buvusiam Kaltinėnų parapijos jaunimo centro vadovui Giedriui Dainiui. Už tai, kad šis bažnyčios šventoriuje filmavo po pirmųjų naujojo kunigo Mišių Kaltinėnuose. Dėl kunigui nederančio išpuolio byla tai nutraukiama, tai vėl atnaujinama.

Kunigas Narsutis Petrikas bylinėjosi su klebono Petro Linkevičiaus į Kaltinėnus parvežtu ir globėjų užaugintu našlaičiu Žygimantu Stakioniu. Vaikinas jausdamas priešiškumą savo globėjo vietą užėmusiam naujajam kunigui, pradūrė jo automobilio padangas. Dėl savo nusikaltimo gailėjosi, atlygino klebonui nuostolius, tūkstantį litų moralinės žalos. Tačiau klebonas parašė papildomą ieškinį teismui ir padidino savo patirtą moralinę žalą iki penkių tūkstančių litų. Teismas jos nepriteisė.

Kaltinėnų strazdelis išskrido arčiau tėviškės

Iškeltas iš Kaltinėnų kunigas Petras Linkevičius susirgo. Keletą mėnesių pasigydęs susitaikė su likimu ir kibo į darbą Nemakščių parapijoje. Įrengė bažnyčioje apšildymą, suremontavo kleboniją, sutvarkė šventorių, pasirūpino, kad bažnyčia būtų apšviesta. Nuo autostrados vakare ji atrodydavo didingai lyg katedra. Tačiau ir į Nemakščius atvažiuodavo nepažįstamų žmonių, kurie kiršindavo tikinčiuosius, šmeižė kleboną ir prieš jį nuteikinėjo. Pasilpylė skundai į Vyskupiją. Klebonas vėl susirgo. Jį pavaduoti atvažiavo kunigas iš Skaudvilės. Pasveikusiam klebonui pasiūlyta tik altaristos vieta.

Galiausiai Telšių Vyskupija sutiko perduoti kunigą Petrą Linkevičių Kaišiadorių Vyskupijai. Neperseniausiai jis pradėjo dirbti Darsūniškių parapijos klebonu.

Tuo gal ir baigsis dramatiška kunigo Petro Linkevičiaus istorija, o atminimo lenta ir angelo skulptūra Kaltinėnuose taps atsisveikinimo su klebonu ir susitaikymo, kad jo miestelyje jau nebėra, simboliu.

Paminkline lenta ir angelo skulptūra, įamžintas Kaltinėnų dvasingumo parko kūrėjas kunigas Petras Linkevičius. 

Pagerbti septyniolika savo gyvenimo metų Kaltinėnams atidavusio kunigo darbų ir paminėti jo iškėlimo iš parapijos metines susirinko minios žmonių. Tačiau susirinkusieji sakė, kad atėjo ne visi jo gerbėjai. Kiti bijojo arba gerbė klebono pareigas, o ne jį patį. 

Kaltinėnus puošia kunigo Petro Linkevičiaus drauge su parapijiečiais pastatyta bažnyčia. Sudegus senajai Kaltinėnų miestelio bažnyčiai niekas nenorėjo eiti klebonauti į šį miestelį. Tuomet dar jaunas kunigas Petras Linkevičius pasiryžo. Už tai pelnė tikinčiųjų pagarbą. Bažnyčia taip pat kaltinėniškiams liko lyg paminklas apie čia prigijusį kunigą.

Klebono Petro Linkevičiaus darbų įprasminimo šventės organizatorius mokytojas ir vargonininkas Gražvydas Gasparavičius sakė, jog kunigo širdies šviesa traukia žmones. 

Klebono Petro Linkevičiaus į Kaltinėnus parvežtas ir globotas našlaitis Žygimantas Stakionis į šventę atvažiavo iš Kauno. 

“Šiaulių kraštas”


Atgal į: Bažnyčios hierarchų nuskriaustam klebonui parapijiečiai paskyrė angelą